- Postarajcie się ocieplić domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym  - apelował  w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Wprawdzie jego wypowiedź została odebrana jako próba tłumaczenia się z rosnących kosztów węgla, gazu i energii elektrycznej, ale dotyczyła popularnych inwestycji termomodernizacyjnych. Są one coraz droższe, choć można skorzystać z dwóch form wsparcia.

Czytaj też: Ulga termomodernizacyjna nie dla wszystkich współwłaścicieli budynku>>

Kto chce uzyskać dofinansowanie do takich przedsięwzięć, może liczyć na rządową pomoc w ramach programu "Czyste Powietrze". Wnioski o dotacje (w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych) należy składać do wojewódzkich funduszy środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje z tego programu wypłacane są już po zrealizowaniu inwestycji.

Czytaj też: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >>>

 

Alternatywą dla wsparcia w gotówce jest obowiązująca od 2019 r. ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Pozwala ona podatnikom PIT (także prowadzącym biznes), którzy są właścicielami mieszkalnych domów jednorodzinnych, na odliczenie z tego tytułu kwoty 53 tys. zł od podstawy opodatkowania.

Sprawdź PROCEDURY dot. ulgi:

 

Ulga bez zmian, a więc mniejsza

Owe 53 tys. zł to stała kwota, wpisana do ustawy o PIT (art. 26h). Obowiązuje bez zmian już od trzech i pół roku. Oznacza to, że realna korzyść z tej ulgi w ostatnim czasie znacznie zmalała. Ceny materiałów budowlanych skoczyły bowiem w okresie od czerwca 2021 do czerwca 2022 średnio o 32 proc. (tak podaje Grupa PSB, śledząca ceny materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu). Ceny materiałów ociepleniowych, takich jak wełna czy styropian poszybowały znacznie wyżej, bo aż o 62 proc.

Z kolei Główny Urząd Statystyczny podaje, że w maju 2022 r. ceny usług budowlanych były średnio o 12 proc. droższe, niż w maju 2021 r.

Sprawdź też: Czy podatnik może ponownie odliczyć ulgę termomodernizacyjną, gdy skradziono mu pompę ciepła i musi zainstalować kolejną? >>>

 

 

Do tych wyśrubowanych cen nie dostosowywano w tym czasie przepisów o uldze termomodernizacyjnej.  Jedyną zmianą, wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. jest uściślenie, że datą poniesienia wydatku na modernizację jest dzień wystawienia faktury VAT na materiał budowlany czy usługę związaną z ocieplaniem.

Jak przypomina Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, w wielu przepisach prawa podatkowego, gdzie zapisano konkretne kwoty wyrażone w pieniądzu, działa mechanizm ich waloryzacji w oparciu np. o wskaźniki inflacji czy wzrostu wynagrodzeń. - Można by taki mechanizm wprowadzić także w odniesieniu do kwoty ulgi termomodernizacyjnej. Przecież w 2018 roku, gdy uchwalano te przepisy, nikt nie przewidywał, że nastąpią takie zjawiska jak pandemia czy wojna, które poważnie wpłynęły na wzrost cen - zauważa ekspert. I dodaje, że jeśli zachęty premiera Morawieckiego do ocieplania domów są poważne, to powinny za nimi pójść konkretne zachęty. - Logika by sugerowała, że rząd powinien pracować nad waloryzacją kwoty tej ulgi - mówi Korzeb.

Podatkowa ulga na termomodernizację była chętnie wykorzystywana, nawet zanim ocieplanie zaczął propagować premier. Według danych Ministerstwa Finansów, w 2019 r., czyli w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzystało z niej prawie 196 tysięcy podatników. Odliczyli oni w sumie kwotę 2,8 mld zł. W roku 2020 popularność tej ulgi znacznie wzrosła. Skorzystało z niej ponad 450 tys. podatników, który odliczyli z tego tytułu około 7,5 mld zł. Przeciętne odliczenie na jednego podatnika też rosło - w 2019 wyniosło 14,4 tys. zł, a w 2020 r. - 16,2 tys. zł.

Czytaj też: Mikroinstalacje fotowoltaiczne krok po kroku >>>

Gotówka albo ulga

Kto mimo wzrostu cen wciąż chce ocieplać dom, musi zadbać nie tylko o sfinansowanie takiej inwestycji, ale też o zgodność z regułami zastosowania ulgi. Jak przypominają eksperci, jest to obwarowane kilkoma warunkami.

- Z ulgi nie skorzystają na przykład te osoby, które otrzymały dofinansowanie na ten cel ze środków funduszy ochrony środowiska. Ustawa o PIT wyraźnie określa, że można skorzystać tylko z jednej formy wsparcia: albo dofinansowanie albo ulga podatkowa - wskazuje radca prawny Paulina Biskup z kancelarii JKP Legal. Dodaje, że wśród warunków skorzystania z ulgi jest też tytuł prawny do nieruchomości, którą podatnik ociepla.  

Ulga przysługuje na konkretne materiały i usługi. Określa je rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z nim ulga przysługuje na 15 rodzajów materiałów i urządzeń oraz 16 usług.

Sprawdź też: I SA/Lu 218/21, Przesłanki ulgi termomodernizacyjnej - Wyrok WSA w Lublinie >>>

 

Lista materiałów i urządzeń:

 1. wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 


Wykaz usług:

 1. audyt energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. analiz termograficznej budynku;
 3. dokumentacja projektowa związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.