Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od dwóch podstawowych kwestii. Ważne jest po pierwsze – kto komu darowiznę lub spadek przekazuje, po drugie – jaka jest wartość prezentu czy spadku. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dzielą bowiem podatników na kilka grup.

Do pierwszej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Do drugiej grupy: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Trzecią grupę podatników stanowią tzw. inni nabywcy.

Zobacz procedurę w LEX: Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn >

Dla każdej z tych grup przewidziane są pięcioletnie limity kwotowe. Wynoszą one:

  • 9637 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Darowizny, czy spadki niższe od wskazanych wartości są zwolnione z podatku. Jeśli są wyższe, podatek trzeba już zapłacić. Płaci się go od nadwyżki.

Zobacz również: Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez >>

Zwolnienie z podatku dla najbliższej rodziny

Od kilku lat funkcjonuje jeszcze grupa zerowa. Przepisy zaliczają do niej najbliższą rodzinę (małżonkę, małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadkowie, pasierba, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha). Może być ona zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn - bez względu na ich wartość - po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku.

Czytaj w LEX: Zgłoszenie nabycia spadku a możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn >

Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zobacz więcej: Darowizny i majątek rodzinny łakomym kąskiem dla fiskusa >>

Jeśli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, nie trzeba jej zgłaszać do urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje notariusz. Przekazanie nieruchomości musi bowiem odbyć się w formie aktu notarialnego.

Sprawdź w LEX: Jak uniknąć zapłaty podatku od darowizn na przykładach? >

 

Dalsze przekazanie darowizny

Warto podkreślić, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie przewidują innych warunków do skorzystania ze zwolnienia z konieczności zapłaty podatku. Oznacza to, że nie ma wymogu, aby rzecz pochodzącą z darowizny posiadać przez jakiś czas. Właściwie od razu można ją przekazać dalej.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku >

Sprzedaż majątku z darowizny czasami z PIT

Inaczej będzie jednak, jeśli zdecydujemy się sprzedać rzecz otrzymaną w formie darowizny np. samochód lub mieszkanie. W takim przypadku pojawi się konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Chcąc uniknąć podatku rzecz ruchomą trzeba zatrzymać dla siebie na okres sześciu pełnych miesięcy. Jeśli chodzi o mieszkanie, bez podatku można je sprzedać po pięciu latach – chyba, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczy się na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych.

Zobacz również: Sprzedaż mieszkania z darowizny daje prawo do ulgi >>