Ulga IP Box (Innovation Box), mimo że obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., wciąż budzi u podatników wątpliwości prawne, a mechanizm jej stosowania nie jest do końca jasny. Samo wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, mieszczącego się na zamkniętej liście wprost wskazanej w ustawie o CIT, to dopiero początek drogi do uzyskania podatkowych oszczędności. Przedsiębiorca musi jeszcze m.in. przygotować szczegółowe zestawienie kosztów związanych z tworzonym kwalifikowanym IP, obliczyć wskaźnik nexus oraz określić dochód związany z komercjalizacją wytworzonego kwalifikowanego IP. Nie jest to proste, dlatego wciąż niewielka liczba podatników sięga po nową ulgę.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

 


Czas rejestracji IP jest kluczowy

Jak się okazuje, z IP Box korzystają najchętniej programiści, ponieważ autorskie prawo do programu komputerowego, będące kwalifikowanym IP, nie wymaga dodatkowego procesu weryfikacyjnego czy też rejestracyjnego, co w znaczący sposób ułatwia i przyśpiesza proces korzystania z ulgi. Co prawda wśród kwalifikowanych praw własności intelektualnej występują również takie, dla których proces rejestracyjny jest znacznie krótszy niż w przypadku patentu (tutaj cała procedura może potrwać nawet 5-6 lat), jednak nie są one tak popularne na polskim rynku, jak tworzenie programów komputerowych.

Zobacz również:
Korzystne rozliczanie innowacji dłużej >>

Tylko umowa pisemna da preferencje podatkowe w IP Box >>

– Za przykład prawa własności intelektualnej, którego rejestracja przebiega w miarę szybko, można podać prawo z rejestracji topografii układu scalonego. Jednak w 2018 r. zarejestrowano je w Polsce 20 razy, a rok później już tylko 9 razy. Niewielka liczba IP innych niż autorskie prawo do programu komputerowego (np. patenty, wzory przemysłowe i użytkowe) sprawia, iż IP Box nie cieszy się na razie dużą popularnością wśród podatników CIT – zauważa Tomasz Stańczyk, Konsultant w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska.

Czytaj w LEX: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >

 

Wyliczanie dochodu generowanego

Jednym z większych wyzwań dla przedsiębiorców w ramach IP Box była kwestia określenia dochodu generowanego z kwalifikowanego IP w przypadku sprzedaży produktów nim objętych. Podatnicy mają obowiązek wskazania, jaka część dochodu ze sprzedaży wynika bezpośrednio z udziału kwalifikowanego IP w cenie oferowanych produktów. Metodologia określania wysokości takiego dochodu jest skomplikowana i nierzadko stanowi dla przedsiębiorców duże wyzwanie. Co więcej, podatnicy czasem wprost oświadczają, że nie są w stanie wykonać tego w rzetelny sposób.

Zobacz LEX News: Warunki skorzystania z IP Box >

Interpretacje indywidualne na wątpliwości

Zdaniem ekspertów, dotychczasowe małe zainteresowanie ulgą IP Box nie musi oznaczać, że w przyszłości nie stanie się ona bardziej popularną preferencją wśród MŚP i dużych firm. Pozytywnym sygnałem jest to, że z miesiąca na miesiąc coraz bardziej ugruntowana staje się praktyka interpretacyjna w zakresie IP Box, a kolejne interpretacje indywidualne rzucają nowe światło na ten mechanizm podatkowy. Na początku istnienia ulgi dużo emocji budził na przykład aspekt definicji programu komputerowego, której próżno doszukiwać się w polskim prawie. Obecnie indywidualne interpretacje podatkowe dość jasno wskazują, że oprogramowanie podlega takiej samej ochronie jak utwór literacki w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (0113-KDIPT2-3.4011.600.2019.3.JŚ). Takie stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej skutecznie rozmywa granicę między programem komputerowym
a oprogramowaniem, które nie zawsze musi mieć formę programu komputerowego w intuicyjnym tego słowa znaczeniu.

Sprawdź w LEX: Czy wspólnicy informatycznej spółki cywilnej mogą korzystać z ulgi IP BOX?  >

– Warto jednak zauważyć, że indywidualna interpretacja podatkowa odnosi się jedynie do opisanego stanu faktycznego i nie może stanowić wykładni prawa. W związku z tym niefortunnie przedstawiony opis stanu faktycznego może skłonić dyrektora KIS do zgoła odmiennych wniosków w przypadku innych podatników tworzących oprogramowanie komputerowe – zauważa Tomasz Stańczyk.