Niedawny wyrok NSA wskazuje jednoznacznie – wbrew temu, co uważa skarbówka - że podatnik ma prawo dokumentować wydatki w formie elektronicznej. Rozporządzenie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest natomiast mniej ważne, niż ustawa o PIT i ordynacja podatkowa. Podatnik nie musi więc na siłę zbierać dokumentów papierowych, by rozliczyć koszty uzyskania przychodów.
Krzysztof Koślicki
16.05.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Bartosz Zbaraszczuk nowym szefem KAS

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse
Na wniosek ministra finansów 12 maja 2022 r. Bartosz Zbaraszczuk został powołany na stanowisko szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Nowy szef KAS wcześniej pełnił funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Z resortem finansów zawodowo związany jest od 2000 roku.
Krzysztof Koślicki
13.05.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse
Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, już 16 maja ma zostać odwołany stan epidemii. Planowane jest “zastąpienie” go stanem zagrożenia epidemicznego. Warto więc zapytać o skutki tej potencjalnej zmiany w sferze podatków, w tym o jej wpływ na obowiązki informacyjne w zakresie raportowania schematów podatkowych – piszą Konrad Kurpiewski i Agata Śliwińska z PwC.
Agata Śliwińska Konrad Kurpiewski
13.05.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
​Za nami kolejny akt rewolucji podatkowej: Sejm przyjął zmiany do Polskiego Ładu. Ustawą zajmie się teraz Senat. Być może jeszcze pod koniec maja nowelizacja zostanie podpisana przez Prezydenta. W efekcie od 1 lipca zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej.
Piotr Juszczyk
12.05.2022
CIT PIT Rachunkowość

Adam Glapiński powołany ponownie na prezesa NBP

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm powołał w czwartek Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. Za powołaniem Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciw było 223 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu. Zdaniem opozycji to zły wybór, ponieważ Glapiński jest jednym z głównych odpowiedzialnych m.in. za skokowy wzrost inflacji w ostatnich miesiącach.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów poinformowało w środę, że ponad 91 proc., czyli 19,8 mln, deklaracji podatkowych za 2021 r. złożono elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,3 mln przez usługę Twój e-PIT. W wersji papierowej wpłynęło tylko 1,9 mln zeznań. Dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już ok. 73 mln razy, a podczas tegorocznej akcji rozliczeń PIT 19 mln razy.
Krzysztof Koślicki
11.05.2022
PIT Rachunkowość
Od 16 maja przestanie obowiązywać stan epidemii. Pozostaniemy jednak w stanie zagrożenia epidemicznego. Spowoduje to spore zmiany w rozliczaniu podatków. Część z nich będzie miała zastosowanie już od 1 czerwca, inne pozostaną z podatnikami do końca roku. Podatkowe skutki odwołania epidemii dotkną rozliczających PIT, CIT, VAT i akcyzę.
Krzysztof Koślicki
11.05.2022
CIT PIT Rachunkowość
W Polsce w 2021 r. funkcjonowało 1364 firm audytorskich. Zmniejsza się stopniowo udział jednoosobowych działalności gospodarczych, firmy audytorskie przekształcają się w spółki kapitałowe. W około 80 proc. funduszy inwestycyjnych i subfunduszy będących jednostkami zaufania publicznego badania wykonywały cztery największe firmy audytorskie – wynika z raportu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Wiesława Moczydłowska
11.05.2022
Rachunkowość Compliance
Od 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Z tego powodu część ułatwień, niewielka, zniknie. Nie będzie już można np. odliczyć darowizny na walkę z Covid-19, skończy się też zwolnienie z podatku minimalnego od przychodów z budynków. Wiele "pandemicznych" rozwiązań jednak pozostanie, choć zdaniem ekspertów powinny być zniesione. Więcej informacji - w majowym Legal Alercie.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
11.05.2022
Koronawirus a prawo
W przeważającej liczbie przydatków opłaty towarzyszące umowie leasingu są traktowane jako ściśle związane z tą umową, a co za tym idzie ich wartość wliczana jest do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. To natomiast rodzi po stronie leasingobiorcy uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.
Krzysztof Kaźmierski
10.05.2022
VAT Rachunkowość
Od lipca 2022 rząd zapowiedział zmianę zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Istotne zmiany dotyczyć mają pracowników wieloetatowych, czyli osoby osiągające dochody np. z kilku umów o pracę, łączących etat z emeryturą, czy umowy o pracę i umowy zlecenia. Pracownik zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać do trzech, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek.
Joanna Jeżewska
10.05.2022
PIT Rachunkowość
Doradcy podatkowi i księgowi przyznają, że przedsiębiorcom zdarza się nie informować ich o otrzymanej pomocy na dofinansowanie miejsc pracy z tarczy antykryzysowej czy dotacji. Nie przekazują też na czas dokumentów o poniesionych wydatkach. O ile takie przypadki zdarzały się już wcześniej, to jednak w tym roku skutki „zapominalstwa” mogą być bardziej bolesne. Wszystko przez składkę zdrowotną, której zasady opłacania zmienił Polski Ład.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Skomplikowanie przepisów przez Polski Ład spowodowało wzrost liczby wniosków o interpretacje indywidualne. Dyrektor KIS regularnie odmawia jednak wydawania interpretacji podatkowych powołując się na możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Eksperci ostrzegają, że może to doprowadzić do wzrostu i tak już licznych sporów sądowych podatników z organami skarbowymi.
Wiesława Moczydłowska
10.05.2022
Ordynacja CIT VAT
Organy podatkowe pozwalają zaliczyć zakup telewizora i innego sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej do kosztów podatkowych. I to nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w biurze, ale także, jeśli przedsiębiorca korzysta z niego w domu, nawet w pomieszczeniu, które nie jest wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wiesława Moczydłowska
09.05.2022
Prawnicy PIT Doradca podatkowy
Bez względu na to, czy wybraliśmy elektroniczne rozliczenie za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, czy wysłaliśmy swoje zeznanie roczne w formie tradycyjnej do urzędu skarbowego, w każdej chwili możemy złożyć jego korektę. Powody poprawiania rozliczenia warto uzasadnić, żeby uniknąć wezwania do urzędu i dodatkowych wyjaśnień.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.05.2022
Domowe finanse PIT

Rejestr umów najbardziej pomoże państwu, nie firmom

Doradca podatkowy Prawo pracy Małe i średnie firmy
Rząd pracuje nad stworzeniem obowiązkowego systemu, za pomocą którego firmy będą mogły zawierać umowy o pracę w formie elektronicznej. W założeniu, ma to pomóc najmniejszym podmiotom i odciążyć je od żmudnej biurokracji. Te argumenty wydają się jednak mało przekonujące. Wydaje się, że najbardziej skorzystają na tym skarbówka i ZUS – szczegółowe informacje o zawartych umowach trafią do nich jak na tacy.
Krzysztof Koślicki
06.05.2022
Doradca podatkowy Prawo pracy Małe i średnie firmy
Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat.
Krzysztof Koślicki
06.05.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Obowiązki raportowania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają także zawody prawnicze. Przypomniał o tym niedawno Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Eksperci podkreślają jednak, że wywiązywanie się z tego obowiązku nie może naruszać tajemnicy zawodowej.
Wiesława Moczydłowska
06.05.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Finanse
Od 28 lat praktykowane jest doliczanie podatku od towarów i usług do taksy notarialnej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to budzi wątpliwości w zakresie zgodności z prawem i ewentualnego naruszania praw obywateli. Tym bardziej, że w ocenie resortu finansów nie powinno tak być. Marcin Wiącek napisał w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Patrycja Rojek-Socha
05.05.2022
Wymiar sprawiedliwości VAT

ZUS i skarbówka wymienią się dokumentami i sprawdzą wszystkich przedsiębiorców

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Pojawia się ryzyko dużego sporu kompetencyjnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania i wysokości przychodów przedsiębiorców. Skarbówka ma to weryfikować, a rozbieżności sygnalizować do ZUS. Problem jednak w tym, że nie bardzo wiadomo, kto dalej ma się nimi zajmować – zwłaszcza, że fiskus pewnych kwestii nie jest w stanie zweryfikować w trakcie roku.
Krzysztof Koślicki
05.05.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Podatnik, który uzyskuje przychody z działalności nierejestrowej, obwarowane limitem 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, może je pomniejszyć o wartość udzielonych bonifikat i skont. Potwierdza to skarbówka. Z interpretacji wynika, że nie każde otrzymanie środków pieniężnych musi stanowić przychód.
Wiesława Moczydłowska
04.05.2022
PIT Małe i średnie firmy
Płatnik musi się liczyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości od 10-30 proc. podstawy opodatkowania należności, w stosunku do której zastosował niższą stawkę WHT lub w ogóle nie pobrał podatku, a powinien był pobrać podatek w wyższej kwocie, czyli również wtedy gdy niesłusznie zastosował procedurę oświadczenia WH-OSC - piszą Konrad Medoliński i Daria Górka z MDDP.
Daria Górka Konrad Medoliński
04.05.2022
CIT PIT Doradca podatkowy
Zeznania podatkowe PIT za 2021 rok trzeba złożyć najpóźniej 2 maja 2022 r. Najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT - uzupełniając o odliczenia z tytułu przysługujących podatnikowi ulg. Osoby rozliczające się za pomocą tej usługi mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Administracja skarbowa przygotowała zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.
Wiesława Moczydłowska
02.05.2022
Domowe finanse PIT

Ulga rehabilitacyjna w szerszym zakresie dopiero w zeznaniach za 2022 rok

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Składając zeznanie za rok 2021 trzeba pamiętać, że wprowadzone w Polskim Ładzie zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej dotyczyć będą dopiero roku bieżącego i możliwe będą do wykorzystania przy składaniu zeznania w przyszłym roku. Poszerzony katalog wydatków do odliczenia nie dotyczy roku 2021.
Wiesława Moczydłowska
30.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnicy dokonujący darowizn zamortyzowanych środków trwałych, np. samochodów, mogą dokonać podwójnego zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych, najpierw w postaci ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów, a następnie odliczając od dochodu wartość rynkową środka trwałego. Odliczyć można też wartość VAT należnego od przekazanej darowizny.
Wiesława Moczydłowska
29.04.2022
Domowe finanse PIT
Jeśli spadkobierca sprzeda nabyte w drodze spadku nieruchomości lub prawa majątkowe, zapłaci podatek dochodowy gdy podczas podziału spadku nabył nieruchomości w części przekraczającej udział spadkowy. Zwolnienie umożliwiające sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku przed upływem pięciu lat bez PIT dotyczy tylko tych podatników, którzy w podziale spadku nabędą spadek nieprzekraczający wartości udziału przypadającego w całej masie spadkowej.
Wiesława Moczydłowska
28.04.2022
Domowe finanse PIT

Zakup samochodu na fakturę VAT-marża bez PCC

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość
Osoba, która kupiła samochód w komisie samochodowym na fakturę VAT marża, nie musi dodatkowo płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność ta jest bowiem objęta VAT. O wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje jednak okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług.
Krzysztof Kaźmierski
27.04.2022
Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość
Kancelarie coraz częściej wspierają klientów merytorycznie na co dzień – m.in. sygnalizując im zmiany w prawie, a nie dopiero wtedy, gdy ci mają problem. Dlatego dbają o coraz lepsze strony internetowe, a prawnicy są bardziej aktywni w social mediach - zdarza się nawet, że uruchamiają własne kanały na YouTube czy Instagramie. Świetnie sprawdzają się też newslettery tworzone specjalnie dla klientów - najnowszy na rynku to Legal Alert.
Tomasz Wojtyś
27.04.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Wieloletni Plan Finansowy Państwa przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2025 roku. Jego autorem jest Ministerstwo Finansów. Przyjęty we wtorek plan finansowy będzie także podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna

Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dotychczasowa wiceminister oraz szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem Finansów. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki przestał pełnić funkcję ministra finansów. Na nowego ministra finansów czekaliśmy od ponad dwóch miesięcy - od 9 lutego, kiedy odwołany został poprzedni minister finansów Tadeusz Kościński.
Wiesława Moczydłowska
26.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski