Umowa darowizny samochodu czy innego pojazdu, np. motoru, motoroweru to nic innego jak przeniesienie majątkowego prawa do rzeczy bez wynagrodzenia, czyli bezpłatne. Do umów takich umów stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego (od art. 888 do 902).  Ważna jest nie tylko treść samej umowy – ta powinna mieć formę pisemną – ale także dodatkowe czynności. Taka umowa wiąże się bowiem z dodatkowymi obowiązkami zarówno dla darczyńcy, jak i obdarowanego. Trzeba bowiem pamiętać o formalnościach w urzędzie podatkowym jak i wydziel komunikacji.

 

Co powinna zawierać umowa darowizny pojazdu

Umowę darowizny samochodu można sporządzić samodzielnie. Zgodnie z art. 890 kc oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, ale  jeśli umowa została zawarta bez dochowania formy aktu notarialnego to i tak staje się ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Umowa powinna mieć formę pisemną, a ważna stanie się od momentu przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego.

Zobacz w LEX: Wzór umowy darowizny samochodu >>

Ważne: Każdy, kto chce komuś podarować samochód, motor czy motorower nie musi iść do notariusza  Umowę może sporządzić samodzielnie na piśmie. Stanie się ona ważna w momencie wydania przedmiotu świadczenia.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny dla najbliższych zwolnione od podatku >

Wzór umowy można znaleźć w internecie. Warto jednak sprawdzić czy posiada on wszystkie niezbędne elementy. Taka umowa powinna zawierać:

  • datę oraz miejsce zawarcia umowy;
  • dane stron umowy (osoby, która zamierza podarować pojazd oraz osoby która otrzyma auto), a także określenie kim dla darczyńcy jest obdarowany (element istotny przy darowaniu samochodu członkowi rodziny z powodów podatkowych) oraz czy to jest pierwsza, czy kolejna już darowizna;
  • opis przedmiotu umowy (dane pojazdu czyli marka pojazdu, rok produkcji, pojemność, nr silnika, nr nadwozia, nr rejestracyjny, przebieg);
  • określenie wartość przedmiotu darowizny (od niej liczy się wysokość należnego podatku);
  • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest wolny od praw osób trzecich, czyli że tylko on posiada prawo własności do pojazdu;
  • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu pojazdu oraz oświadczenie obdarowanego o jego przyjęciu;
  • datę przekazania pojazdu;
  • określenie liczby egzemplarzy umowy;
  • podpisy stron.

 


Co z podatkiem od umowy darowizny

Darowizna rzeczy ruchomych, a zatem również pojazdu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), o ile tylko nie jest z nią związane przejęcie długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. W przypadku umowy sprzedaży trzeba zaś zapłacić PCC, który wynosi 2 proc. wartości umowy.

Od darowizny należy jednak zapłacić podatek zgodnie z ustawą o podatku od spadków darowizn. Na  podstawie jej art. 4a członkowie najbliższej rodziny (należący do tzw. grupy 0) mogą być jednak z niego zwolnieni. Najbliższa rodzina to jest: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 pkt 2 – 5, 7 i 8 oraz ust. 2). Jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, której wysokość wynosi 9637 zł, nie ma obowiązku zgłoszenia darowizny. Pozostali obdarowani muszą liczyć się z zapłatą podatku. W związku z tym muszą wyliczyć jego wartość, złożyć zeznanie w urzędzie i uregulować należność. Czytaj więcej o podatku od darowizny: Przepisy o podatku od spadków i darowizn najeżone pułapkami >>

Obowiązek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu

Każdy z podpisując umowę darowizny pojazdu, tak jak kupna, w świetle polskiego prawa ma 30 dni kalendarzowych na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Obowiązek ten dotyczy zarówno darującego, jak i obdarowanego. Może on się znajdować w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, dla tych, którzy mieszkają w mieście na prawach powiatu. W przypadku Warszawy wydziały komunikacji znajdują w urzędzie dzielnicy. By dokonać zgłoszenia należy dysponować danymi pojazdu, danymi zbycie/nabywcy/ umową darowizny lub jej skanem. Zbycie nabycie pojazdu można bowiem zgłosić elektronicznie za pośrednictwem ePUPAP lub osobiście w urzędzie - tutaj znajdziesz wskazówki jak to zrobić. W pierwszym przypadku trzeba mieć profil zaufany,w drugim dowód osobisty lub paszport. Za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu grozi kara w wysokości do 200 do 1000 zł.

Sprawdź w LEX: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu >>

Co z ubezpieczeniem

Darowizna samochodu oznacza przeniesienie jego własności. Darczyńca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia tego faktu w zakładzie ubezpieczeń. Ma na to 14 dni od przekazania pojazdu. Jeśli darczyńca posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC, w chwili przekazania auta na obdarowanego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki z niej wynikające. Każdy nabywca auta może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy. Ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta lub w chwili złożenia pisemnego wypowiedzenia. Ubezpieczyciel ma jednak prawo do rekalkulacji składki, czyli powtórnego oszacowania ryzyka. Może się więc zdarzyć, że choć darczyńca opłacił polisę na cały rok, ubezpieczyciel przeliczy składkę biorąc pod uwagę dane nowego właściciela. Jeśli jest to młody kierowca, np. gdy dziadek daruje auto wnukowi, może się okazać, że składka jest wyższa, bo obdarowanemu nie przysługują zniżki za bezszkodową jazdę. Obdarowany może jednak wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie jej trwania. Wypowiedzenie OC powinno zostać złożone w formie pisemnej. Możesz to zrobić drogą elektroniczną, pocztą lub przez kontakt z działem obsługi klientów.

Czytaj w LEX: Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >