Takie wnioski płyną z raportu  “Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowanego przez PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE. Tegoroczna edycja rankingu uwzględnia dwie kategorie kierunków – oczywiste i znane (I krąg) oraz nieoczywiste i rzadziej rozpatrywane (II krąg). Linią demarkacyjną jest wartość zainwestowanego przez polskie firmy kapitału (100 mln euro). Do atrakcyjnych kierunków w I kręgu należą m.in. Czechy, Rumunia i Ukraina, w drugiej grupie znajdują się: Japonia, Kazachstan i Malezja. 

- Rok 2023 przyniósł wyraźnie spowolnienie dynamiki światowego PKB, a za tym również obniżenie przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nowa rzeczywistość to zmiany układu sił w światowej gospodarce i narastający protekcjonizm. Poza zawirowaniami geopolitycznymi, na rynek BIZ wpływają obecnie m.in. transformacja energetyczna i transformacja cyfrowa - mówi dr Paweł Oleszczuk, wicedyrektor PwC Polska, zespół doradztwa dla sektora publicznego i analiz ekonomicznych.

Czytaj też: Raport: Firmy tracą zaufanie do spóźniających się z zapłatą

Europa wciąż najbardziej atrakcyjna 

Skumulowana wartość polskich inwestycji za granicą wyniosła w 2022 roku 130,5 mld PLN i była o 20,8 mld PLN wyższa niż rok wcześniej. Europa pozostaje najatrakcyjniejszym regionem dla inwestycji polskich firm – 86,9 proc. wszystkich inwestycji skoncentrowanych jest na Starym Kontynencie.

-Jestem przekonany, że w tak dynamicznym otoczeniu gospodarczym możemy odnaleźć przestrzeń, która pozwoli rozwijać polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Taką przestrzeń otwiera dziś przed naszymi firmami m.in. region Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Bliższe nam geograficznie i kulturowo kraje CEE, jak i mniej oczywiste, ale szybko rosnące rynki azjatyckie cechuje duża odporność na zawirowania gospodarcze i geopolityczne oraz wysoki potencjał biznesowy, przez co mogą stanowić atrakcyjne kierunki ekspansji dla polskich inwestorów - dodaje Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych, PFR TFI.

Przedsiębiorcy są mniej skłonni niż do tej pory do realizacji ekspansji kapitałowej na zagraniczne rynki – takie plany deklaruje jedynie co czwarta firma (wśród firm inwestujących odsetek ten jest wyższy - plany dalszej ekspansji deklaruje 41 proc. badanych firm). W analizie potencjalnej lokalizacji duże znaczenie mają takie czynniki, jak ryzyko geopolityczne czy wielkość rynku zbytu. Dodatkowo z badań PFR TFI, PwC Polska i KUKE wynika, że 90 proc. polskich przedsiębiorstw wskazuje ryzyko geopolityczne i odpowiednio duży rynek zbytu jako kluczowe czynniki w analizie potencjalnej lokalizacji dla inwestycji.

41 proc. przedsiębiorstw inwestujących za granicą deklaruje plany dalszej ekspansji w perspektywie kolejnych 3 lat. Jednakże 55 proc. badanych firm wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka jako główną korzyść z bezpośrednich inwestycji za granicą.

 

Nowość
Nowość

Tadeusz Włudyka, Marek Porzycki

Sprawdź  

- Polscy przedsiębiorcy otrzymują przydatne informacje, które rynki – z dwóch doskonale postrzeganych regionów korzystających na globalnych trendach near- i friend-shoringu – mają najwięcej atutów i potencjał wzrostu. Podpowiadamy, że użycie instrumentów finansowych przekłada się na bezpieczeństwo inwestycji. Z kolei badania ankietowe wśród firm pozwalają nam odczytać ich obecne nastroje – po tak fundamentalnych zmianach w światowej gospodarce – jak i nastawienie do internacjonalizacji działalności, a jednocześnie jest to wskazówka dla instytucji wsparcia biznesu jak mogą jeszcze skuteczniej wypełniać swoją rolę – podkreśla Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.


Wymagające otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne sprawia, że rośnie wpływ kluczowych trendów na globalne procesy gospodarcze i decyzje biznesowe przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich należą  nearshoring, transformacja energetyczna i rewolucja cyfrowa czy wzrost protekcjonizmu.

Pełną wersję raportu można pobrać TUTAJ.