- Doradcy podatkowi to grupa zawodowa, która jest bardzo blisko biznesu. W ciągu kilku miesięcy przedsiębiorcy znaleźli się w zupełnie nowej, nieznanej rzeczywistości, a wraz z nimi my – doradcy podatkowi. Wybór tematu tegorocznej konferencji był oczywisty: będzie mówić o tym, czym żyją dzisiaj nasi klienci – podatnicy – mówi Piotr Maciejewski, doradca podatkowy, wiceprzewodniczący zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, organizatora wydarzenia.

Szersze spojrzenie na sytuację przedsiębiorców podczas pandemii

Konferencję, którą będzie można obejrzeć online od 27 listopada br., otworzy przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, prof. Adam Mariański. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, będąca opiekunem merytoryczny wydarzenia. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele resortu finansów, a także przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej, Rzecznik Praw Przedsiębiorców RIG oraz doradcy podatkowi z kraju i zagranicy.

Jednym z tematów, który zostanie poruszony podczas konferencji będzie odpowiedzialność podatnika korzystającego z pomocy państwa w związku z pandemią. – W zasadzie każdy podatnik miał możliwość uzyskać wsparcie finansowe od państwa w związku z zakłóceniem funkcjonowania gospodarki przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Pomoc finansowa w wielu aspektach opierała się jednak wyłącznie na oświadczeniach podatnika, a niektórzy z nich złożyli wnioski pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych do jej uzyskania. Nienależne uzyskanie wsparcia finansowego może rodzić konsekwencje natury administracyjnej, podatkowej, a także karnej – zwraca uwagę Marek Mikuła, doradca podatkowy i adwokat, jeden z prelegentów listopadowej konferencji.

Zobacz również:
Nowe uprawnienia urzędników i ograniczenia praw podatników >>
Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania powołana >>

Zapisy na konferencję w formie online

W ramach wydarzenia, które jest organizowane przez Śląski Oddział KIDP już po raz osiemnasty, do dyskusji na temat kondycji polskiego biznesu w warunkach kryzysu wywołanego pandemią zaproszono nie tylko ekspertów od prawa podatkowego, ale także przedstawicieli samorządu lekarzy, i pielęgniarek oraz psychologów. Powiedzą oni o wpływie, jaki izolacja wymuszona pandemią wywiera na relacje społeczne.

 

W konferencji udział zapowiedzieli doradcy podatkowi z Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch. Dzięki tym wystąpieniom dowiemy się, jak w dobie COVID-19 funkcjonują urzędy skarbowe w innych krajach UE. Konferencja w formule online, dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy zachęcają do udziału. Już teraz warto zapisać w kalendarzu termin konferencji, czyli 27 listopada 2020 r., ale nagranie będzie także dostępne po tej dacie. Bieżące informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie internetowej Śląskiego oddziału KIDP: LINK https://slaski.kidp.pl/ oraz na facebookowej stronie Oddziału LINK https://www.facebook.com/slaskioddzialkrajowejizbydoradcowpodatkowych.