Praca nad obecnym projektem może spowodować, że przyjęte przepisy będą niekonstytucyjne, bo będą obowiązywać wstecz. Przedsiębiorcy mieliby zapłacić na jej mocy wstecznie wymagane przepisami opłaty. Sejm powinien przygotować nowe przepisy. Ustawa była już procedowana przez Senat, Sejm nie może więc już zmienić terminu jej wejścia w życie.

- Na obecnym etapie postępowania legislacyjnego nie jest już możliwa zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej. Zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej jest możliwa tylko przez wniesienie do Sejmu nowego projektu ustawy, z odpowiednio określonym terminem wejścia w życie i ponowne przeprowadzenie całego postępowania ustawodawczego – ocenia Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zobacz również: Wrzutka do ustawy zdrowotnej przesuwa wejście w życie opłat od małpek i soków >>

Opłata od 1 lipca 2020 roku

Jeśli jednak Sejm zajmie się ustawą i jej przepisy wejdą w życie, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek naliczenia i odprowadzenia opłaty od napojów:

  • alkoholowych, w które zaopatrzyli detalistów od dnia 1 lipca 2020 r.
  • z dodatkiem cukru, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny, które zostały sprzedane od dnia 1 lipca 2020 r.

Kary za brak zapłaty

Co więcej, za nieodprowadzenie opłaty w terminie ustawa przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę opłat dodatkowych.

W razie przyjęcia ustawy powstaną istotne wątpliwości, w jakim zakresie, przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia opłat. Jest to bowiem naruszenie art. 2 i art. 217 Konstytucji RP.

- Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku zapłaty opłaty od czynności dokonanych przed ogłoszeniem ustawy jest sprzeczne między innymi z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony interesów w toku – dodaje Arkadiusz Grądkowski z Konfederacji Lewiatan.

Zobacz również: Rząd za wprowadzeniem podatku cukrowego >>