O problemach, nad którymi głowią się obecnie władze samorządów prawniczych, Prawo.pl pisze od kilku miesięcy. Przy czym w przypadku adwokatów chodzi o zgromadzenia regionalne i Krajowy Zjazd Adwokatury, w przypadku radców o Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Adwokaci chcieliby upoważnienia ustawowego do wprowadzenia zmian w regulaminie na czas epidemii, radcy zmiany zgodnie, z którą ukonstytuowanie się zjazdu nie oznacza obecność wszystkich uczestników w tym samym miejscu i czasie. 

Prezes Bobrowicz w piśmie skierowanym do MS deklaruje też chęć współpracy w zakresie wypracowanie rozwiązań. Swoją prośbę uzasadnia m.in. dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. 

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

Sytuacja związana z COVID-19 miała się zmieniać na lepsze, ale raczej tak nie będzie. Wystarczy obserwować liczby ale też słuchać ekspertów w zakresie choćby zabezpieczeń i transmisji wirusa. Nie wierzę wypowiedziom niektórych polityków, że wirus jest słabszy i będzie coraz słabszy. Rzeczywistość pokazuje, że tak nie jest. - mówi prezes. I dodaje: Będziemy robić wszystko by zjazd się odbył, natomiast trudno mi powiedzieć w jakiej formule przebiegnie. Zjazd ma być świętem samorządu a nie pogrzebem dla któregokolwiek z jego uczestników.  (we wtorek 23 sierpnia opublikujemy cały wywiad z prezesem KRRP). 

 

MS nie wyklucza wsparcia  

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w rozmowie z Prawo.pl podkreślił, że już w pierwszej tarczy antykryzysowej przewidziano możliwość zdalnego obradowania przez samorządy. W tarczy z 31 marca wprowadzono art. 14h, zgodnie z którym w czasie COVID-19 kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że - jak zauważają adwokaci - uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

Zobacz procedurę w LEX: Zmiana umowy z powodu okoliczności związanych z epidemią COVID-19  >

- Dodatkowo przy kolejnych tarczach MS pytało samorządy, czy potrzebne są dodatkowe regulacje by prawidłowo przeprowadzić proces wyborczy. Stosowne regulacje zostały skonsultowane z samorządem radcowskim, natomiast adwokacki przekazał iż regulacje są już wystarczające - dodał wiceminister. 

Czytaj: Samorządy prawnicze "w kropce" z wyborami - MS nie wyklucza wsparcia>>

Wskazał, że MS rekomendowało w związku z powyższym "takie rozwiązania, jakie proponują samorządy, by również nie być posądzonym o manipulowanie samorządowym procesem wyborczym". - Biorąc powyższe pod uwagę, aktualny stan prawny pozwala przeprowadzić wybory w stanie epidemii, aczkolwiek jeśli pojawią się przeszkody wcześniej niemożliwe do przewidzenia, nie wykluczamy wsparcia po zapoznaniu się ze szczegółowymi propozycjami - zapewnił.

Czytaj w LEX: Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym >

Samorządy na projektami zmian pracują 

To, jak przeprowadzić zgromadzenia w poszczególnych izbach oraz Krajowy Zjazd Adwokatury, było też tematem posiedzenie ubiegłotygodniowego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z udziałem dziekanów izb. Jedną z konkluzji - według rozmówców portalu - była konieczność zachowania solidarności samorządowej i jednolitego postępowania wszystkich izb w zakresie organizacji zgromadzeń. Tak aby nie zaburzać ciągłości kadencji organów. Jeśli z kolei nie odbędą się zgromadzenia - bo większość dziekanów uzna, że nie ma ku temu warunków - nie będzie też Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Czytaj w LEX: Rezygnacja z wzorów pouczeń w postępowaniu cywilnym w związku z regulacjami z tarczy 4.0 – konsekwencje prawne >

- Dotychczas w tym samym roku we wszystkich izbach odbywały się wybory, także delegatów na KZA, dzięki czemu mógł odbyć się Krajowy Zjazd Adwokatury. Naruszenie zasady jednolitości kadencji mogłoby prowadzić do sytuacji, w której nie wiedzielibyśmy jak liczyć kadencję władz Naczelnej Rady Adwokackiej, składającej się przecież w połowie z dziekanów - mówi adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA. 

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >

Czytaj: Adwokatura głowi się, jak podołać samorządowym wyborom>> 

W tym tygodniu ma się odbyć posiedzenie plenarne NRA, na którym zostanie przedstawione opracowane przez Prezydium NRA stanowisko w formie rekomendacji dalszych działań i projekt zmian. Jedna z rekomendacji ma dotyczyć terminu przeprowadzenia zgromadzeń w izbach (podczas, których wybierani są delegaci na KZA, dziekan, prezes sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz członkowie i zastępcy członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej). Miałyby się odbywać mniej więcej równocześnie, w połowie października. W projekcie ma znaleźć się upoważnienie ustawowe do zmiany regulaminu na czas pandemii i wprowadzenia odmiejscowionej, choćby częściowo, formuły odbywania obrad. 

Radcy prawni problem mają z organizacją  XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. - Trudno sobie wyobrazić kilkudniowy zjazd z codziennymi, wielogodzinnymi obradami przeprowadzony z zachowaniem bezpiecznych warunków dla uczestników. Ponosimy olbrzymią odpowiedzialność za to co się na zjeździe stanie. Odpowiadamy za zdrowie, ale także za życie uczestników - mówi prezes Bobrowicz. 

I dodaje, że trwają obecnie prace nad różnymi wariantami i we wrześniu Krajowa Rada Radców Prawnych będzie podejmować decyzję w tej kwestii. - Niezależnie od tego wydaje się, że w obecnej sytuacji prawnej i epidemiologicznej potrzebne są zmiany legislacyjne. Dlatego zwróciłem się do Ministerstwa Sprawiedliwości - wskazuje.