Chaos  w opodatkowaniu VAT usług komorniczych trwa od stycznia br. Wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych. Wprowadziła ona zmiany między innymi w zasadach prowadzenia działalności przez komorników. Problematyczna stała się jednak kwestia tego, czy komornicy są podatnikami VAT. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie interpretacji ogólnej, jednak do tej pory żadne wyjaśnienia nie zostały wydane.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób komornik ustala przychód od stycznia 2019 r.? >

Jest interpretacja indywidualna

Pojawiła się jednak pierwsza interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Z pisma nr 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK, z 19 marca br., wynika, że od stycznia 2019 r. komornicy nie są podatnikami VAT. Zdaniem organu podatkowego, relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą. W takim przypadku trudno zatem uznać komornika sądowego za podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą. - Tym samym nie jest spełniony warunek niezbędny do tego, by nadać mu status podatnika podatku od towarów i usług – czytamy w interpretacji.

 

Wyłączenie z VAT dopiero od stycznia 2019 r. , ale…

Jak wynika z wydanej interpretacji, wyłączenie opodatkowania VAT czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym wykonywanych przez komorników sądowych ma zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to że czynności wykonywane przez komorników sądowych przed tym dniem podlegały opodatkowaniu VAT.

Zobacz również: Komornicy będą płacić VAT? MF analizuje >>

… z istotnym wyjątkiem

Organ podatkowy zwrócił dodatkowo uwagę, że w przypadku gdy do komornika będzie miał zastosowanie art. 283 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, status prawnopodatkowy komornika na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie po dniu 1 stycznia 2019 r., tzn. nadal będzie traktowany jak podatnik podatku od towarów i usług. Oznacza to, że opłaty egzekucyjne prawomocnie ustalone przed 1 stycznia br., ale wyegzekwowane przez komornika po tym dniu, w dalszym ciągu będą opodatkowane VAT.

 


Problemy pozostaną

- Stanowisko zaprezentowane przez dyrektora KIS to generalnie dobra informacja dla komorników. Cieszy, że organ interpretacyjny pochylił się nad szczegółowymi zapisami ustawy o komornikach sądowych i trafnie określił status VAT komorników sądowych na gruncie nowych przepisów. Faktycznie bowiem w obecnym stanie prawnym komornicy sądowi, wykonujący czynności egzekucyjne, nie powinni być uznawani za podatników VAT – mówi Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy. Zdaniem eksperta, pewien niedosyt w tym kontekście budzi jednak stanowisko organu dotyczące sytuacji przejściowych. W przypadku, gdy czynności egzekucyjne faktycznie zostały zakończone już w 2019 r. (mimo ustalenia opłat jeszcze przed 1 styczniem 2019 r.) bardziej zasadne jest uznanie, że z punktu widzenia VAT - czynności komorników należy oceniać na podstawie nowych przepisów (co oznacza brak opodatkowania VAT tych czynności). Martini podkreśla, że najbardziej naturalnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o moment w którym należy ocenić status VAT komorników, jest właśnie moment zakończenia wykonywania czynności egzekucyjnych, a nie sam moment ustalenia opłat egzekucyjnych.

Także zdaniem Rafała Fronczka, prezesa Krajowej Rady Komorniczej (KRK), wydana interpretacja nie rozwiązuje całościowo problemu opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez komorników.

– Fakt, że od stycznia 2019 r. komornicy nie są podatnikami VAT, to jedno. Ale zaskakujący jest fragment uzasadnienia interpretacji, w którym Dyrektor KIS odwołuje się do art. 283 ustawy o komornikach sądowych, dotyczącego opłat egzekucyjnych prawomocnie ustalonych przed dniem wejścia w życie niniejszej nowej ustawy i twierdzi, że w tym przypadku komornicy są nadal podatnikami VAT – tłumaczy prezes KRK. Zapowiada wystąpienie do ministra finansów o jak najszybsze uporządkowanie tej kwestii. - Mamy jednoznaczne opinie autorytetów z dziedziny prawa podatkowego, że skoro komornicy utracili status podatników, to wszelkie opłaty otrzymane po wejściu w życie nowej ustawy nie będą podlegały opodatkowaniu – dodaje.