Oficjalnym kandydatem na stanowisko prezesa KRRP jest były dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.  

Jak mówi Prawo.pl prezes KRRP Maciej Bobrowicz, uchwała KRRP jest formalnym potwierdzeniem decyzji będącej wynikiem debaty, którą przeprowadzono wcześniej z wykorzystaniem środków komunikowania na odległość. 

Czytaj: Bobrowicz: COVID-19 istotną barierą dla Krajowego Zjazdu Radców Prawnych>>

Zjazd u radców w formie stacjonarnej

- Tak jak planowaliśmy, zjazd odbędzie się w formule stacjonarnej. Porządek będzie ograniczony do niezbędnego minimum, czyli zatwierdzenia sprawozdań ustępujących organów, do wyboru nowych władz i uchwalenia wytycznych. To trzy obszary, którymi zjazd się zajmie - dodaje prezes Bobrowicz.

KRRP zabiegała o stosowne rozwiązania prawne umożliwiające przeprowadzenie samorządowych wyborów już na początku epidemii. Wiązało się to m.in. z tym, że w przypadku radców liczył się czas, bo ich procedura rozpoczyna się od przeprowadzenia w każdej z dziewiętnastu izb zebrań rejonowych. Dzieje się tak z uwagi na brzmienie art. 50 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, z którego wynika, że jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby. A obecnie w każdej z okręgowych izb liczba członków znacząco przekracza tę wielkość. Wybór delegatów z kolei pozwala na ukonstytuowanie się Zgromadzenia Delegatów, czyli organu kreującego pozostałe władze samorządu na poziomie okręgu, jak też wybierającego delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który następnie powołuje organy samorządu na poziomie ogólnokrajowym.

Czytaj: Radcy prawni szykują się na krajowy zjazd - termin początek listopada>>

Poprawki wprowadzono więc m.in. tarczą antykryzysową 3, a do rozstrzygnięcia pozostała kwestia organizacji krajowego zjazdu. Przedstawiciele KRRP spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami MS, którzy obiecali - w razie konieczności - wsparcie i radcom i adwokatom. Ponieważ jednak mógł być problem z przyjęciem "na czas" rozważanych poprawek, umożliwiających głosowanie online, zapadła decyzja o zjeździe "stacjonarnym". 

NRA zjazd przesuwa 

Tymczasem Naczelna Rada Adwokacka, we wrześniu podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego podjęła uchwałę zmieniającą termin zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zaplanowany był również na listopad, a decyzją NRA Zjazd ma się odbyć w dniach 19-21 marca 2021 roku w Bydgoszczy. 

 

Uzasadniono to wprowadzeniem na terenie całego kraju w marcu 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii i wynikających z nich ograniczeń prawnych. Jak wskazano, sytuacja uniemożliwiła do chwili obecnej zwołanie i odbycie w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami większości zgromadzeń izb adwokackich. A warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury jest umożliwienie wyboru delegatów we wszystkich Izbach Adwokackich.

W uchwale przewidziano jednak, że jeśli zaistnieją odpowiednie warunki sanitarno-epidemiczne, formalno-prawne, organizacyjne i techniczne do wyznaczenia innego terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury, termin ustalony w pkt.1 uchwały może ulec zmianie.