Po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Jak podkreślił, to decyzja, która ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczanie jego skutków społecznych.

Kilka aktów prawnych może mieć zastosowanie do regulowania organizacji imprez masowych w przypadku epidemii koronawirusa. Są to przede wszystkim ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 


Ograniczona rola samorządów

Jak się  okazuje, organy samorządu terytorialnego mają dość ograniczoną rolę w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych wójt, burmistrz, prezydent miasta jest bowiem zobowiązany wydać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jeśli organizator dopełnił wszelkich wymogów.

Zobacz procedurę w LEX: Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych >

- Co prawda ustawa wspomina w tym zakresie także o "wymogach sanitarnych", ale prawo nie określa wprost, by fakt występowania zagrożenia epidemią skutkował tym, że wymogi sanitarne nie mogą być spełnione – tłumaczy dr Mateusz Radajewski z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jak dodaje, po wydaniu zezwolenia organ samorządowy może wydać decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy tylko wtedy, gdy doszło do naruszenia warunków bezpieczeństwa stanowiących podstawę wydania tego zezwolenia.

Czytaj też: Bez koncertów, z powodu koronawirusa - trwa analiza ryzyka

Rola wojewody

Główna odpowiedzialność za stosowanie mechanizmów prawnych, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii, spoczywa na wojewodzie. - Może on zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym stany te na obszarze większym niż województwo ogłasza Minister Zdrowia – wyjaśnia dr Radajewski.

Zakaz przeprowadzenia konkretnej imprezy masowej z udziałem publiczności jest możliwy w każdym wypadku, gdy wojewoda stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ekspert podkreśla, że epidemia spełnia te przesłanki i zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych jest możliwe m.in. w celu jej zapobieżenia.

Czytaj w LEX: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej i odmowa wydania zezwolenia >

Dowolność czy obowiązek odwołania imprez?

Mateusz Radajewski podkreśla, że prawo wprost tego nie określa, pozostawiając właściwym organom ocenę, czy zastosowanie konkretnych instrumentów w danych okolicznościach jest uzasadnione. - Należy pamiętać, że indywidualne decyzje, jak np. zakaz przeprowadzenia konkretnej imprezy masowej, normalnie podlegają zaskarżeniu do organu drugiej instancji - mówi. Potem jest również możliwe ich zaskarżenie do sądu administracyjnego. Możliwości takiej nie ma natomiast w przypadku aktów generalnych, takich jak np. zawieszenie organizowania imprez kulturalnych na danym obszarze.

Zalecenia GIS

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Jak podkreśla GIS, organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach - szczególnie skomplikowanych okoliczności - do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tym czasem premier Czech Andrej Babisz z powodu koronawirusa wprowadził zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 100 osób, a od środy uczniowie nie będą przychodzić do szkół. Na granicach można nakazać kwarantannę także turystom z zagranicy.

Sprawdź w LEX: