OPZZ przeciwne zmianom w składce zdrowotnej

OPZZ skierowało do ministra zdrowia i ministra finansów stanowisko w sprawie rządowej propozycji zmian finasowania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednoznacznie negatywnie oceniając rządową propozycję. Związkowcy zaapelowali do rządu o wycofanie się z tej propozycji i rozpoczęcie debaty publicznej na temat systemowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

26.03.2024

Inwestycje z Polskiego Ładu zawieszono, bo rozwiązano komisję

457 wniosków samorządów na kwotę ok. 2 mld złotych z Programu Inwestycji Strategicznych czeka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nawet od ponad dwóch miesięcy. To zarówno wnioski o zmianę zakresu inwestycji, jak i „odmrożenie” promes wstępnych. Komisja, która powinna je rozpatrzyć, padła ofiarą czystek w KPRM. W efekcie utknęły m.in. inwestycje drogowe.

21.02.2024

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.

06.11.2023

Samorządy znów nie otrzymają subwencji rozwojowej

Rząd zapowiedział, że po raz kolejny wstrzyma samorządom subwencję rozwojową. Argumentuje, że otrzymały one w tym roku 14,3 mld złotych. Samorządy czują się oszukane. Uważają, że te nieplanowane miliardy złotych miały służyć ustabilizowaniu budżetów w 2023 r., a nie w 2024 roku. Projekt ustawy okołobudżetowej odbiera niektórym z nich należne uzupełnienie dochodów z CIT za 2022 rok.

21.09.2023

RPO: Czy niemożność odliczania składki zdrowotnej od podatku jest konstytucyjna? Według MZ – tak

RPO wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie składki zdrowotnej. Chciał wiedzieć, czy obciążenie obywateli obowiązkiem jej finansowana w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia. MZ nie podziela opinii, że zmiany wprowadzone ustawą Polski Ład doprowadziły do stanu niekonstytucyjności uregulowania składki zdrowotnej lub prawnego systemu publicznej opieki zdrowotnej.

10.03.2023

Odsetki z dotacji celowych na koncie gminy wciąż kontrowersyjne

Z jednej strony ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwierdza, że odsetki są dochodem gminy. Z drugiej strony, przepisy innych ustaw już tak precyzyjne nie są, a nawet stanowią przeciwnie. Brak czytelnych przepisów prawnych, pomimo najlepszych chęci samorządowców, może skutkować dla nich zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11.01.2023

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

Samorządy oczekują częstszych płatności z Programu Inwestycji Strategicznych

Samorządy postulują dalsze zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych. Chcą zwiększenia częstotliwości płatności, czyli przynajmniej raz na kwartał, aby dopiąć inwestycje. Domagają się również możliwości podpisywania umów częściowych, bez czekania na rozstrzygnięcie całości przetargów na te zadania.

26.10.2022
1  2  3  4  5  6