Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który produkuje konstrukcje stalowe. Podatnik przekracza obrót roczny w wysokości sprzedaży 200 tys. zł rocznie. Dostawa nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym dotyczącym dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Przedsiębiorca podpisuje umowy albo na samą dostawę konstrukcji stalowej, albo dostawę konstrukcji stalowej z montażem, gdzie cena montażu zawarta jest w cenie konstrukcji i fakturowanie odbywa się w jednej fakturze i w jednej pozycji. Przedmiot umowy, czyli dostawa konstrukcji lub dostawa konstrukcji z montażem zależy od zleceniodawcy, którym jest bezpośrednio Inwestor lub Generalny Wykonawca, który podzleca zadanie do realizacji podwykonawcom. Przedsiębiorca miał wątpliwości czy produkcja konstrukcji stalowych z ich montażem lub bez montażu podlega opodatkowaniu VAT 23 proc., czy jest objęta tzw. „odwrotnym obciążeniem”.

Według przedsiębiorcy dostawa konstrukcji stalowej lub dostawa konstrukcji stalowej wraz z montażem nie powinna być objęta odwrotnym obciążeniem, tylko stawką podstawową VAT 23%, ponieważ jest to kompleksowa dostawa konstrukcji stalowych (PKWiU 25.11.23.0), a nie robota budowlana (wznoszenie konstrukcji stalowej PKWiU 43.99.50.0). Przedsiębiorca wskazywał, że wykonuje konstrukcje stalowe z montażem lub bez montażu. Nie zajmuje się natomiast samymi usługami montażu konstrukcji stalowych. Jest to usługa kompleksowa obejmująca i produkcję konstrukcji stalowych i ich montaż lub tylko produkcję konstrukcji stalowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej się nie zgodził. Odnosząc się w pierwszej kolejności do wątpliwości przedsiębiorcy dotyczących opodatkowania produkcji konstrukcji stalowej bez montażu organ wskazał, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, jak również nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Realizowane przez przedsiębiorcę świadczenie nie stanowi towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. W analizowanym przypadku nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy. Zatem w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkcja konstrukcji stalowych, bez ich montażu klasyfikowana w PKWiU 25.11.23.0 mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania, natomiast świadczenie będzie opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku.

Odnosząc się natomiast do przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkcja konstrukcji stalowej z montażem, należy zbadać czy – przedmiotem świadczenia, w tym przypadku jest dostawa towaru z jego montażem, jako świadczenie kompleksowe, czy też przedmiotem świadczenia są dwa odrębne świadczenia, tj. dostawa towarów oraz ich montaż. Sam przedsiębiorca wskazywał, że usługi montażu wykonanej konstrukcji nie są ściśle związane z dokonaniem dostawy. Organ zauważył również, że nieodłączne powiązanie montażu z dostawą wyrobu wynika nie z niemożliwości rozdzielenia wyprodukowanej konstrukcji od jej montażu, ale z zawartych umów handlowych. Przy czym w zależności od podpisanej umowy przedmiotem świadczenia jest sama dostawa lub też dostawa z montażem (fakturowane łącznie). Wobec tego przedmiotem świadczenia niezależnie od treści zawartej umowy nie jest świadczenie kompleksowe, ale dwa świadczenia mogące być odrębnie realizowane nawet przez dwa podmioty. W konsekwencji w przedstawionych okolicznościach – w przypadku podpisania umowy na dostawę konstrukcji stalowej z jej montażem – przedsiębiorca nie realizuje jednego świadczenia kompleksowego, ale dwa odrębne świadczenia, tj. dostawę konstrukcji oraz usługę montażu tych konstrukcji. Dlatego w przypadku dostawy konstrukcji z montażem przedsiębiorca powinien odrębnie opodatkować dostawę konstrukcji oraz usługę montażu. Dostawa konstrukcji będzie w tym przypadku opodatkowana tak samo, jak w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkcja konstrukcji stalowych, bez ich montażu, tj. mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania, natomiast świadczenie będzie opodatkowane na zasadach ogólnych tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku.

Natomiast usługa montażu będzie podlegała mechanizmowi odwrotnego obciążenia bądź nie w zależności od podmiotu na rzecz, którego będzie świadczona. Jak wynika z załącznika nr 14 do ustawy, pod poz. 45 zostały wymienione „Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych” sklasyfikowane do grupy PKWiU 43.99.50.0. Tym samym w złączniku nr 14 do ustawy został wymieniony rodzaj usług świadczonych przez przedsiębiorcę. Zatem, gdy usługa montażu konstrukcji stalowych świadczona będzie na rzecz Generalnego Wykonawcy wówczas przedsiębiorca będzie działał, jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, a w konsekwencji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z ust. 1h ustawy zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia. Natomiast, gdy usługa montażu konstrukcji stalowych świadczona będzie na rzecz Inwestora wówczas nie będzie działał, jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy, a w konsekwencji mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania, natomiast świadczenie będzie opodatkowane na zasadach ogólnych tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.38.2017.2.JF, LEX nr 349182

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów