Patrycja Rojek-Socha: Jak wygląda obecnie sytuacja jeśli chodzi o wybory samorządowe u radców prawnych?

Maciej Bobrowicz: W poszczególnych izbach jeszcze trwają. W czterech odbyły się i wybrano dziekanów. W jednej izbie zaplanowano wybory jeszcze na sierpień, we wrześniu mają odbyć się w dziewięciu, w październiku w czterech izbach. Jesteśmy zatem w trakcie procesu wyborczego.

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

Czy są problemy, które mogą wymagać zmian legislacyjnych?

Przypomnijmy, że już udało nam się doprowadzić do istotnych zmian legislacyjnych, m.in. do tego by organy samorządów mogły podejmować uchwały w trybie online, bo ustawa wcześniej takiej możliwości nie dopuszczała. Uregulowano też - zgodnie z naszymi propozycjami kwestie wyborów - dlatego mogą się w poszczególnych izbach odbywać, natomiast niezaprzeczalnie największym wyzwaniem, które nas teraz czeka jest listopadowy zjazd.

 

Pan wystąpił do prezesa Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego o interpretacje przepisów rozporządzania z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Chodzi o organizację XII Krajowym Zjazdem Radców Prawnych?

Sytuacja związana z COVID-19 miała się zmieniać na lepsze, ale raczej tak nie będzie. Wystarczy obserwować liczby, ale też słuchać ekspertów w zakresie choćby zabezpieczeń i transmisji wirusa. Nie wierzę wypowiedziom niektórych polityków, że wirus jest słabszy i będzie coraz słabszy. Rzeczywistość pokazuje, że tak nie jest. Wkrótce zostaną otwarte szkoły i będzie to skutkować wzrostem zachorowań. I w tej sytuacji rosnącej  niepewności postanowiłem wystąpić z takim zapytaniem. Epidemiolodzy wskazują choćby, że bawełniana maseczka traci swoją użyteczność po godzinie. I ona przed wirusem nie chroni osoby, która ją nosi, a jedynie ogranicza rozpowszechnianie się wirusa, jeśli nosi ją osoba chora. 

Czytaj: Samorząd radców zwraca się do MS w sprawie krajowego zjazdu>>
 

Mówiąc wprost mogą być problemy z zachowaniem standardów bezpieczeństwa?

Trudno sobie wyobrazić kilkudniowy zjazd z codziennymi, wielogodzinnymi obradami przeprowadzony z zachowaniem bezpiecznych warunków dla uczestników. Ponosimy olbrzymią odpowiedzialność za to co się na zjeździe stanie. Odpowiadamy za zdrowie, ale także za życie uczestników. To jest dla nas wartość najwyższa i bez względu na ambicje osobiste tych osób, które zamierzają obejmować  funkcje w samorządzie, to to powinno być najważniejsze.

Zobacz procedurę w LEX: Zmiana umowy z powodu okoliczności związanych z epidemią COVID-19  >

Czy to oznacza, że może dojść do przeniesienia Zjazdu? Czy może chodzi o inne formułę?

Pracujemy nad rozwiązaniami i we wrześniu Krajowa Rada Radców Prawnych będzie podejmować decyzję w tej kwestii. Niezależnie od tego wydaje się, że w obecnej sytuacji prawnej i epidemiologicznej potrzebne są zmiany legislacyjne. Dlatego zwróciłem się do Ministerstwa Sprawiedliwości  - deklarując jednocześnie pomoc w znalezieniu takich rozwiązań.

Czytaj w LEX: Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym >

Co mogłoby pomóc? Adwokaci chcieliby upoważnienia ustawowego umożliwiającego im zmianę  regulaminu?

Jest wiele prawnych problemów do pokonania, których ustawa z 1982 roku nie uwzględniała, bo trudno było je sobie wyobrazić. To co kiedyś nie było możliwe - podejmowanie uchwał w trybie online -  już opanowaliśmy, prezydium w tym trybie pracuje, KRRP też. Pozostało jeszcze kilka kwestii np. związane z ukonstytuowaniem zjazdu. Rozumienie tego w sposób tradycyjny oznacza, że wszyscy uczestnicy zjazdu powinni być obecni w tym samym miejscu i czasie. Jeśli nie zostanie to zmienione – mamy problem w sytuacji obrad on-line.

Czytaj: Samorządy prawnicze "w kropce" z wyborami - MS nie wyklucza wsparcia>>

Zapytam ponownie - jest możliwa sytuacja, że zjazd zostanie przeniesiony?

Pogląd, który dominuje w naszym Ośrodku Badań,Studiów i Legislacji wskazuje na to, że kończy się kadencja władz i nowe muszą być wybrane. Będziemy robić wszystko by się odbył, natomiast trudno mi powiedzieć w jakiej formule przebiegnie. Zjazd ma być świętem samorządu, a nie pogrzebem dla któregokolwiek z jego uczestników. Warto też podkreślić, że dotychczas we współpracy z MS  udało się wprowadzić ważne poprawki, bez których samorząd nie mógłby obecnie funkcjonować. .

Czytaj w LEX: Rezygnacja z wzorów pouczeń w postępowaniu cywilnym w związku z regulacjami z tarczy 4.0 – konsekwencje prawne >

Byłoby możliwe przeprowadzenie zjazdu całkowicie online?

To jest możliwe, ponieważ dysponujemy systemem głosowania, który zapewniałby oddanie głosu przez każdego z uczestników. Musimy jednak pamiętać ,że debata on-line  z udziałem ponad 300 osób jest  trudna realizacyjnie  - choć technologicznie możliwa . Zastanawiając się nad rozwiązaniem musimy pamiętać, że będą tacy  delegaci , którzy mają bliskich lub sami są  w grupie ryzyka  – oni także maja prawo uczestniczyć w zjeździe.

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >