W Warszawie odbyło się spotkanie i briefing prasowy prezydentów miast wojewódzkich w sprawie koronawirusa. Samorządowcy zaapelowali do rządu o podjęcie działań umożliwiających im właściwą organizację i finansowanie działań zmierzających do ograniczenia zachorowań.

 


Szkoły zamknięte, czas na przygotowanie procedur awaryjnych

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, podkreśliła, że czas zamknięcia szkół miasta wykorzystają na to, by uzupełnić w szkołach i innych placówkach oświatowych zapasy antyseptyków. Jej zdaniem to też czas dla rządu na przygotowanie instrukcji postępowania określające, jak dyrektorzy placówek oświatowych mają postępować w sytuacji stwierdzenia przypadku zakażenia, czy też podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Sprzętu ochronnego w szpitalach brakuje

Jak podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, miastom pilnie potrzebna jest pomoc, przede wszystkim w postaci podstawowego sprzętu ochronnego dla lekarzy i pielęgniarek, a także w organizacji miejsc w szpitalach dla potencjalnych zakażonych koronawirusem.

 – W Poznaniu mamy rezerwy strojów ochronnych i masek, które wystarczą na trzy dni. Dlatego pilnie potrzebujemy uzupełnienia. Bez tego podstawowego sprzętu musimy liczyć się z tym, że personel medyczny odmówi dalszej pracy - apelował.

Jego zdaniem konieczne jest też, aby Narodowy Fundusz Zdrowia pilnie umożliwił przesunięcie środków przeznaczonych w formie ryczałtu na różnego rodzaju szpitalne wydziały na walkę z koronawirusem, czyli na oddziały zakaźne. - W przypadku Poznania jedyny oddział zakaźny to są 32 łóżka – zaznaczył.

Rada Miasta Poznania przeznaczyła 500 tys. zł na dodatkowe miejsca na oddziale zakaźnym, Rektor Uniwersytetu Medycznego może stworzyć 20 takich miejsc, ale nie ma możliwości stworzenia więcej miejsc dla potencjalnie zarażonych koronawirusem.

Czytaj też: Problemy z dostępem do leków możliwe z powodu epidemii koronawirusa

Nowelizacja i zmiana kompetencji administracji w zakresie służb sanitarnych

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, przypomniała, że od 1 kwietnia 2020 r. wchodzi zmiana ustawowa dotycząca tzw. administracji zespolonej w zakresie służb sanitarnych. Jej zdaniem w obecnej sytuacji rząd czy parlament powinien rozważyć przesunięcie terminu wejścia w życie tej nowelizacji.

- Nie wyobrażamy sobie bowiem, aby jakiekolwiek zamieszanie związane z przekazywaniem kompetencji w tym zakresie spowodowało perturbacje. Apelujemy także o to, aby jak najszybciej do samorządów trafiły dokładne dyrektywy, scenariusze działania i postępowania  w sytuacjach opisanych w specustawie o koronawirusie – dodała.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zwróciła uwagę na pilną konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią samorządom podejmowanie efektywnych działań, m.in. w związku z odwoływaniem imprez masowych. Wskazała, że samorząd nie ma instrumentów prawnych pozwalających na wycofanie zgód dla tych wydarzeń, które już je uzyskały.

Premier deklaruje pomoc i konsultacje

W środę odbyło się spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem prezydentów największych miast. Premier zadeklarował, że mniej więcej raz w tygodniu w ramach wideokonferencji będzie odbywał konsultacje z samorządowcami.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że rozmawiano też o decyzjach wydanych przez wojewodów, które nakładają na gminy obowiązki związane z zabezpieczeniem osób objętych kwarantanną oraz o pomocy osobom starszym.

Tymczasem rząd uruchomił już ponad 470 mln zł na walkę z koronawirusem.