Krzysztof Koślicki: Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w podatku u źródła. Czego możemy się spodziewać?

Agnieszka Wnuk: Podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie podatku u źródła zostaną zmienione od 2021. Nie znamy jeszcze szczegółów, projekt ma zostać wkrótce opublikowany.

Zobacz procedurę w LEX: Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej >

Czy podczas spotkania konsultacyjnego Ministerstwo zapowiedziało, czy zmiany będą polegały na łagodzeniu – krytykowanego powszechnie modelu wprowadzonego w 2019 t., czy też możemy się spodziewać zaostrzenia?

Zmiany mają polegać na złagodzeniu zasad w zakresie modelu rozliczeń polegającego na konieczności zapłaty podatku u źródła według wyższej stawki krajowej (19 proc. lub 20 proc.) w odniesieniu do płatności powyżej 2 milionów zł na rzecz jednego kontrahenta. Zgodnie z przepisami po zapłaceniu wyższego podatku byłaby możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot, ale procedura trwa do sześciu miesięcy i wymaga złożenia wielu dokumentów. Przypomnijmy, że model spotkał się z tak powszechną krytyką ze strony przedsiębiorców, że jego stosowanie było regularnie co pół roku odraczane w drodze rozporządzeń. Miejmy nadzieję, że nowelizacja ustawy usunie ten stan niepewności.

Zobacz również: Przepisy dotyczące podatku u źródła wymagają zmian >>

Na czym miałoby polegać złagodzenie reżimu przyjętego wcześniej?

Zgodnie z zapowiedzią, konieczność zapłaty wyższego podatku nie będzie mieć zastosowania do dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów. Ponadto, reżim tzw. zwrotowy zostanie ograniczony do płatności biernych (odsetki, dywidendy, należności licencyjne). To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu przedsiębiorcy nabywający z zagranicy usługi niematerialne (przykładowo zarządcze, reklamowe, doradcze), nie będą musieli pobierać wyższego podatku u źródła.

Co równie ważne, reżimu zwrotowego nie będzie trzeba stosować także w odniesieniu do płatności na rzecz podmiotów niepowiązanych. Oczywiście przedsiębiorcy byliby najbardziej zadowoleni, gdyby ustawodawca w ogóle wycofał się z niefortunnego rozwiązania. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że uzyskiwanie dokumentów i oświadczeń od kontrahentów niepowiązanych jest zwykle znacząco utrudnione lub nawet niemożliwe, to zmianę należy ocenić jako krok w dobrym kierunku.

Zobacz procedurę w LEX: Bezwzględny obowiązek poboru CIT u źródła według stawki krajowej >

 
Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Ułatwiony ma zostać dostęp do opinii o stosowaniu zwolnienia czyli specjalnej interpretacji, która potwierdza możliwość niestosowania nowego reżimu. Dotychczas możliwość uzyskania takiej opinii dotyczyła tylko nielicznych transakcji – tych zwolnionych z podatku u źródła na podstawie dyrektyw wspólnotowych. Zgodnie z zapowiedzią, opinia o stosowaniu zwolnienia ma zostać zastąpiona opinią o stosowaniu preferencji i w konsekwencji będzie można o nią wystąpić również w odniesieniu do zasad opodatkowania wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli wszystkie zapowiedziane przez MF zmiany zostaną wprowadzone, to w praktyce taka opinia będzie mieć dodatkowo (poza dzisiejszym zakresem) zastosowanie do płatności biernych na rzecz podmiotów powiązanych, które nie kwalifikują się do zwolnienia na podstawie dyrektyw (np. finansowanie czy należności licencyjne od spółki posiadającej pośrednio udziały w polskim płatniku). Dodatkowo, okres ochronny wydanych już opinii o stosowaniu zwolnienia zostanie wydłużony (co do zasady jest to 36 miesięcy).

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek pobrania zryczałtowanego PIT "u źródła" >

 

A co z należytą starannością? Czy zmiany będą dotyczyć również zakresu dokumentacji, którą polska firma musi gromadzić, aby wykazać, że kontrahent ma prawo do niższej stawki lub zwolnienia?

Nowelizacja ma zgodnie z zapowiedzią dotyczyć wyłącznie modelu, w którym podatek u źródła trzeba zapłacić, a potem można wystąpić o jego zwrot. Niemniej jednak, Ministerstwo Finansów zapowiedziało także wydanie, długo wyczekiwanej, ostatecznej wersji objaśnień podatkowych w zakresie podatku u źródła, w których mają zostać zaadresowane m.in. kwestie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów.

Zobacz również: Kiedy należy odprowadzić podatek u źródła?

Jak ocenia pani zapowiadane działania Ministerstwa Finansów w zakresie podatku u źródła?

Tak, jak wspomniałam, jest to na pewno krok we właściwym kierunku, bardzo wyczekany przez przedsiębiorców. Dużo jest jednak nadal do zrobienia właśnie w zakresie ustalania zasad należytej staranności. Miejmy nadzieję, że w Ministerstwo Finansów uwzględni ostatnie korzystne dla podatników orzeczenia sądów administracyjnych w tej kwestii.

Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek pobrania zryczałtowanego CIT „u źródła” >