Lewiatan: Niskie bezrobocie w styczniu, ale wkrótce wzrośnie

Rynek Prawo pracy

Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 pkt. proc. Jednak nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie. Oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc., choć kolejne miesiące to nadal dość duża niepewność i zmienność – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

23.02.2022

GUS: Osoby bezrobotne stanowiły w IV kw. 2021 r. 2,9 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat

Rynek Prawo pracy

W IV kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem ub.r. o 0,2 p.proc. – podał w środę GUS. Osoby pracujące stanowiły w IV kw. 2021 r. 56,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat. , a osoby bierne zawodowo - 42 proc. - o 0,2 p.proc. więcej niż w III kw.

23.02.2022

Po wyroku Sądu UE niezależność UOKiK pod znakiem zapytania

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne

Komisja Europejska ma ocenić, czy polscy politycy mają wpływ na rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a państwowe spółki mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez ten urząd. Zobowiązał ją do tego Sąd Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym PKP CARGO. Będzie to ważne rozstrzygnięcie dla wielu polskich firm, które może wywołać efekt domina.

23.02.2022

Rząd proponuje zmiany w przepisach o farmach wiatrowych na morzu

Rynek Nowe technologie Prawo gospodarcze

Rząd chce, aby morskie farmy wiatrowe, które budowane są w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, spełniały odpowiednie wymogi. Dotyczy to także zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. We wtorek przyjął projekt noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim w tej sprawie.

22.02.2022

MRiPS: Ponad 398 mln zł dla firm z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Rynek Prawo pracy

Fundusze przyznane w ramach rządowego programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" pozwoliły na powstanie 5734 firm. Łączna wysokość wsparcia to ponad 398 mln zł - podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tylko w 2021 roku w ramach programu zawarto 633 umowy na łączną kwotę prawie 54 mln zł.

21.02.2022

Firmy potrzebują systemowej organizacji kontroli regulacji wewnętrznych z prawem powszechnym

Rynek Prawo gospodarcze Zarządzanie

Duże przedsiębiorstwa związane są setkami procedur organizacyjnych, zwykle opartych o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Każda zmiana w przepisach skutkuje koniecznością aktualizacji danej procedury. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z tym procesem? Problem analizuje Maciej Krajewski, dyrektor segmentu dużych przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.

21.02.2022

UOKiK sprawdza, czy spółka utrudniała przeszukanie

Rynek Prawo gospodarcze

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary na Dahua Technology Poland. Jego zdaniem działanie spółki mogło utrudniać przeszukanie prowadzone w ramach postępowania wyjaśniającego. Jeden z menedżerów wysłał do swoich współpracowników za pośrednictwem komunikatora w telefonie wiadomość informującą o działaniu UOKiK.

16.02.2022

Nowy raport WEI: Skończmy z mitem ukraińskiej sprzątaczki

Rynek Prawo pracy

Obraz imigranta, funkcjonujący w świadomości społeczeństwa, wpływa – pozytywnie, jeśli jest prawdziwy i negatywnie, jeśli jest oparty na stereotypach – na proces asymilacji kolejnych rzesz przybyszów. Dlatego też należy dbać o to, by był jak najbliższy prawdy. Wiarygodny portret imigrantów pracujących w Polsce to także podstawa optymalnej polityki imigracyjnej – wynika z raportu „Portret imigranta w Polsce”.

15.02.2022

Badanie. Rok 2022 w IT i technologiach: Pracownicy chcą tworzyć technologiczną wizję przyszłości

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Mimo rosnącej presji na wzrost zarobków, to nie one są jedynym czynnikiem utrzymania pracowników polskiej branży technologii i IT. Równie ważny jest wpływ na rozwój organizacji i możliwość tworzenia rozwiązań, które kreują przyszłość sektora nowych technologii. Pracodawcy w Polsce muszą więc mieć dobrą ofertę wartości sprofilowaną pod najbardziej wymagających i najbardziej rotujących grup pracowników.

15.02.2022

TSUE: Brak niezależności organu ochrony konkurencji uzasadnia skargę do KE

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo unijne Ochrona konkurencji

Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji Europejskiej odrzucającą skargę spółki Sped- Pro S.A. na PKP Cargo, którą kontroluje państwo polskie. Spółka zarzuciła PKP Cargo nadużywanie pozycji dominującej na rynku usług kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Zdaniem sądu, Komisja powinna zająć się sprawą, bo polski organ nie jest niezależny.

10.02.2022

UOKiK nałożył 3 mln zł kary na spółkę Neuca za zatory płatnicze

Rynek

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 3 mln zł kary na spółkę Neuca. - Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, w której jeden z największych na rynku farmaceutycznym podmiotów nie reguluje terminowo swoich zobowiązań i finansuje własną działalność kosztem innych przedsiębiorców - tak uzasadnia swoją decyzję prezes urzędu.

09.02.2022

UOKiK: rok 2021 rekordowy dla fuzji i przejęć firm

Rynek Prawo gospodarcze

Miniony rok był rekordowy pod względem fuzji i przejęć przedsiębiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 300 decyzji, czyli 57 więcej niż rok wcześniej i prowadził 376 postępowań z zakresu kontroli koncentracji. Wśród wydanych rozstrzygnięć było 295 zgód na transakcje, cztery decyzje warunkowe i jeden zakaz koncentracji.

08.02.2022

Prof. Romanowski: „Polski Ład” korporacyjny w spółkach – czyli lex Sasin&Company

Rynek Spółki Prawo gospodarcze

„Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty” (Frank Zappa). Przepisy tworzą ludzie i kontekst. Wielu paraliżuje strach przed myśleniem, władzą oraz ów kontekst. Projekt nowelizacji spółek handlowych powstał pod kierownictwem ministra Sasina. Dlaczego minister aktywów państwowych określa zasady funkcjonowania spółek - zastanawia się prof. Michał Romanowski.

08.02.2022

BCC: Niech NIK sprawdzi warunki przejęcia Grupy Lotos przez Orlen

Rynek Prawo gospodarcze

Business Centre Club skierował wniosek do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę doraźną warunków przejęcia Grupy Lotos przez Orlen oraz planowanej transakcji sprzedaży części aktywów Lotosu Saudi Aramco, koncernowi MOL i firmie Unimot. Według BCC, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia.

07.02.2022

Oszuści podszywają się pod Urząd Patentowy i żądają opłat za rejestrację znaków

Rynek Prokuratura Prawo gospodarcze

Lawinowo rośnie liczba przypadków prób wyłudzenia pieniędzy od firm, które rozpoczęły proces rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Rozsyłane są decyzje wyglądające na wiarygodne, z zastrzeżeniem, że potrzebne jest uiszczenie kilkuset euro, by dokończyć proces. W decyzji wymienia się nazwisko osoby, która faktycznie pracuje w tym urzędzie. 

07.02.2022

MRiPS: Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,6 proc.

Rynek Prawo pracy

W styczniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,2 pkt proc. więcej niż przed miesiącem, ale 0,9 pkt proc. mniej niż rok temu. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku.

04.02.2022

Lewiatan: Rewolucja w zwolnieniach i urlopach może zaszkodzić rynkowi pracy

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa, budzi kontrowersje. Szczególnie niekorzystne dla rynku pracy i zatrudnienia może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – uważa Konfederacja Lewiatan.

03.02.2022

Lewiatan: Wyzwania i słabości polskiego rynku pracy

Rynek Prawo pracy

Pozytywny statystycznie obraz naszego rynku pracy nie może przesłaniać problemów, z którymi nie potrafimy się uporać. Odczuwamy coraz większy deficyt pracowników i starzenie się społeczeństwa. Mamy niedoskonały system zatrudniania cudzoziemców i źle funkcjonujące służby zatrudnienia. Brakuje nam też wykwalifikowanych kadr – uważa Konfederacja Lewiatan.

02.02.2022

Ponad 2,8 tys. sprawozdań o terminach płatności przedsiębiorców wpłynęło do MRiT

Rynek Prawo gospodarcze Finanse

Do 31 stycznia br. do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wpłynęło 2878 sprawozdań dotyczących terminów płatności firm w 2021 r. Obowiązek składania sprawozdań wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Celem przepisów jest wyegzekwowanie stosowania reguły fair play w zakresie określania terminów płatności.

02.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski