W założeniu ulga podatkowa, tzw. IP Box, ma wspierać innowacyjne firmy. Przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z obniżonej, 5-proc. stawki PIT i CIT. Ma zastosowanie do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Niezbędnym elementem skorzystania z prawa do ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Co do zasady, mogą się o nią ubiegać twórcy, jak również osoby, które są współwłaścicielami lub też posiadaczami praw do korzystania z własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej. Problematyczne jest jednak skorzystanie z ulgi na innowacje przez branżę IT. Wszystko przez brak legalnej definicji programu komputerowego czy innych produktów IT. Problemem okazuje się również warunek w postaci obowiązku zawarcia umowy przenoszącej prawo autorskie do stworzonego dzieła. Wątpliwości w tym zakresie były przedmiotem wydanej właśnie interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

Umowa konieczna do skorzystania z ulgi

Pytanie podatnika dotyczyło sytuacji, w której świadczył on usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania. Prowadził ewidencję kosztów i przychodów spełniającą wymogi przepisów o IP Box. Jednocześnie, w ramach umów zawartych z kontrahentami w formie pisemnej lub w formie ustnej, przenosił autorskie prawa majątkowe i otrzymywał w związku z tym wynagrodzenie. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną, czy w związku z opisanym stanem faktycznym będzie mógł skorzystać z ulgi IP Box.

Zobacz również: Ulga IP Box dostępna także dla programistów >>

Prawo do skorzystania z IP Box

Zarówno działalność wnioskodawcy, jak i sposób prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jakim jest autorskie prawo do programu komputerowego, spełniają wszelkie wymogi ustawy w zakresie możliwości skorzystania z IP Box. W związku z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że uzyskany dochód z tytułu odpłatnego przeniesienia praw autorskich do wytwarzanego i rozwijanego programu komputerowego kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i może zostać objęty preferencyjną, 5-proc., stawką opodatkowania.

Czytaj w LEX: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >

Jednocześnie KIS wskazał jednak, że zgodnie z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa przekazania praw autorskich musi zostać zawarta w formie pisemnej, w innym przypadku jest nieważna. W związku z tym podatnik może skorzystać z ulgi IP Box jedynie w odniesieniu do praw autorskich przekazanych na mocy umowy sporządzonej w formie pisemnej, a wszelkie ustalenia i umowy ustne nie uprawniają do stosowania 5-proc. stawki podatkowej.

Czytaj w LEX: Rodzaje umów w obrocie prawami autorskimi, zawieranych przez projektantów >

 

- Stanowisko KIS nie zaskakuje. Ustawodawca nałożył wymóg pisemnej formy umowy przekazania prawa własności intelektualnej, aby ułatwić rozstrzyganie ewentualnych sporów w tym obszarze. Umowy zawierane ustnie nie stanowią wystarczającej podstawy do jednoznacznego określenia, że doszło do przeniesienia praw autorskich, a co za tym idzie – nie są podstawą do skorzystania z ulgi IP Box – ocenia Tomasz Stańczyk, konsultant w Dziale Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska. Ekspert podkreśla, że wskazana interpretacja rozwiewa wątpliwości dotyczące formy umowy przeniesienia praw autorskich w związku z chęcią korzystania z IP Box i narzuca formę pisemną. - W praktyce i tak tylko nieznaczna liczba takich umów zawierana jest w formie ustnej – wskazuje Tomasz Stańczyk.

 


Ulga podatkowa to prawo, nie obowiązek

Kiejstut Żagun, dyrektor w zespole innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce, podkreśla z kolei, że stosowanie ulg podatkowych, w tym IP Box, jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Podatnik, decydując się na skorzystanie z ulgi, musi być świadomy, że organy skarbowe będą zainteresowane kontrolą prawidłowości jej zastosowania.

- Tym samym podatnik powinien, z zachowaniem pełnej staranności i dobrych praktyk wdrożyć ulgę w taki sposób, aby być przygotowanym na pytania lub kontrolę ulgi, zwłaszcza  posiadać dokumentację potrzebną do wykazania z jakiego dochodu kwalifikowanego i w jaki sposób (np. kalkulacja wskaźnika nexus) podatnik stosuje preferencje w opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku dochodowego – dodaje Jakub Tomżyński, ekspert w zespole innowacji, ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Sprawdź w LEX:

Czy wspólnicy informatycznej spółki cywilnej mogą korzystać z ulgi IP BOX? >

Czy składki zdrowotne mają wpływ na podatek IP BOX?  >

Jak ustalić proporcję kosztów, gdy podatnik część dochodów opodatkowuje w ramach IP BOX?  >

Czy dochody z tytułu licencji znaku zastrzeżonego w urzędzie patentowym mogą skorzystać z ulgi innovation box?  >