Ministerstwo Finansów przypomina, że w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).

Zobacz również: Nie można wywozić leków i maseczek >>

Resort zapewnia także, że wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zobacz również: Wirus zaatakował gospodarkę. Biznes potrzebuje więcej, niż daje rząd >>