Lewiatan i OPZZ nagrodzili 8 najlepszych agencji zatrudnienia

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska i Trenkwalder – to agencje zatrudnienia, które otrzymały certyfikat „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”, przyznawany przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

03.07.2023

Do Polski przyjedzie rzesza cudzoziemców - łatwo otrzymają wizy pracownicze

Rynek Prawo pracy

MSZ zamierza pilnie wprowadzić rozporządzeniem outsourcing wizowy. Podmioty m.in. z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Kataru, Iranu, Filipin, Nigerii, Indii czy Pakistanu będą przyjmowały wnioski o wizę i przekazywały je do polskiego MSZ. Wprowadzenie pośredników do procedury wizowej oraz fakt, że wizy dla obywateli tych państw będzie wydawał urzędnik w Warszawie, a nie służby konsularne na miejscu, ma przyśpieszyć procedurę. Prawnicy mają szereg obaw - wskazują m.in. na możliwy konflikt interesów.

30.06.2023

W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

W Radzie Dialogu Społecznego w czwartek rozpoczynają się negocjacje w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Pracodawcy będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

29.06.2023

Kancelaria Gide partnerem przy wsparciu ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie

Prawnicy Rynek

Kancelaria Gide została partnerem programu United Business for Ukraine (Zjednoczony Biznes dla Ukrainy), realizowanego pod egidą United Nations Global Compact Network Poland. W ramach inicjatywy prawnicy kancelarii będą udzielać bezpłatnego wsparcia prawnego podmiotom zaangażowanym w pomoc humanitarną ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę.

28.06.2023

Badanie: Inkluzywność w polskich organizacjach - ile w niej autentyczności, a ile pozorów

Rynek Prawo pracy

Coraz więcej organizacji w Polsce i na świecie deklaruje, że kluczowe jest dla nich inkluzywne środowisko pracy. Liderzy zainteresowani są korzyściami z niej płynącymi - np. większą innowacyjnością zespołów czy atrakcyjnym wizerunkiem pracodawcy. Tymczasem z najnowszego badania Kincentric wynika, że tylko 27 proc. pracowników odbiera działania top managementu wspierające inkluzywność jako szczere i wiarygodne.

27.06.2023

UOKiK bada wykorzystywanie nieuczciwej przewagi kontraktowej na rynku mleczarskim

Rynek Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec dostawców mleka. Firma miała wymuszać podpisywanie niekorzystnych umów, opartych na trudnych do negocjowania wzorach. Po interwencji urzędu Mlekpol niezwłocznie podjął działania w kierunku wskazanym przez UOKiK.

26.06.2023

UE szykuje konkretną broń do walki z nieodpowiedzialnym biznesem

Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne

Odpowiedzialność odszkodowawcza, wykluczenie z rynku i kary w wysokości 5 procent rocznego obrotu - to tylko niektóre sankcje, które wkrótce mogą być nakładane na firmy, jeśli nie będą one respektować praw człowieka i ograniczać negatywnego wpływu na środowisko. Unia Europejska pracuje nad kompleksowymi przepisami w tym zakresie. Wkrótce rozpoczną się konsultacje z państwami członkowskimi.

26.06.2023

CEiDG bez informacji o ustroju majątkowym przedsiębiorcy - prawnicy sceptyczni

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Resort rozwoju proponuje, by od października 2026 roku wnioski do CEiDG można było składać wyłącznie elektronicznie. Chce też usunięcia z rejestru informacji o tym, czy przedsiębiorca pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej, uznając ją za "nadmiarową". Eksperci krytycznie oceniają tę zmianę. Wskazują, że może się to wiązać z poważnymi komplikacjami - zwłaszcza dla kontrahentów.

23.06.2023

Pracownicy przechodzą do nowej firmy, ale i tak są otwarci na kolejną zmianę pracy - badanie Talent Trends 2023

Rynek Prawo pracy

80 proc. pracowników, którzy zmienili w ciągu ostatniego roku pracę, nie zarzeka się, że nie będzie chciała jej zmienić i jest otwarta na nowe wyzwania zawodowe. To jeden z ważniejszych wniosków badania Talent Trends 2023. Jak wynika z analiz, dla pracowników rozważających przejście do innej firmy liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale też elastyczność w pracy i możliwość rozwoju kariery.

22.06.2023

Rzecznik MŚP chce przyspieszenia prac nad projektem ustawy franczyzowej

Rynek

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się do premiera o przyśpieszenie prac nad projektem ustawowej regulacji dotyczącej franczyzy i wyznaczenie konkretnych terminów prac legislacyjnych. Przypomina, że pod koniec 2022 r. złożono wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych, ale od tego czasu prace jednak nie posunęły się naprzód.

13.06.2023

Umowy cywilnoprawne nie są nadużywane na polskim rynku pracy

Prawo cywilne Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Dane ZUS nie potwierdzają, by umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na dowód podaje, że obecnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono niespełna 1,3 mln osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono blisko 12 mln osób.

10.06.2023

Polscy pracownicy wolą digitalizację - badanie

Rynek Prawo pracy

Digitalizacja jest priorytetem w wielu europejskich firmach, a aż dwie trzecie polskich przedsiębiorstw (68 proc.) uznaje ją za jeden ze swoich głównych celów. 6 na 10 (58 proc.) pracowników w Polsce - przy średniej na poziomie 44 proc. w krajach europejskich - deklaruje, że przy wyborze nowego miejsca najpewniej zdecyduje się na firmę, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – wynika z nowego badania SD Worx.

05.06.2023

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci - badanie Pracuj.pl

Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Jak często rodzice chcieliby decydować także o ich drodze zawodowej? Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. z nich ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce jednak ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe - co za zakrętem?

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospodarczych dotykających również Europę. Dlatego być może już niedługo, za zakrętem, europejskie organy ochrony także zainteresują się powiązaniami funduszy - piszą Bernadeta Kasztelan-Świetlik oraz Bartłomiej Świetlik z kancelarii GESSEL.

31.05.2023

Quiet quitting - bunt młodego pokolenia czy wypalenie zawodowe

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Po erze Wielkiej Rezygnacji, nadszedł czas na quiet quitting, czyli ciche odchodzenie. Początek tej praktyce dało wchodzące na rynek pracy pokolenie Z, które otwarcie rozmawia o problemach, z jakimi zmaga się w środowisku zawodowym. W obliczu postępującej zmiany pokoleniowej, pracodawcy będą zmuszeni do adaptacji w nowych realiach. Stagnacja i próba zamknięcia się w dotychczasowych ramach może zakończyć się oporem ze strony młodej kadry.

29.05.2023

Rząd zapowiada nowy kredyt dla firm, które skupują produkty od rolników

Rynek Prawo gospodarcze

Zostanie utworzona nowa linia kredytowa dla firm, które skupują zboże i owoce miękkie. Ma to zachęcić przedsiębiorców do dokonywania zakupów od polskich rolników i sadowników. Kredyt ma być objęty preferencyjnymi warunkami i być częściowo finansowany przez państwo. O propozycji mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

26.05.2023

W 2022 roku kobiety złożyły rekordową liczbę wypowiedzeń – badanie Deloitte

Rynek Prawo pracy

W porównaniu z poprzednimi latami zauważalna jest pewna poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy - spadły wskaźniki wypalenia zawodowego oraz ilość zachowań wykluczających. Natomiast przytłaczająca większość badanych (92 proc.) wskazuje, że ich pracodawca nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia płci w pracy. Kobiety z mniejszości etnicznych oraz należące do społeczności LGBT+ częściej doświadczają dyskryminacji – wynika z raportu Deloitte.

24.05.2023

Koncentracja na wartościach dominującym trendem w relacjach z pracownikami

Rynek Prawo pracy

Kultura organizacyjna i wartości, reskilling, przywództwo, a następnie: DEI oraz wykorzystanie analityki danych – to pięć priorytetów, na których skupiają się dzisiaj w obszarze ludzkim organizacje na całym świecie. Gdzie szukać przewag konkurencyjnych? Jak zmieniła się strategia zarządzania talentami? Jak wykorzystać wnioski z globalnych badań w naszych organizacjach? Aktualne odpowiedzi przynosi globalny raport Kincentric.

23.05.2023

Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy

Rynek Prawo pracy

Dział Doradztwa Podatkowego został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Program ma sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie różnych modeli zoptymalizowanego tygodnia pracy. Od sześciu miesięcy pracownicy testują różne warianty: począwszy od skompresowanego 40-godzinnego tygodnia pracy, dodatkowych dni wolnych, po 36-godzinny tydzień pracy.

22.05.2023