Zjazd i głosowania z racji koronawirusa odbywały się zdalnie, a uczestniczyło w nim ok. 320 delegatów. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że działamy i współtworzymy samorząd radcowski w momencie szczególnym. Ostatnia kadencja obfitowała w wydarzenia stawiające fundamentalne pytania przed samorządem radców prawnych i jego organami, były to pytania o istotę misji samorządu, o kierunki rozwoju zawodu radcy prawnego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i prawnym, a także o stosunek do kwestii ustrojowych państwa - mówił Chróścik. Dodał, że te wyzwania będą radcom towarzyszyć przez kolejne kilka lat.  - Mam głębokie przekonanie, że od działań samorządu w rozpoczynającej się kadencji w dużej mierze zależy przyszłość radców prawnych - dodał.

Czytaj: Włodzimierz Chróścik nowym prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych>>

Po pierwsze wsparcie dla radców

Nowy prezes wskazał, że praktyczny obszar działalności samorządu zawodowego powinien mieć na celu zapewnienie wsparcia jego członkom. - Dlatego musimy dostarczać im narzędzi w postaci szkoleń, wsparcia technicznego, instrumentów promocji, które ułatwiają zmierzenie się z wyzwaniami gospodarczymi i technologicznymi. Wyzwania te niesie przed nami przyszłości szczególnie w świetle trudnej sytuacji epidemicznej i prawdopodobnych, a w zasadzie dziś już pewnych zawirowań gospodarczych. Musimy też pamiętać o wzmacnianiu pozycji izb, kreowaniu nowoczesnych rozwiązań wspierających pracę samorządu, oraz wzmacnianiu prestiżu naszego zawodu - mówił. 

Wskazał, że wybory odbywają się w szczególnych okolicznościach. - Pandemia wymusiła ich nietypową organizację. Jednocześnie obserwujemy proces zmian ustrojowych i organizacyjnych państwa obejmujących także wymiar sprawiedliwości, którego nasz samorząd jest istotnym elementem. W ostatnich dwóch tygodniach obserwujemy także w życiu społecznym dużą eskalacje napięcie, powstaje strategiczne pytanie o zakres zaangażowania naszego samorządu w debatę publiczną. Niezależnie od form tego zaangażowania, z pewnością stoimy po stronie prawa i jego instytucji, po stronie procedur, będziemy krytyczni wobec ich naruszania - dodał. 

  

Podstawą niezależność

Ocenił, że najlepszą wytyczną dla radców prawnych pozostaje fundament ich istnienia. - Przepis będący podstawą naszego działania i jego uzasadnienia, mam tu na myśli artykuł 17 Konstytucji. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Pamiętajmy, że ten przepis to nasze DNA, zachowanie niezależność i ochrona pozycji zarówno samorządu jak i zawodu radcy prawnego to nasze podstawowe zadanie - mówił Chróścik. 

Mówiąc o priorytetach wskazał, że jego celem - od zawsze - jest budowanie nowoczesnego, niezależnego samorządu. Przynależność do samorządu rozumiem jako prawa i obowiązki. Będę zarówno strzegł przyznanych nam praw oraz zabiegał o nowe szanse i nowe obszary aktywności. Będę wypełniał wszystkie zobowiązania wynikające z przepisów prawa powszechnego i samorządowego - dodał. . 

- Deklaruję również, że każdy pomysł, każda idea wspierająca rozwój samorządu znajdzie moją aprobata i przestrzeń do realizacji. Choć przed moją decyzją o kandydowaniu na funkcję prezesa KRRP nie wszyscy byli gotowi udzielić mi mandatu, wierzę że rzetelną pracą i skutecznymi metodami działania, przekonam radców prawnych, że na ten mandat zasługuje - dodał.  

Czytaj także: Bobrowicz: Polacy nadal decydują się na prawnika w ostateczności>>

Nie podziały, a wspólnota

Chróścik dodał, że wierzy iż samorząd radcowski jest wspólnotą, że jest w nim miejsce dla wszystkich radców prawnych. Nawiązał równocześnie do nieopublikowanego jeszcze wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyłączył jedną z przesłanek przerywania ciąży i jest przyczyną trwających w całym kraju protestów.  

- Nasz samorząd zawsze w ważnych sprawach zabierał głos. Spotykaliśmy się jako samorząd, jako Krajowa Radców Prawnych z krytyką, że zajmujemy za mało stanowisk. Jestem zdania, że stanowiska powinniśmy zajmować w bardzo ważnych sprawach dotyczących tego co się dzieje w naszym otoczeniu. Tego co dotyczy wymiaru sprawiedliwości, jego stanowienia i funkcjonowania. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zawód radcy prawnego to prawie 45 tys. radców i kilkanaście tysięcy aplikantów. Nasi członkowie mają też bardzo różne poglądy. Musimy być wyważani, musimy też zdawać sobie sprawę i być jednoznaczni, jeśli chodzi o to jakie stanowisko zajmujemy - dodał.  
Kilkukrotnie podkreślał wagę jedności samorządu. - Nie zrobię nic sam, liczę na potencjał jaki mają członkowie naszego samorządu. Do tej pory udało mi się to bardzo dobrze wykorzystać i zbudować w izbie warszawskiej, gdzie wykorzystując wiedze i zaangażowanie radców prawnych udało się wiele uzyskać - mówił nowy prezes. 

Dodał, że liczy iż nowa technologia ułatwi prowadzenie debaty i wzajemną współpracę. - Myślę, że po nakreśleniu obszarów i zainteresowania KRRiP zbudujemy coś co sprawi, że nasz samorząd będzie i widoczny i reprezentatywny - podkreślił nowy szef samorządu.