Egzaminy miały rozpocząć się 24 marca. Samorządy adwokackie, ale i radcowskie podjęły też szereg decyzji o odwołaniu zajęć na aplikacji i szkoleń. Przykładowo ORA w Warszawie podjęła decyzję o odwołaniu wszystkich obligatoryjnych i nieobligatoryjnych szkoleń i wydarzeń. - Przechodzimy na zdalne, online, szkolenia dla aplikantów. Będą się odbywać w tej formie do 15 kwietnia - mówiła Prawo.pl wicedziekan Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Czytaj: Ważą się losy egzaminu adwokackiego i radcowskiego - decyzja wkrótce>>

Nowe terminy po zmniejszeniu zagrożenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przesunęło zarówno terminy prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku jak i konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. 

- Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób - wskazało. 

Nowe terminy egzaminów mają być wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. 

- Również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu na uzupełniającą aplikację sędziowską. Rozumiejąc trudną sytuację zdających, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie podejmować możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów - zapewniono.

Prawnicy alarmowali - ryzyko zbyt duże

Problem z egzaminem adwokacki - jak mówili rozmówcy Prawo.pl - był choćby w izbie warszawskiej. W sali w Nadarzynie zgromadzonych miało być nawet około tysiąca osób - zdający, egzaminatorzy i personel. 

- Egzamin rusza już 24 marca, trwa cztery dni, rejestracja jest od godziny ósmej. Najgorsze jest to, że wszyscy będą zdawać tak naprawdę w jednej sali, przy jednej klimatyzacji. Moim zdaniem środki ochronne nie wystarczą - mówił nieoficjalnej członek jednej z komisji egzaminacyjnych. 

I dodawał, że jego doświadczenie z poprzednich lat, pokazuje że determinacja zdających jest tak duża, iż gorączka, katar nie są przeszkodą w stawieniu się na egzamin. 

Na zagrożenie wskazywał również adwokat Witold Kabański, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. - Zagrożenie jest duże i dla zdających i dla komisji. Przeciąganie tego w czasie wiąże się dla wszystkich z niepotrzebnym stresem. Doprowadziliśmy do absurdu umywanie rąk i czekanie na cud, który miałby się zdarzyć. Ważny jest przede wszystkim rozsądek i podjęcie tej decyzji – być może przesunięcie egzaminu na za kilka miesięcy – mówił. 

 


Koronawirus - samorządy podejmują pilne działania

Poszczególne izby adwokackie i radcowskie, w związku z koronawirusem, podjęły także zdecydowane działania. ORA w Warszawie do  15 kwietnia 2020 r. odwołała wszystkie zajęcia dla aplikantów adwokackich w dotychczasowej w formie.  Zajęcia - jak poinformowano - będą prowadzone zdalnie za pośrednictwem systemu E-Dziennik w sposób koordynowany przez Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Odwołano Izbowy Konkurs Krasomówczego. Zamknięto pokoje adwokackie oraz szatnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wprowadzono też ograniczenia w zakresie obsługi adwokatów i interesantów przez Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do niezbędnego minimum. 

Czytaj: Związkowcy alarmują: sądy nieprzygotowane na koronawirusa>>

Zajęcia zawiesiła także m.in. OIRP w Poznaniu. - W poczuciu troski za zdrowie aplikantów izby poznańskiej, jako dziekan OIRP w Poznaniu wspólnie z wicedziekanem ds. szkoleń radcą Henrykiem Kuligowskim postanowiłem zawiesić wszystkie zajęcia na aplikacji radcowskiej oraz zawiesić przeprowadzanie szkoleń radców prawnych - poinformował Zbigniew Tur, wiceprezes KRRP. 

I dodał, że z racji tego, iż jest odpowiedzialny za pion szkoleń i z uwagi na zmieniającą się sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydował o zawieszeniu "do czasu ustabilizowania się sytuacji, szkolenia stacjonarnego dla radców prawnych przeprowadzanego przez Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP".