Porozumienie, zawarte 24 lipca 2020 r., ma umożliwić szybszą wymianę informacji pomiędzy administracjami podatkowymi obu krajów i przyczynić się do zwiększenia skuteczności zwalczania oszustw w podatku VAT.

- KAS współpracuje z innymi administracjami podatkowymi i dzieli się swoimi doświadczeniami. Współczesna przestępczość gospodarcza nie ma granic, mafie VAT-owskie działają na rynku międzynarodowym, a zwalczanie np. karuzel podatkowych nie jest tylko zadaniem KAS. Dlatego szybka wymiana informacji z naszymi zagranicznymi partnerami jest potrzebna i przynosi obopólne korzyści – powiedziała szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Wykonanie porozumienia będzie nadzorowane przez polsko-niemiecką grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli określonych w porozumieniu organów Polski i Niemiec.

Stanowi ono kolejny krok podjęty przez szefa KAS w celu usprawnienia wymiany informacji podatkowych. Wcześniej podobne porozumienia podpisano z administracjami podatkowymi Czech, Słowacji, Litwy oraz Węgier.

Zobacz również: Grupa wystawiająca fikcyjne faktury rozbita >>