Formularz rejestracyjny pieca opalanego olejem opałowym wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego.

- Faktycznie nie tyle chodzi o rejestrację podmiotów, wyjątkiem są pośredniczące podmioty olejowe, a zgłoszenie infrastruktury krajowej, w której spalany jest olej opałowy. Działanie takie z pewnością należy potraktować jako działanie uszczelniające system. Mamy zatem niewątpliwie uzasadnienie do podjętych już działań, pytanie tylko, czy zostały one skrojone w sposób proporcjonalny do założonych celów – tłumaczy Jacek Arciszewski, doradca podatkowy, zajmujący się akcyzą. Podkreśla, że rejestracja obejmuje również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. To nowość w akcyzie.

 


Rejestracja uproszczona, ale nie do końca

Czy zatem sama rejestracja jest uproszczona, zaś proces rejestracyjny intuicyjny? Arciszewski tłumaczy, że pierwszą barierą przy składaniu wniosków jest ustalenie właściwego organu podatkowego. Co do zasady będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy z uwagi na adres zamieszkania lub siedziby rejestrującego się podmiotu. Nie każdy urząd skarbowy ma w swoich kompetencjach sprawy akcyzowe. - Na szczęście błędnie złożone zgłoszenie rejestracyjne zostanie przekazane zgodnie z właściwością, co ratuje sytuację – podkreśla ekspert.

Kolejna rzecz, nazwanie zgłoszenia uproszczonym jest trochę mylące, gdyż wcale nie jest to taki prosty formularz. Dobrze, że wzór zgłoszenia został ujednolicony. Jednakże formularz ten, jest dużo bardziej obszerny niż standardowe zgłoszenie rejestracyjne. A pamiętajmy, że uproszczone zgłoszenie może się wiązać jeszcze z koniecznością złożenia załączników. Sama procedura rozpatrywania zgłoszenia rejestracyjnego jest również bardziej rozbudowana, choć termin siedmiodniowy na rozpatrzenie sprawy został zachowany.

Zobacz również: Dobre piwo obroni się samo, także podatkowo >>

Rejestracja bez opłaty skarbowej

Plusami nowych regulacji jest brak obowiązku złożenia opłaty skarbowej, choć póki co brakuje odpowiednich przepisów w ustawie o opłacie skarbowej (druki formularzy zawierają już jednak taką informację). - Dobrze, że wniosek będzie można składać również w formie elektronicznej. Niestety brak póki co rozwiązań prawnych i informatycznych, które by na to pozwalały (mamy projekt rozporządzenia ministra finansów, stosownie do którego sprawę rejestracji będzie można załatwić na portalu podatkowym, wersja testowa platformy PUESC również zawiera wzór zgłoszenia), co najlepiej obrazuje tempo pracy legislacyjnych – podkreśla Arciszewski.

 


Okres przejściowy do końca marca 2020 rok

- Na szczęście mamy okres przejściowy do końca marca 2020 r., który niewątpliwie gwarantuje podmiotom odpowiedni czas na przygotowanie się do nowych regulacji. Jest to bardzo duży plus nowych rozwiązań – wskazuje ekspert. Podkreśla jednak, że mankamentem i to dużym może być jednak teraz weryfikacja podmiotów pod kątem, kto już się zarejestrował na nowych zasadach, a kto jeszcze nie. Problem ten dotyczy nie tylko samych podmiotów, które będą musiały weryfikować swoich klientów, ale również samej Krajowej Administracji Skarbowej.

Ostatnim niebezpieczeństwem dla podmiotów związanym z nowymi regulacjami rejestracyjnymi jest fakt, że pojawiły się równoległe przepisy karnoskarbowe, które będą stanowić podstawę do karania nie tylko w przypadku braku rejestracji uproszczonej, ale również gdy nie dokonało się aktualizacji danych w zgłoszeniu. Przepis ten stanowi duże ryzyko, szczególnie dla osób fizycznych nie parających się działalnością gospodarczą, dla których sam fakt objęcia ich regulacjami akcyzowymi jest już pewnego rodzaju szokiem.