Nowe przepisy przewidują możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji. Uproszczenie obejmie jednak tylko wskazane w art. 29 ust.1 pkt 5 ustawy o PIT oraz art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy o CIT. Chodzi tutaj przede wszystkim o dochody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych i rekrutacji.

NSA: Fiskus musi uwzględniać specyfikę działalności >>

MF szykuje rewolucję w podatkach dochodowych >>

Zapowiadany Innovation Box nie spowoduje rewolucji >>

Podmioty powiązane będą miały mniej obowiązków >>

Aby skorzystać z kopii certyfikatu rezydencji, należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie będą jednak mogły być wyższe niż 10 tys. zł rocznie. Istotnym warunkiem ma być także, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Radosław Maćkowski, doradca podatkowy w MVP TAX, zwraca uwagę, że to dobrze, że kopie certyfikatów w końcu będą oficjalne honorowane. Zastanawia się jednak, dlaczego tylko wobec tak wąskiego katalogu usług i to z tak niskim pułapem. W tym sensie dodawanie kolejnej wyliczanki usług można odczytać jako pozorne ułatwienie dla podatników, nie mówiąc o tym, że w gąszczu masowo i notorycznie zmienianych przepisów podatkowych taka regulacja może łatwo umknąć. - Nie prościej byłoby dopuścić powszechne stosowanie kopii certyfikatów rezydencji? - pyta.

Zobacz również więcej tekstów na temat certyfikatu rezydencji:

Certyfikat rezydencji >>

Certyfikat rezydencji - okres ważności >>

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji  >>