Najpewniej już 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free. Zdaniem rządu, ma to ułatwić stosowanie przepisów VAT.

Zobacz również: Projekt zmian „Slim VAT” już gotowy >>

Pakiet Slim VAT wniesie dużo nowości

Jak tłumaczy rząd, tzw. pakiet Slim VAT zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

  • Fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  • Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  • Korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

WIS, JPK, wykaz podatników i kasy rejestrujące do zmiany

Rząd proponuje także inne rozwiązania. Jeśli chodzi o wydawanie wiążących informacji stawkowych (WIS), ma zostać rozszerzona ochrona związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Rząd proponuje jednak ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Informacje stawkowe mają być ważne pięć lat.

Zobacz więcej: MF chce ograniczyć stosowanie wiążących informacji stawkowych >>

Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT mają z kolei polegać na wprowadzeniu – w zakresie kar za błędy w ewidencji – odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

 

Zmiany dotyczące Tax Free

Wprowadzony zostanie także elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Zdaniem rządu, dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego. Rozwiązania wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców. Jak podkreśla rząd, zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas online dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Zmiany w Tax Free zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.