Kongres potrwa dwa dni. Z powodu epidemii koronawirusa wszystkie spotkania w tym roku będą w formie online. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj >> http://ikongr.es/c/dzqApfzC. Partnerami medialnymi konferencji są: Wolters Kluwer Polska, Przegląd Podatkowy i serwis Prawo.pl

Konferencja i dyskusje o podatkach

Pierwszego dnia kongresu odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, członków Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, przedsiębiorców oraz uznanych ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego. Goście, w trzech panelach dyskusyjnych, będą rozmawiać, m.in. o propozycji wprowadzenia w Polsce tzw. estońskiego CIT dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli alternatywnego modelu opodatkowania niektórych osób prawnych, polegającego na odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu, kiedy osiągnięty przez firmę zysk pozostaje w przedsiębiorstwie. W ramach nowelizacji wprowadzającej rozwiązania estońskie, zaproponowano także umożliwienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków przekazywanych na specjalny fundusz przeznaczony na inwestycje, co w sensie ekonomicznym pozwoli na szybsze rozliczenie w kosztach amortyzacji środków trwałych, niż miałoby to miejsce na standardowych zasadach.  W obu przypadkach kluczowym warunkiem do skorzystania z potencjalnej preferencji jest ponoszenie (wzrastających o 15 proc. w dwuletnich oraz o 33 proc. w czteroletnich okresach rozliczeniowych) wydatków inwestycyjnych na fabrycznie nowe środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego oraz taboru pływającego. Kongres Rady Podatkowej Konfederacji LewiatanNowe rozwiązania nie będą dostępne dla wszystkich podatników, projekt nowelizacji zawiera wiele wyłączeń i wymogów, które podatnicy będą musieli spełnić, aby móc skorzystać z nowych rozwiązań. W trakcie konferencji prelegenci omówią – na bazie doświadczeń przedsiębiorców, skuteczności obowiązujących od niedawna zachęt do prowadzenia innowacyjnej działalności, tj. ulgi B+R i IP-BOX. Poszukają odpowiedzi, na pytanie czy ulgi spełniają swoją rolę w systemie zachęt, czy może nie są wystarczające i należy wprowadzić inne, a jeżeli tak to jakie?

Zobacz również: Pomysły na estoński CIT w Polsce pełne pułapek i niejasności >>

Fakturowanie dla potrzeb VAT tematem dyskusji

Konferencja będzie także okazją do poznania i przedyskutowania przygotowywanej w Ministerstwie Finansów reformy dotyczącej fakturowania w podatku VAT. Koncepcja krajowego systemu e-faktur zakłada zbudowanie w najbliższych latach centralnej, automatycznej i aktualizowanej w czasie rzeczywistym bazy faktur wystawianych przez przedsiębiorców. Wdrożenie systemu oznaczać będzie, nieznaną dotąd na tak dużą skalę, modyfikację systemu podatkowego w zakresie wystawiania i odbierania faktur, raportowania danych do administracji skarbowej oraz kontroli i nadzoru nad działalnością firm. Eksperci będą rozmawiać o możliwych korzyściach i potencjalnych zagrożeniach nowego systemu.

 

Jak tłumaczą organizatorzy, wspólna dyskusja przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ekspertów podatkowych i przedsiębiorców pozwoli uczestnikom konferencji poznać plany resortu finansów dotyczące dalszych zmian polskiego systemu podatkowego oraz posłuchać o wyzwaniach stojących przez przedsiębiorcami w związku ze zmieniającym się otoczeniem prawno–podatkowym. W drugim dniu wydarzenia odbędą się warsztaty, podczas których eksperci poprowadzą szkolenia na temat najważniejszych zagadnień podatkowych. Partnerami strategicznymi kongresu są: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, KPMG, MDDP.