Do 30 września obowiązują przepisy umożliwiające skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu darowizn określonego asortymentu wskazanym w przepisach podmiotom.

W przedmiotowej sprawie, COVID-19 skłonił podatniczkę, aby do swojego asortymentu wprowadzić maseczki.  Od lat działa ona bowiem w branży tekstylnej. Zajmuje się, w szczególności produkcją: kołder, poduszek, śpiworów, bielizny. Podjęła decyzję, aby na masową skalę wytwarzać maseczki zasłaniające usta i nos, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Oferuje ona te produkty do sprzedaży w ramach swojej oferty. Jednocześnie podatniczka zdecydowała, że będzie nieodpłatnie przekazywała podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych maseczki, aby ułatwić im funkcjonowanie w dobie pandemii. Liczba przekazywanych maseczek jest różna i zależna od bieżących potrzeb zainteresowanych odbiorców. Darowizny są każdorazowo dokumentowane umowami darowizny zawieranymi z obdarowanym podmiotem.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem >

Umowy darowizny potwierdzają w szczególności, że podmiot obdarowany jest ujęty w wykazie, o którym mowa w art. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podatniczka powzięła wątpliwość, czy dokonując darowizny, o której mowa w art. 52n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna ustalić wartość tej darowizny jako wartość wynikającą z umowy odpowiadającą wartości rynkowej maseczek z dnia ich przekazania? Jej zdaniem, prawidłową metodą ustalenia wartości darowizny jest ustalenie jej w umowie w oparciu o wartość rynkową maseczek.

Preferencje podatkowe dla wspierających walkę z COVID-19

Przedstawiając własne stanowisko, podatniczka wskazała, że z uwagi na pandemię COVID-19, 1 kwietnia mocą ustawy z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano przepisy przewidujące preferencje podatkowe dla podmiotów wspierających opiekę medyczną w Polsce. Przepisy te wprowadziły mechanizm odliczenia darowizn na rzecz określonych podmiotów.

Zobacz również: Z odliczeń darowizn na walkę z epidemią trudno skorzystać >>

Przypomnijmy, że w świetle art. 52n ust. 1 ustawy o PIT od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19: podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19, Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych a także Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny – możliwość odliczenia darowizny na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa >

Wysokość odliczenia zależy od momentu przekazania darowizny. W przypadku darowizny przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Czytaj poradnik w LEX: Preferencyjne rozliczanie darowizn w związku z koronawirusem >

 

Warunki odliczenia ulgi na walkę z COVID

Aby móc skorzystać ze wskazanej preferencji podatkowej, konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków: przekazanie darowizny od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., darowizna ma na celu przeciwdziałanie COVID-19, darowizna musi być przekazana na rzecz określonego podmiotu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia interpretacji. Dodał tylko, że wydając przedmiotową interpretację indywidualną jako  organ interpretacyjny ocenił stanowisko podatniczki przy uwzględnieniu par. 10 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, stosownie do którego obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku od towarów i usług do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - na cele określone w par. 10 ust. 2 Rozporządzenia - której przedmiotem są środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice stosuje się w okresie do dnia odwołana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV -2.

 


- Przepisy ustawy o PIT nie wskazują wprost w jaki sposób należy ustalić wartość darowizny przekazanej na przeciwdziałanie COVID-19. W tym zakresie dyrektor KIS podzielił stanowisko podatnika, że należy uwzględnić wartość rynkową darowizny, nie zaś jej koszt wytworzenia. Taki pogląd wydaje się być trafny choćby z tego powodu, że wyzbywając się maseczek podatnik uszczupla swoje aktywa o rzecz o określonej na moment darowizny wartości zbywczej, która z reguły będzie wyższa niż koszt wytworzenia. Z tego względu odliczeniu od podstawy opodatkowania powinna podlegać wartość rynkowa darowizny – komentuje Wiktor Podsiadło, managing associate w zespole podatkowym Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Czytaj w LEX: Rozliczanie straty podatkowej wywołanej przez koronawirusa >

- Interpretacja dyrektora KIS niewątpliwie wyjaśnia pewne kwestie, a przedstawione stanowisko jest  korzystne dla podatników – stwierdza adwokat Karolina Kubista, Kancelaria JKP Legal. Jej zdaniem, z interpretacji wynika ważna informacja - ustalając kwotę darowizny nie będziemy uwzględniać  VAT, z uwagi na czasowe obniżenie stawki  do wysokości 0 proc. m.in. na wyroby medyczne czy środki ochrony indywidualnej.

- Pierwotnie obniżona stawka VAT miała obowiązywać tylko do dnia 31 sierpnia 2020 r., natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. przedłużono okres obowiązywania do dnia odwołania stanu epidemii - podkreśla Karolina Kubista.

Czytaj w LEX: Kto może skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych w tarczy antykryzysowej? >

Na ciekawy aspekt związany z przedmiotową ulgą zwraca uwagę dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy w EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego.

- Warto zwrócić uwagę, że także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i opodatkowani stawką liniową 19 proc. mogą skorzystać z przedmiotowej ulgi. Istotny jest przy tym termin przekazania darowizny, właściwy status obdarowanego i w przypadku darowizn rzeczowych przedmiot darowizny – podkreśla dr Adam Bartosiewicz. Zauważa także, że nie można przy tym zapominać, że darowizny nie są kosztami podatkowymi. W związku z tym przedsiębiorcy przekazujący tego typu darowizny, którzy produkują albo handlują towarami będącymi przedmiotem darowizny – powinni pamiętać, że mogą być zobowiązani do korekty kosztów podatkowych w związku z taką darowizną.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.389.2020.1.AD