Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa ma na celu uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT. Wprowadza zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo przewiduje wprowadzenie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług jak również zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (Tax Free).

Czytaj: 
Projekt zmian „Slim VAT” już gotowy>>
SLIM VAT ma uprościć i jeszcze bardziej uszczelnić pobór podatku>>

Jak tłumaczył w Sejmie wiceminister finansów Jan Sarnowski, wprowadzane zmiany upraszczają i doprecyzowują przepisy o VAT. - Pierwszym, kluczowym elementem tego pakietu jest projekt nazwany Slim VAT (...). Czyli jest to podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w przypadku którego wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach - tłumaczył. Wskazał także na uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, czy w zakresie obliczania kursów walut.

Czytaj w LEX: Pakiet SLIM VAT - przewodnik po zmianach >

- Po pierwsze, ułatwimy i przyspieszymy rozliczenia między firmami. Podatnik dający rabat nie będzie już musiał pilnować tego, czy dostał potwierdzenie otrzymania faktury przez swojego kontrahenta, czy nie. Skorzystają też eksporterzy. Czas na wysłanie towaru do kontrahenta spoza Unii Europejskiej bez negatywnych konsekwencji w zakresie VAT-u zwiększy się aż trzykrotnie, konkretnie – z 2 do 6 miesięcy od momentu otrzymania zaliczki - tłumaczył wiceminister.

Jedna ze zmian stanowi, że jeżeli przedsiębiorca umówił się na zapłatę w walucie obcej, to nie będzie musiał obliczać jej kursu na różnych zasadach dla podatków dochodowych i VAT-u. Będzie mógł to zrobić raz dla obu podatków. O miesiąc przedłużony zastał termin przeznaczony na VAT-owskie rozliczenie faktur – z 3 do 4 miesięcy.