Podmioty startujące w przetargu powinny samodzielnie ustalać warunki składanych ofert. Nie mogą tego robić w porozumieniu z innymi przedsiębiorcami. Takie praktyki stwierdziliśmy w czterech wydanych decyzjach. Przedsiębiorcy w niedozwolony sposób chcieli doprowadzić do wyboru droższych ofert przez zamawiającego – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Usługi remontowo-budowlane

Trzy wydane decyzje dotyczą przetargów na usługi remontowo-budowlane. Przeprowadzone postępowania wykazały, że trzej przedsiębiorcy z woj. wielkopolskiego zmówili się, aby zamawiający wybrali droższe oferty. Jeżeli ich propozycje były najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca przetargu nie uzupełniał oferty o żądane przez zamawiającego dokumenty lub informował go o rezygnacji z udziału w postępowaniu. Przetarg wygrywał wtedy uczestnik zmowy, który złożył droższą ofertę.

Pierwsza decyzja dotyczy porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy spółką Antczak Sprzątanie Remonty Handel z Kalisza i Tech-Fen z Gostyczyny. Druga została wydana w sprawie niedozwolonych ustaleń pomiędzy Antczak Sprzątanie Remonty Handel i Kamastra. Trzecia – zmowy wszystkich wymienionych powyżej przedsiębiorców. Do niedozwolonych ustaleń doszło w  co najmniej sześciu przetargach organizowanych przez podmioty publiczne, m.in. szkoły podstawowe.

Łączne kary nałożone na przedsiębiorców wyniosły ponad 592 tys. zł, z czego 236 058 zł na Antczak Sprzątanie Remonty Handel, 174 034 zł na Tech-Fen oraz 182 454 zł na Kamastra.

Dowóz dzieci do szkół

Czwarta z wydanych decyzji dotyczyła zmowy przedsiębiorców z woj. lubelskiego zajmujących się dowozem dzieci do szkół na Lubelszczyźnie: Marek Pilip Tacho-System z Siedlisk, Spółdzielni Socjalnej Samorządowy. Mechanizm działania był taki sam jak we wcześniej opisywanych zmowach. Przedsiębiorcy uzgadniali między sobą warunki składanych ofert, a następnie wycofywali tańszą. Tym samym chcieli doprowadzić do wyboru droższej oferty przez zamawiającego. Taka praktyka miała miejsce w co najmniej pięciu przetargach.

Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości blisko 54 tys. zł (31 000,85 zł na Usługi Transportowe Skiba Marcin,12 900,52 zł na Marek Pilip Tacho-System oraz 10 000 zł na Spółdzielnię Socjalną Samorządowy Zakład Transportowy).

Maksymalna kara za zmowę przetargową może wynieść 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Decyzja dotycząca przetargów na dowóz dzieci do szkół jest prawomocna. W przypadku podmiotów świadczących usługi remontowo-budowlane odwołania złożyli następujący przedsiębiorcy: Antczak Sprzątanie Remonty Handel od trzech decyzji, Tech-Fen od jednej. Nie odwoływał się Kamastra.