- To symboliczna chwila. Jako pierwszy samorząd zawodowy w Polsce przeprowadziliśmy z sukcesem tak skomplikowany proces jakim jest organizacja zjazdu oraz praca nad zmianami w statucie KIDP wykorzystując wyłącznie narzędzia cyfrowe i pracę zdalną. Żaden ze 173 delegatów nie musiał ryzykować swoim zdrowiem, żeby wziąć udział w zjeździe, a cel - zmiany statutu - został osiągnięty - mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Czytaj: Nowy prezes KRRP: Celem nowoczesny i niezależny samorząd>>
 

Zjazd doradców w formie online

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych trwał w sumie dwa tygodnie. Został przeprowadzony w formule obiegowej. Kolejne decyzje, projekty zmian w statucie, głosowania odbywały się za pomocą wewnętrznego systemu elektronicznego Izby dostosowanego do potrzeb Zjazdu. Prace prezydium oraz komisji zjazdowych odbywały się w formie wideokonferencji. Ostatnie głosowania zakończyły się 6 listopada, w piątek po południu.

Przeprowadzenie zjazdu było możliwe dzięki temu, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych od dwóch lat konsekwentnie wdraża kolejne narzędzia cyfrowe w pracy organów samorządu oraz biura. Dzięki temu, podczas wiosennego lockdownu wywołanego pandemią COVID-19 samorząd doradców podatkowych bez najmniejszego problemu, w ciągu kliku dni, przeszedł na pracę zdalną z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Od marca Krajowa Izba Doradców Podatkowych prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych przez internet. W czerwcu 2020 roku, doradcy podatkowi jako pierwszy samorząd zawodowy w Polsce przeprowadzili ślubowanie nowych członków samorządu w postaci videokonferencji. W 100 proc. zdalnie prowadzony jest również kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego.

Zobacz również: Doradcy podatkowi ogłosili konkurs na nowe logo >>

Cyfryzacja coraz bardziej potrzebna

- Skuteczność naszych narzędzi i procedur, które konsekwentnie wdrażamy w ramach cyfryzacji samorządu doradców przetestowaliśmy w warunkach bojowych. Dzięki zmianom w statucie, które zostały przyjęte na nadzwyczajnym zjeździe, od tej pory wszystkie organy samorządu, sądy dyscyplinarne, komisje Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą pracować i podejmować decyzje na odległość, wykorzystując bezpieczne narzędzia online – zawsze, gdy tylko będzie taka potrzeba - mówi prof. Adam Mariański.

 

Celem nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych było wprowadzenie zmian w statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w punktach, które określały właśnie sposób pracy poszczególnych organów samorządowych. Taki niestandardowy obecnie przebieg zjazdu był możliwy dzięki przepisom ustawy antycovidowej, w przyszłości jednak formuła zdalnej pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby będzie możliwa niezależnie od bieżącej sytuacji jak i obowiązujących w danym momencie przepisów prawa powszechnego.