Ustawa uchwalona przez Sejm zakładała, że powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc., który miał nastąpić w 2021 r., zostaje odroczony. Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Senatorowie zaproponowali w sumie 20 poprawek do ustawy: nie chcieli też m.in. przywrócenia możliwości wydawania poleceń przedsiębiorcom czy samorządom przez ministra zdrowia, wojewodę czy prezesa Rady Ministrów, opowiedzieli się natomiast za wydłużeniem do końca przyszłego roku dopłat do linii autobusowych dla usprawnienia transportu publicznego, a także wsparciem dla agentów turystycznych oraz wydłużeniem okresu obowiązywania licencji na przewóz osób małymi busami. 

Czytaj: Sejm zmieni przepisy, by nie obniżać stawek VAT>>
 

Podniesienie kapitału zakładowego PKP PLK

Nowe przepisy przewidują też podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, w tym 850 mln zł dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei. Chodzi o cztery spółki, które - jak stwierdza się w uzasadnieniu - wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych.

 

Umożliwiona ma też zostać m.in. kontynuacja zadań realizowanych w ramach Programu Maluch+, rozpoczętych w 2020 r.

Ustawa zakłada rónież, że samorządy zawodowe (także adwokackie i radcowskie) będą mogły podejmować uchwały w drodze zdalnej, a kolejna dotyczy odmrożenia zawieszonych konkursów organizowanych przez NFZ. 

Obniżenie akcyzy od paliw silnikowych

W nowych przepisach przewidziano ponadto obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej, zmiana powoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r., co - jak się podkreśla - niewątpliwie przyczyni się do szybszego odbudowania wzrostu gospodarczego kraju.

Regulacje zakładają również dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 mld zł portów morskich, w tym dla spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. o równowartości 150 mln euro.