Obecnie prosumentami - czyli jednocześnie odbiorcami i wytwórcami energii - mogą być odbiorcy indywidualni. Za sprawą przyjętej ostatnio przez rząd nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii status prosumenta będą mogli uzyskać małe i średnie firmy, a także spółdzielnie działające na terenach wiejskich, które w największym stopniu zagrożone są ubóstwem energetycznym. To ma też zachęcić rolników do zrzeszania się. W przyszłej kadencji, jeśli PiS wygra wybory, do prosumentów mają dołączyć wspólnoty mieszkaniowe.

 

- Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta dla wszystkich Polaków, co da możliwość zaopatrywania się m.in. w tani prąd. W przyszłej kadencji możliwość uzyskania statusu prosumenta mogłyby zyskać wspólnoty mieszkaniowe - powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości.

Minister Emilewicz poinformowała też, że jesienią na dachu budynku przy Placu Trzech Krzyży, siedzibie resortu, ma ruszyć jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w Warszawie. Dostarczać będzie ok. 8 proc. zapotrzebowania na energię w budynku. Oszczędności z tego tytułu mają wynieść ok. 100 tys. zł rocznie. Instalacja ograniczy również emisję CO2 o 120 ton rocznie. Ministerstwo wskazuje, że przyniesie to dodatkowe oszczędności w wysokości ok. 12 tys. zł rocznie z tytułu podatku emisyjnego UE, jakim jest opłata za uprawniania do emisji CO2. Przetarg na instalację paneli ma zostać ogłoszony w pierwszych

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ubiegłym roku powstało w Polsce łącznie ok. 28, 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku. Na koniec marca tego roku w sumie było już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE. dniach sierpnia br.