W poniedziałek 11 lutego weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która pozwala uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Czytaj również: Pilotażowy program termomodernizacji budynków jednorodzinnych z podpisem prezydenta >>

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości, zapowiedziała, że nabór do programu termomodernizacyjnego zostanie ogłoszony w marcu - Mamy nadzieję zakończyć go do końca kwietnia. W programie będą mogły wziąć udział gminy. - Będziemy podpisywać umowy z gminami i przekazywać im środki. Struktura finansowania jest taka, że z funduszu termomodernizacyjnego pokrywamy 70 proc. kosztów, 30 proc. będzie musiała wyłożyć gmina. A ostateczny odbiorca nie będzie musiał mieć żadnego wkładu własnego - zaznaczyła Emilewicz.

 


Wnioski nie tylko dla miast

Ustawa, pozwala uruchomić fundusz termomodernizacyjny obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do 2024 r. zarezerwowano w nim  ponad 1,2 mld zł na poprawę efektywności energetycznej, czyli też poprawę kondycji domów jednorodzinnych najuboższych Polaków, którzy mieszkają w niedogrzanych domach. W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.  Według MPiT wnioski o dofinansowanie będą jednak mogły składać wszystkie gminy, które borykają się z problemem smogu spowodowanego emisją zanieczyszczeń z przestarzałych urządzeń grzewczych. W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców, szczegóły planów naprawczych mają być ustalone wspólnie z władzami miasta przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się jakością powietrza.

Kto dotrzyma dofinansowanie

Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100 proc. Gminy, które będą pełnić rolę inwestorów, zidentyfikują gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego, zaplanują i przygotują działania inwestycyjne w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz oszacują ich koszt - wyjaśniła Emilewicz.