Prawo.pl

Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Nie każda, nawet bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie każda też osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę. W pierwszym przypadku na przeszkodzie stanąć może zbyt wąski stopień pokrewieństwa, co zdaniem prawników należałoby zmienić, w drugim – wysokość dochodów osoby niepełnosprawnej i forma, według której jest opodatkowania.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2023
Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty PIT Prawo pracy
Jeśli rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny w stosunku do swojego pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka, to mają prawo do ulgi prorodzinnej. Nie ma przy tym znaczenia wiek dziecka ani otrzymywanie przez dziecko zasiłku pielęgnacyjnego. Bez znaczenia są także przychody dziecka z tytułu umowy o pracę. Potwierdziła to właśnie, w odpowiedzi na pytanie podatniczki, skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
11.03.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Jeśli spadkobiercy mieli świadomość długów obciążających spadek wcześniej niż w dacie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, to odpowiadają za długi zmarłego. Uczestnicy sprawy oparli się wyłącznie na zaświadczeniach o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi i decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych. Pominęli przy tym zupełnie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o zabezpieczeniu majątkowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Mimo że rok temu przedłużono termin na składanie informacji CIT-N1, PIT-N1, CIT-N2, PIT-N2 za 2021 rok, nic nie wskazuje, by było tak również w tym roku. Tuż przed upływem generalnego terminu na dopełnienie tego obowiązku, minister finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną nr DD5.8203.7.2022 – pisze Piotr Dąbrowski, senior associate w Enodo Advisors.
Piotr Dąbrowski
10.03.2023
CIT Doradca podatkowy Finanse
Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót i przez cztery lata od powrotu do kraju nie płacić podatku dochodowego. Ich roczne przychody objęte ulgą nie mogą jednak przekraczać kwoty 85 528 zł. Z ulgi po raz pierwszy można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2022 rok.
Wiesława Moczydłowska
10.03.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Kłopotliwe opodatkowanie złożonych obiektów budowlanych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Jeżeli poszczególne obiekty budowlane spełniają cechy pozwalające uznać je za odrębne przedmioty opodatkowania, są wykorzystywane do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego i z tego powodu zostały funkcjonalnie połączone, nie można tworzyć z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
Malwina Pasternak-Janik
09.03.2023
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Kierownictwo KAS: Nie ma potrzeby, by kontroli podatkowych było więcej

Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Mamy ponad 90 proc. skuteczności. Taki wynik jest efektem tego, że KAS inwestuje w infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu podniesienia efektywności działań analitycznych KAS – mówią serwisowi Prawo.pl Bartosz Zbaraszczuk (na zdjęciu), szef Krajowej Administracji Skarbowej i Anna Chałupa, zastępca szefa KAS.
Krzysztof Koślicki
09.03.2023
Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

"Janosikowe" to w tym roku 3,7 mld zł dla uboższych gmin

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Planowane w 2023 roku wpływy z "janosikowego" od wszystkich najbogatszych jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wyniosą ok. 3,7 mld zł . To o 6,5 proc. więcej niż w 2022 r. Taką informację przedstawiło w środę w Sejmie Ministerstwo Finansów podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw finansów samorządowych.
Krzysztof Sobczak
08.03.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Uzyskiwanie dochodów przez gminę nie przesądza o wykonywaniu działalności

Finanse publiczne Finanse samorządów Doradca podatkowy Administracja publiczna
Sama możliwość osiągnięcia dochodów przez gminę nie wskazuje na zarobkowy charakter działalności i nie stanowi przesłanki do uznania, że prowadzi działalność gospodarczą. Zarobkowy charakter ma działalność prowadzona w celu osiągania zysków, nawet jeśli nie zawsze będzie dochodowa.
Malwina Pasternak-Janik
08.03.2023
Finanse publiczne Finanse samorządów Doradca podatkowy Administracja publiczna

Koszt trzeba ująć w księdze przed końcem roku podatkowego

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy
Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony.
Sylwia Loręcka
08.03.2023
PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Ponad 13 tysięcy mandatów za brak paragonu

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Niemal jedna czwarta kontroli w trybie tzw. nabyć sprawdzających zakończyła się nałożeniem mandatów karnych. Ich łączna kwota wyniosła w ubiegłym roku 18 milionów złotych. Takie dane serwis Prawo.pl uzyskał w rozmowie z kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej. Głównym celem kontroli ma być jednak prewencja – nie chodzi o nakładanie kar i mandatów.
Krzysztof Koślicki
08.03.2023
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Z końcem grudnia dla większości spółek zakończył się rok obrotowy – w przypadku prostych spółek akcyjnych będący również z reguły ich pierwszym rokiem obrotowym. Przed wspólnikami tych spółek, którym udało się osiągnąć zysk, stoi obecnie decyzja co do sposobu jego podziału. W przypadku prostej spółki akcyjnej, ten co do zasady jednoznaczny podatkowo temat może wiązać się z nieoczekiwanymi problemami – pisze Piotr Zaremba, doradca podatkowy.
Piotr Zaremba
07.03.2023
CIT Doradca podatkowy
Zakup kart podarunkowych w celu ich przekazania kontrahentom, aby zachęcić ich do współpracy, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel nie mogą jednak być kwalifikowane do wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki, spełniające definicję kosztu, muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.
Krzysztof Kaźmierski
07.03.2023
CIT PIT Rachunkowość

Zdrożeje egzamin na doradcę podatkowego

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które określa nową wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Resort finansów podkreśla, że wzrost opłaty jest mniejszy niż wzrost minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Mimo to, przyszły doradca podatkowy będzie musiał zapłacić za egzamin dwukrotnie więcej niż do tej pory.
Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
07.03.2023
Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
Rosną wpływy z tzw. podatku Belki. Z danych resortu finansów wynika, że w ciągu minionego roku do kasy państwa wpłynęło z tego tytułu ponad 80 proc. więcej pieniędzy. To efekt wyższego niż wcześniej oprocentowania lokat bankowych. Ich wzrost ma związek z wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Likwidacji podatku, mimo apeli różnych środowisk, raczej trudno się więc spodziewać.
Krzysztof Koślicki
07.03.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody oraz środki, o których mowa w ustawie z 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, klasyfikuje się, według działów i rozdziałów, paragrafów. Określają one m.in. rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku. Każdy paragraf przeznaczony jest do innych kategorii rozliczeń.
Krzysztof Kaźmierski
06.03.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna
Jeśli osoba, podająca się za profesjonalnego pełnomocnika, nie usunie braku formalnego, to organ nie musi wystosowywać wezwania o usunięcie braku do potencjalnego mocodawcy. Potwierdził to niedawno NSA. Problemu nie będzie jednak, gdy profesjonalny pełnomocnik podpisał się pod wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, a pełnomocnictwo szczególne dostarczył organowi podatkowemu dopiero na skutek wezwania do usunięcia braków formalnych.
Wiesława Moczydłowska
06.03.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Zawarcie przez spółkę występującą w roli powiernika umowy powiernictwa i nabycie w jej wykonaniu w imieniu własnym, lecz na rzecz powierzającego jednostek uczestnictwa, będzie skutkowało utratą przez spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Nie będzie można skorzystać z tzw. estońskiego CIT. Potwierdziła to właśnie skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
06.03.2023
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Za pomocą rozporządzeń rząd omija Konstytucję i procedury

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Rząd wydaje coraz więcej rozporządzeń. Co gorsze, dotyczą one kwestii, które powinny precyzować ustawy. Takie działania powodują chaos legislacyjny. Im więcej rozporządzeń, tym większa niestabilność prawa. Można je zmieniać z dnia na dzień – i to poza jakąkolwiek kontrolą parlamentu i prezydenta. W 2022 roku rozporządzeń było o 15 proc. więcej, niż rok wcześniej.
Krzysztof Koślicki
06.03.2023
Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Zgodnie z definicją podatkową, różnice kursowe to różnica między przychodem (kosztem) a zapłatą – przy czym obie wartości mają być wyrażone w walucie i przeliczone na złotówki. Z treści pytania wynika, że zapłaty dokonano w złotówkach, w związku z tym – nie doszło do powstania różnic kursowych. Różnica między przedpłatą a fakturą będzie zatem stanowić nadpłatę lub niedopłatę.
Prawo.pl
03.03.2023
PIT Rachunkowość

Poznaliśmy finalistów V edycji konkursu Tax Everest

Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe
W przyszły piątek, 10 marca, poznamy laureatów tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Konkurs organizuje MDDP i Ośrodek Studiów Fiskalnych w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Krzysztof Koślicki
03.03.2023
Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe

Podwójny podatek od zagranicznych spadków i darowizn zostanie na dłużej

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Ministerstwo Finansów nie widzi potrzeby zmian przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn. Podwójne opodatkowanie świadczeń z zagranicy pozostanie więc sprawą nierozwiązaną. W rezultacie część podatników będzie musiała zapłacić podwójną daninę – za granicą i w Polsce. To duży problem. Poza granicami naszego kraju żyje już około 21 mln osób polskiego pochodzenia.
Krzysztof Koślicki
03.03.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Cukier, kofeina czy tauryna i inne cukry występujące w napojach w sposób naturalny nie podlegają opłacie cukrowej. W rezultacie ich ilość nie może wpływać na wysokość tej opłaty. Przy wyliczaniu kwoty wpłaty substancje występujące naturalnie powinny zostać pominięte. Etykieta nie powinna być traktowana jako jedyne źródło danych służących do wyliczenia opłaty. Potwierdził to w środę NSA.
Wiesława Moczydłowska
02.03.2023
Doradca podatkowy Finanse
Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne płaconych za pracowników. Przepisy, które w założeniu miały ujednolicić reguły, w rezultacie spowodowały chaos i niepewność przedsiębiorców. Problem mają zwłaszcza te firmy, które wypłacają wynagrodzenia do 10. dnia kolejnego miesiąca.
Krzysztof Koślicki
02.03.2023
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Rada Unii Europejskiej nie przekroczyła granic swoich uprawnień wykonawczych przez uściślenie, że przyjmuje się, iż podmiot prowadzący platformę, taką jak Only Fans, jest usługodawcą dla potrzeb VAT. Potwierdził to we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług.
Krzysztof Koślicki
01.03.2023
VAT Prawo unijne

Szwedzki stół dla pracowników bez PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Pracodawca, finansujący swoim pracownikom posiłki serwowane w formie szwedzkiego stołu, nie ma możliwości ustalenia realnej wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Obiad nie powoduje zatem powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u pracowników. Potwierdza to po raz kolejny skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
01.03.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ulgę na internet można odliczyć w PIT za 2022 rok. Podatnicy mieli możliwość skorzystania z niej po raz pierwszy w rozliczeniach za 2005 rok. Chociaż wielokrotnie rozważano zniesienie tej ulgi i 1 stycznia 2013 roku nastąpiło jej ograniczenie, cały czas można z niej korzystać - jednak tylko przez dwa lata.
Krzysztof Koślicki
28.02.2023
Domowe finanse PIT

Pracujący sędziowie bez ulgi dla seniorów w PIT

Prawnicy PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Sędziowie - kobieta powyżej 60. roku życia i mężczyzna w wieku powyżej 65. roku życia - nie mogą skorzystać z ulgi dla pracującego seniora. Nie spełniają podstawowego kryterium, jakim jest podleganie z tytułu uzyskania przychodów ubezpieczeniom społecznym. Tak twierdzi skarbówka. Zdaniem ekspertów, wprowadzenie takiego ograniczenia to celowy zabieg ustawodawcy.
Wiesława Moczydłowska
28.02.2023
Prawnicy PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Rosja na unijnej liście rajów podatkowych

CIT Prawo gospodarcze Prawo unijne
UE opublikowała najnowszy wykaz jurysdykcji niespełniających międzynarodowych standardów podatkowych, tzw. unijną listę rajów podatkowych. Na liście znalazła się także Rosja. Dla firm powiązanych z podmiotami rosyjskimi lub realizujących z nimi transakcje oznacza to ograniczenie przysługujących im przywilejów, a także ryzyko konieczności spełnienia dodatkowych obowiązków.
Joanna Pesta Marek Gwóźdź
27.02.2023
CIT Prawo gospodarcze Prawo unijne
Jeśli pracownik wykorzystuje prywatny samochód do celów służbowych, a pracodawca zwraca mu poniesione wydatki, pracownik osiąga pewnego rodzaju przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Fakt zawarcia odrębnej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem odnośnie kwestii wykorzystywania prywatnego samochodu dla celów służbowych nie ma żadnego znaczenia.
Malwina Pasternak-Janik
27.02.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy