Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowę o prace jest cały miesiąc na zasiłku macierzyńskim, który wypłaca mu ZUS, natomiast pracodawca wypłaca tylko ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ponieważ z końcem miesiąca kończy się umowa. Ekwiwalent będzie wypłacany w ostatnim dniu pracy. W jaki sposób w tym przypadku ustalić pracownicze koszty uzyskania przychodu?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy pracownik cały miesiąc przebywał na urlopie macierzyńskim, uzyskując z tego tytułu zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS, a płatnik (pracodawca) wypłacił w tym miesiącu pracownikowi ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, od tych przychodów zakład pracy zobowiązany jest odliczać miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy >

Pracodawca zmniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeśli pracownik złożył w odpowiednim terminie PIT-2, w którym oświadczył, że spełnił określone w przepisach warunki do zastosowania zmniejszenia zaliczki na podatek. Nie ma tu znaczenia fakt, że pracownik poza przychodami ze stosunku pracy otrzyma z tym miesiącu także zasiłek wypłacany przez organ rentowy (ZUS).

Czytaj w LEX: Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przypadku zmiany warunków płacy w związku z COVID-19 >

Zobacz również: Więcej czasu na zakup mieszkania i zwolnienie z PIT >>