Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy mogą aplikować do Programu Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową. Program oparty jest na wzajemnej współpracy i ma na celu prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników. Zainteresowanie przystąpieniem do projektu wyraziło już kilkanaście podmiotów.

- Podatnicy, którzy przystąpią do programu mogą liczyć na szereg korzyści. To przykładowo możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek. Udział w programie przyniesie firmom również korzyści wizerunkowe – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. 

Zobacz procedurę w LEX: Zawarcie umowy o współdziałanie >

 

Jak podkreśla MF, otwarcie się Krajowej Administracji Skarbowej na nową formę współpracy znalazło uznanie m.in. wśród przedstawicieli przedsiębiorców podczas spotkania z cyklu Dialog z Biznesem. MF wskazuje także, że przedsiębiorcy pozytywnie odbierają program, który ma zapewnić lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i uwzględnia oczekiwania dużych podmiotów. Nowa forma współpracy opiera się na transparentności, zaufaniu i zrozumieniu indywidualnych potrzeb podatnika. Program przyczyni się do zmiany relacji na linii urzędnik – podatnik.

Pilotaż przewiduje, że Szef KAS może ograniczyć do 20 liczbę firm, z którymi podpisze umowę o współdziałanie w pierwszym etapie wdrażania programu.

O programie pisaliśmy m.in.  w tekstach: Fiskus lepiej potraktuje firmę, która pokaże wszystko i Terminy coraz dłuższe - interpretacje podatkowe powoli tracą znaczenie >>

 

Sprawdź również książkę: Ordynacja podatkowa. Komentarz >>