Zjazd zaplanowano na 7 listopada. Możliwe zmiany przeanalizował m.in. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. - W Warszawie będzie tylko prezydium, komisje i kandydaci starający się o najwyższe funkcje, a pozostałe osoby będą głosować online - mówi Prawo.pl Bobrowicz.

Zgodnie z ustaleniami pozostali uczestnicy będą łączyć się zdalnie i używać specjalnej platformy do głosowania. 

Już wcześnie zapowiadano, że  porządek ograniczony będzie do niezbędnego minimum, czyli zatwierdzenia sprawozdań ustępujących organów, wyboru nowych władz i uchwalenia wytycznych.

 

 

MS przygotowuje przepisy

Co ważne projekt zmian, które miałyby pomóc samorządom w dokończeniu procedury wyborczej przygotowuje też Ministerstwo Sprawiedliwości. Tyle, że nie ma większych szans by weszły w życie do 7 listopada. 

Szczegółów również ministerstwo nie ujawnia - według nieoficjalnych informacji portalu - pakiet propozycji jest szerszy i dotyczy też zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. 

Czytaj: COVID-owy rzut na taśmę w samorządowych wyborach - radcy analizują sytuację, MS szykuje ustawę>>
 

Raz radcy, raz adwokaci - COVID-19 rozdaje karty

Początkowo wydawało się, że radcy prawni wyjdą z koronawirusowych problemów obronną ręką. KRRP zabiegała o stosowne rozwiązania prawne umożliwiające przeprowadzenie samorządowych wyborów już na początku epidemii. Wiązało się to m.in. z tym, że w przypadku radców liczył się czas, bo ich procedura rozpoczyna się od przeprowadzenia w każdej z dziewiętnastu izb zebrań rejonowych. Dzieje się tak z uwagi na brzmienie art. 50 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, z którego wynika, że jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby. A obecnie w każdej z okręgowych izb liczba członków znacząco przekracza tę wielkość. Wybór delegatów z kolei pozwala na ukonstytuowanie się Zgromadzenia Delegatów, czyli organu kreującego pozostałe władze samorządu na poziomie okręgu, jak też wybierającego delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który następnie powołuje organy samorządu na poziomie ogólnokrajowym. 

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

Więc w ich przypadku, w odróżnieniu od adwokatów, proces wyborczy w poszczególnych izbach już się zakończył. Krajowa Rada Radców Prawnych na początku października podjęła uchwałę o zwołaniu krajowego zjazdu na 7 listopada. Miał się odbyć stacjonarnie, w części konferencyjnej Stadionu Narodowego.

 

Sytuacja jednak z dnia na dzień się pogarsza. Już tydzień, gdy Warszawa znalazła się w czerwonej strefie, a prezes Bobrowicz zapowiedział, że poszukiwane są rozwiązania problemu.  

Adwokatura początkowo przeniosła zgromadzenia izb na jesień, gdy jednak koronawirus zaczął ponownie być problemem, pod koniec sierpnia zarekomendowała izbom, by ze zgromadzeniami się wstrzymały. We wrześniu podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA podjęła uchwałę zmieniającą termin zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zaplanowany był również na listopad, a decyzją NRA ma się odbyć w dniach 19-21 marca 2021 roku w Bydgoszczy. 

Zobacz w LEX: Szanse i ryzyka dla kancelarii obsługujących przedsiębiorstwa w dobie koronawirusa- nagranie z webinarium >

Uzasadniono to wprowadzeniem na terenie całego kraju w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii i wynikających z nich ograniczeń prawnych. Jak wskazano, sytuacja uniemożliwiła do chwili obecnej zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami większości zgromadzeń izb adwokackich. A warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury jest umożliwienie wyboru delegatów we wszystkich izbach adwokackich.  

Czytaj: Krajowy Zjazd Radców Prawnych - 7 listopada>>
 

Podstawa zmiana regulaminu - NRA rozważa nadzwyczajny zjazd 

NRA w uchwale przyjętej 27 sierpnia wskazała też kierunek propozycji inicjatywy ustawodawczej. Znalazło się w nich m.in. to, by do uchwał zgromadzeń izb i KZA nie stosowały się warunki ważności uchwał przyjmowanych zdalnie, wprowadzone przez tarczę antykryzysową. Chodzi o to, że jest ona ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków organu. NRA chce też mieć legitymację do uchwalenie regulaminu wyborów do organu samorządu adwokatów i organów izb adwokackich i działania tych organów, w czasie trwania pandemii.

Czytaj w LEX: Epidemia COVID-19 jako siła wyższa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej >

Adwokatura powołała zresztą specjalny zespół - pod przewodnictwem jej sekretarza Rafała Dębowskiego, który miał opracować projekt regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, przy uwzględnieniu wszystkich form możliwych prawnie i technicznie. 

 

 

- Sprawa jest obecnie przez NRA analizowana. Rozważaliśmy zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, m.in. w celu uchylenia regulaminu działania zgromadzeń i KZA w czasie epidemii. Jednak czekamy na projekt ustawy, bo z informacji, które nam przekazano wynika, że projekt zmian niebawem powinien zostać przyjęty przez rząd i wprowadzony do prac legislacyjnych - mówi Prawo.pl adwokat Dębowski. 

Czytaj w LEX: Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne >

Jak dodaje, jeśli okaże się, że resort przychylił się do postulatu adwokatów dotyczącego przeniesienia kompetencji regulaminowych na NRA (zgodnie z obowiązującymi przepisami regulamin zgromadzeń i KZA ustalany jest przez KZA), wówczas nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury nie będzie konieczny. 

- Jeżeli jednak brak działań legislacyjnych będzie się przedłużał to nie jest wykluczone, że podejmiemy taką decyzję. Problemem jest nie tylko regulamin i kompetencja regulaminowa, ale również warunki ważności podejmowanych uchwał w myśl artykułu 14hb tarczy antykryzysowej. Przepis ten dla ważności uchwał podejmowanych zdalnie wymaga - powiadomienia wszystkich uprawnionych o treści uchwał i frekwencja ponad 50 proc. W warunkach izby warszawskiej, gdzie uprawnionych do udziału jest koło  6000 adwokatów będzie to trudne do wykonania - dodaje.

 


Część izb po wyborach, część czeka 

Krajowy Zjazd Adwokatury to jedno, ale nadal nie wszystkie izby przeprowadziły swoje zgromadzenia. Przykładem jest ORA w Warszawie. Teoretycznie termin wyznaczono na 21 listopada, ale...

- Najważniejsze dla nas dzisiaj jest przeprowadzenie prawnie skutecznego, technologicznie wykonalnego i bezpiecznego pod względem zdrowotnym zgromadzenia izby. To jest zadanie numer jeden na dziś - niezbędne byśmy zatwierdzili budżet, sprawozdanie finansowe i wybrali władze, które będą się cieszyć legitymacją wynikającą z przeprowadzonych w terminie wyborów - mówi Prawo.pl adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan warszawskiej ORA. 

Dodaje, że bardzo chciałby uniknąć sytuacji, w której zgromadzenie trzeba będzie odłożyć. - Obserwujemy sytuację, nakazy i zakazy, ograniczenia wynikające z prawa. Zgromadzenie zostało zaplanowane w formie tradycyjnej na 21 listopada i niestety nie możemy wykluczyć, że konieczne będzie jego przełożenie. Wyznaczając ten termin, liczyliśmy na to, że do tej pory Ministerstwo Sprawiedliwości doprowadzi do uzgodnionych z NRA zmian ustawowych, które pozwoliłby nam na przeprowadzenie zgromadzenia w sposób zdalny lub pół zdalny, tzw. mieszany - wskazuje.