Darowizny przekazane przez podatników CIT co do zasady nie stanowią dla nich kosztów uzyskania przychodów, poza kilkoma wyjątkami (obejmującymi m.in. wydatki na żywność przekazaną organizacjom pożytku publicznego na cele charytatywne). Powoduje to wątpliwości w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków realizowanych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR).

Wysokie oczekiwania od przedsiębiorców

Zwłaszcza,  że jak tłumaczy Monika Brzostowska, doradca podatkowy z kancelarii KiB, w obecnych czasach od przedsiębiorców oczekuje się dużo więcej. Wymaga się, aby ich działania były skierowane także na dobro społeczne, a nie jedynie na osiąganie materialnych zysków. Firmy przejmują niekiedy nawet rolę organizacji pożytku publicznego.

Przedsiębiorstwa mogą czerpać podatkowe korzyści z CSR. Potwierdza to najnowsza interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.186.2020.1.BD wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W sprawie chodziło o wydatki poniesione na zakupienie i wyposażenie placu zabaw, a następnie przekazanie go na użytkowanie jednostce samorządu terytorialnego.

Czytaj w LEX: Wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w kosztach spółek >

Z wniosku o jej wydanie wynikało, że firma angażuje się w program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Polegał on na uruchomieniu projektu skierowanego do mieszkańców regionu, w którym spółka prowadzi eksploatację węgla. W ramach prowadzonej polityki CSR firma wprowadziła pilotażowy projekt pod nazwą „Place zabaw”, w ramach którego zakłada zakup i wyposażenie placów zabaw, a następnie przekazanie ich na użytkowanie gminie. Cele polityki CSR realizowane przez firmę miały obejmować takie aspekty, jak zwiększenie rozpoznawalności priorytetów i działań społecznych spółki, zwiększenie świadomości roli społecznej firmy wśród mieszkańców regionu oraz aktywne uczestnictwo w zrównoważonym rozwoju społeczności i regionów, z którymi jest ona związana. W ramach podejmowanych działań prospołecznych spółka chciała inwestować w relacje z otoczeniem firmy. W założeniu miało się to przyczynić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz uwidocznić zaangażowanie firmy w lokalne działania społeczne.

Czytaj w LEX: Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy >

Wątpliwości budziła jednak kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na świadczenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zobacz również: Tylko umowa pisemna da preferencje podatkowe w IP Box >>

Koszty tylko po spełnieniu warunków

Dla organu istotne w sprawie okazało się to, że każdy przekazany plac zabaw był oznakowany czytelnymi informacjami o spółce jako wykonawcy projektu. Dzięki temu można uznać, polityka CSR firmy przekłada się na poprawę jej wizerunku i wzrost konkurencyjności na rynku - wpływając na wielkość uzyskiwanych przez nią przychodów. Oznacza to jednocześnie, że świadczenie ma charakter ekwiwalentny, a zatem nie stanowi darowizny wyłączonej z kosztów podatkowych. Z odpowiedzi skarbówki wynika, że podatnicy, którzy dokonują wydatków na inwestycje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, mają możliwość obciążenia nimi kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

 

- Najważniejsze jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków oraz ich celowość. Należy zwrócić uwagę na istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przychodami a kosztami. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy, kreowanie marki poprzez działania propagowane w ramach CSR niewątpliwie mogą wpłynąć na zwiększenie obrotów firmy – podkreśla Monika Brzostowska.

Czytaj w LEX: Preferencyjne rozliczanie darowizn w związku z koronawirusem >

CSR to nie są wydatki na reprezentację

Agata Dziwisz, partner, szef praktyki prawa podatkowego w Kochański & Partners zwraca dodatkowo uwagę, że organ w przeprowadzonej analizie odniósł się również do potencjalnego zakwalifikowania poniesionych wydatków jako kosztów reprezentacji, również wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Ekspertka tłumaczy, że za takie wydatki zgodnie z orzecznictwem uznaje się koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest wykreowanie oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Zdaniem organu wspomniane wydatki ponoszone przez podatnika nie noszą jednak znamion tak rozumianej reprezentacji.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem >

W powołanej interpretacji dyrektor KIS stanął po stronie podatnika. Zwrócił uwagę na występowanie ekwiwalentności w świadczeniach. Chodziło o wzięcie odpowiedzialności za stały rozwój  gospodarczy, ekonomiczny poprzez wspieranie środowiska, społeczeństwa. Takie działania powinny przynosić wymierne skutki tym przedsiębiorcom. Podatnik przekazując gminie place zabaw markował je swoim logo, przez co zwiększył swoją rozpoznawalność i konkurencyjność, a nawet potencjalne podwyższył przychody, co umożliwiło mu zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów.