Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek, że dzięki kontroli celno-skarbowej w spółce akcyjnej stwierdzono nieprawidłowości w podatku dochodowym CIT. Spółka zaniżyła przychód oraz zawyżyła koszty uzyskania przychodu. Kontrola obejmowała lata 2017-2­0­18.

Sprawę prowadziła Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa. Przeprowadziła ona dwie kontrole celno-skarbowe w spółce. Wykryto milionowe nieprawidłowości w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zaniżyła przychód o 24 mln zł oraz zawyżyła koszty uzyskania przychodu o 81,5 mln zł. Kontrole obejmowały lata 2017 i 2018.

Jak podaje MF, nieprawidłowości były związane z nabyciem i sprzedażą udziałów w grupie powiązanych spółek oraz nieprawidłowym rozliczeniem amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Kontrolowana spółka zgodziła się z ustaleniami kontroli, złożyła korekty zeznań rocznych oraz zapłaci z tytułu zaległości podatkowych prawie 8 mln zł.

Zobacz również: Skarbówka może zdecydować o domiarze podatku >>