Rozporządzenie MEN  przewiduje zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach i przedszkolach do 25 marca, nie zmienia na razie jednak organizacji roku szkolnego - ani egzaminów, ani zasad rekrutacji do szkół.

Niska frekwencja na zajęciach opiekuńczych>>

 

Specustawa pozwala na zmianę terminów

Specustawa, której celem jest zahamowanie rozprzestrzeniania epidemii koronawirusa, daje ministrowi ministrowi edukacji uprawnienie do wydania rozporządzenia, w którym czasowo ograniczy lub czasowo zawiesi funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.  W tym samym rozporządzeniu minister może zawiesić także stosowanie niektórych przepisów - w tym tych dotyczących egzaminów.

 

 

- Na razie terminy egzaminów pozostają bez zmian: egzamin ósmoklasisty: 21-23 kwietnia, egzamin maturalny: 4-22 maja. Jeżeli okaże się, że okres zawieszenia zajęć szkolnych będzie przedłużony w taki sposób, że zacznie obejmować powyższe terminy, terminy egzaminów będą przesuwane, co nie musi od razu oznaczać zmian w organizacji roku szkolnego - mówi Prawo.pl dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Decyzję będzie podejmował, zgodnie ze specustawą, minister edukacji narodowej, ale w kwestii egzaminów MEN i CKE są w stałym kontakcie i o wszystkim się nawzajem informujemy. Będziemy w sposób racjonalny i przemyślany reagować na rozwój wydarzeń. Na razie nie ma konieczności jakiś szczególnych przygotowań: arkusze na termin główny są drukowane, przygotowywane do wysyłki; trwają jednocześnie prace nad arkuszami na termin dodatkowy (czerwiec). Dodaje, że nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminów przez internet.