Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym. GUS potwierdza szacunki MRiPS

Rynek Prawo pracy

Pod koniec lutego 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. i była niższa o 1,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Tym samym potwierdziły się szacunki Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej – podało MRiPS. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), a najwyższe - w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).

25.03.2022

Pracownik zapłaci pracodawcy za porzucenie pracy? Są już takie pozwy

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy nie chcą tolerować porzucania pracy przez pracowników, które to zjawisko wyraźnie rozwinęło się w czasie pandemii. O ile do tej pory gotowi byli pójść im na rękę i rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, o tyle teraz zamierzają korzystać z możliwości, jaką daje im prawo i walczyć przed sądem o odszkodowanie za poniesione z tego tytułu straty. Pierwsze pozwy już wpływają do sądów.

22.03.2022

Sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorców obwarowana licznymi restrykcjami

Rynek Prawo gospodarcze

Od ponad 100 lat przedsiębiorcy w branży alkoholowej mają „pod górkę” w różnych aspektach swojej działalności. Jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad obrotu hurtowego (sprzedaży) dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 proc. oraz warunków udzielanych w związku z tym zezwoleń. Przedsiębiorcy naruszającemu te zasady grozi cofnięcie zezwolenia, ale także wysoka grzywna.

19.03.2022

Raport. Znaczna poprawa na rynku usług HR w 2021 roku

Rynek Prawo pracy HR

Po trudnym 2020 roku, ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, mimo że ich liczba nieznacznie spadła. Największe rekordy odnotowały jednak usługi rekrutacyjne – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

17.03.2022

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zieloną księgą certyfikacji zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Rynek

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać wraz z ofertą.

15.03.2022

Polski rząd przeciw dyrektywie o równowadze płci i dyskryminacji w zatrudnieniu

Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Projekt dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków narusza zasady subsydiarności, bo ingeruje w materię należącą do kompetencji państw członkowskich UE oraz zasadę proporcjonalności – uważa polski rząd. Takie stanowisko zaprezentowała Marlena Maląg w poniedziałek na posiedzeniu Rady EPSCO.

15.03.2022

Lewiatan: Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy

Rynek Prawo pracy Ukraina

Prawie 60 proc. przedsiębiorców spodziewa się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność ich firm, a ponad 40 proc. jest przekonanych, że skutki konfliktu nie będą bardzo odczuwalne. Większość firm nie obserwuje odpływu pracowników z Ukrainy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

14.03.2022

Ukraińscy prawnicy chcą wykonywać zawód w Polsce - podstawa w przepisach jest

Prawnicy Rynek

Wśród osób, które przedostają się do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną, jest także wielu prawników, głównie prawniczek. Chciałyby pracować dalej w zawodzie, o czym świadczą liczne posty i zapytania pojawiające się w mediach społecznościowych. Mimo jednak tego, że i polskie kancelarie szukają prawników z językiem ukraińskim, sytuacja wcale nie jest prosta. Samorządy adwokacki i radcowski zapewniają jednak, że są gotowe do pomocy.

14.03.2022

GUS: Luka płacowa w Polsce w październiku 2020 roku wyniosła 4,8 proc.

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 14,7 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet. Natomiast przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 8,9 proc. wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenie brutto kobiet – podał w piątek GUS. Luka płacowa w Polsce w październiku 2020 roku wyniosła 4,8 proc.

11.03.2022

Lewiatan: Najwyższy czas na więcej kobiet w branży IT

Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

08.03.2022

RPO: 39 proc. badanych postrzega nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jako dyskryminację kobiet

Rynek Prawo pracy

Jednym z powodów, dla których dyskryminacja kobiet jest wciąż obecna w życiu wielu z nas, są utrwalone w społeczeństwie stereotypy związane z płcią – wynika z badań, jakie przeprowadził Kantar w listopadzie 2021 r. na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na temat świadomości prawnej w kontekście równego traktowania oraz analizy znaczenia łączenia ról rodzinnych i zawodowych dla osiągnięcia rzeczywistej równości płci.

08.03.2022

Prawniczki nadal w gorszej sytuacji na rynku, szklany sufit je ogranicza

Prawnicy Rynek

Są zdolne, specjalizują się w kilku obszarach prawa, znają biegle języki obce, działają chętnie pro bono - polskie prawniczki mimo tego nadal zmagają się ze szklanym sufitem, mają niższe wynagrodzenia, rzadziej awansują, doznają mobbingu i molestowania. Aż 85 proc. przyznaje, że doświadczyło pomniejszania swoich kompetencji ze względu na płeć - wynika z raportu "Sytuacja kobiet w branży usług prawnych".

08.03.2022

MRiPS: Bezrobocie w lutym nadal niskie

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia w Polsce, w lutym 2022 roku, wyniosła 5,5 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem br. pozostaje bez zmian. O 4,3 tys. spadła natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

07.03.2022

Wojna uderza w łańcuchy dostaw. Transport sparaliżowany

Rynek Prawo gospodarcze Transport Ukraina

W Polsce załamał się już rynek transportu drogowego, wiele ciężarówek stoi, bo obywatele Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, pojechali na wojnę. W konsekwencji załamuje się drogowy łańcuch dostaw. Wyłączenie eksportu na rynki Ukrainy, Białorusi i Rosji bezpośrednio wpływa na zaprzestanie lub spowolnienie produkcji w wielu fabrykach, a to z kolei powoduje mniejsze zapotrzebowanie na surowce do produkcji.

03.03.2022

Dział prawny MDDP łączy siły z globalną siecią Osborne Clarke

Rynek

Współpraca pod uznanym międzynarodowym szyldem otwiera nowe możliwości rozwoju firmy, a jej klientom zapewnia dostęp do globalnego know-how i kontaktów biznesowych Osborne Clarke. Na początek zespół tworzy prawie 40 prawników, w tym pięciu partnerów, a planowane jest poszerzanie składu.

02.03.2022

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wspiera ukraiński biznes

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz spotkał się ze swoim odpowiednikiem w Ukrainie - Rzecznikiem Przedsiębiorców Romanem Waszczukiem. Rzecznicy wyrazili zamiar współdziałania m.in. odnośnie: zabezpieczenia praw przedsiębiorców, ochrony własności prywatnej, inicjatyw z zakresu legislacji gospodarczej.

02.03.2022

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę nie zawsze oznacza wypłatę wynagrodzenia minimalnego

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane.

02.03.2022

Legalizacja pobytu cudzoziemców – procedura zatrudniania do uproszczenia

Rynek Prawo pracy Ukraina

Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie.

25.02.2022

Prezydent podpisał ustawę, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne państwa

Rynek Prawo gospodarcze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe przepisy mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez usprawnienie procesów inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe.

23.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski