Krajowa Informacja Skarbowa rygorystycznie interpretuje przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Szczególnie ostrożnie podchodzi do wydatków, które mogą być wykorzystane także prywatnie. 

- Stanowisko organów podatkowych pozostaje bardzo restrykcyjne. Najogólniej mówiąc, przedsiębiorca odliczy wydatki na sprzęt, który może być używany tylko w działalności gospodarczej. Inaczej będzie, gdy dany wydatek może służyć także do celów prywatnych, jak np. okulary korekcyjne czy elegancki garnitur. Fiskus zabrania odliczenia, nawet jeśli nie można bez nich wykonywać działalności gospodarczej – mówi Przemysław Ruchlicki, zastępca dyrektora Biura Polityki Gospodarczej KIG.

Można odliczyć okulary BHP

Wyjątkiem jest jednak interpretacja z 29 sierpnia 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.476.2023.1.KD) dotycząca przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który usługowo montuje instalacje energetyki odnawialnej, głównie fotowoltaiczne. 

Praca jest ciężka, polega na dźwiganiu paneli, co wiąże się z wieloma urazami. Część zadań wykonuje natomiast przed komputerem - przygotowuje oferty, wyceny i dokumentację. Mężczyzna cierpi na dyskopatię oraz wadę wzroku. Zgodnie z opinią lekarza, aby mógł prawidłowo funkcjonować i wykonywać swoją pracę, konieczna jest rehabilitacja. Poza tym musi używać okularów korekcyjnych.

Wystąpił o interpretację by uzyskać potwierdzenie, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup okularów korekcyjnych BHP. Chodzi o nietłukące się, ochronne okulary, wykorzystywane wyłącznie przy pracy na wysokości i przy korzystaniu z niebezpiecznych narzędzi. Ze względu na wadę wzroku mężczyzny zostały one wyposażone w szkła korekcyjne dostosowane do jego potrzeb. 

Dyrektor KIS zgodził się, że taki wydatek można odliczyć, jeśli wykonywane przez wnioskodawcę usługi wymagają używania okularów BHP, a ze względu na wadę wzroku muszą one mieć charakter korekcyjny. 

To zmiana na korzyść. W interpretacji z 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.423.2019.1.ISL) dyrektor KIS stwierdził, że lekarz dentysta nie może odliczyć wydatków na zakup okularów ochronnych ze szkłami korekcyjnymi, które będą służyły mu wyłącznie do pracy.

- Ta interpretacja może być przydatna dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami. Potwierdza bowiem możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych zakupu sprzętów niezbędnych do wykonywania tej działalności, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – mówi Przemysław Ruchlicki.

Czytaj w LEX: Rozrachunki z właścicielem w przedsiębiorstwie osoby fizycznej na przykładach >

"Zwykłe" okulary bez preferencji

Fiskus nadal nie zgadza się jednak na odliczenie zakupu okularów korekcyjnych, które mogą być wykorzystywane również w życiu codziennym. Mówi o tym interpretacja z 22 sierpnia br. (nr 0115-KDIT3.4011.433.2023.1.AD). Mężczyzna prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu (sklep motoryzacyjny) pytał o możliwość odliczenia zakupu soczewek okularowych z filtrem światła niebieskiego (szkła korekcyjne do okularów przy pracy przy komputerze PKWiU 32.50.41.0). 

Odpowiedź była odmowna. - Bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Pomimo wskazania, że będzie pan używał zakupione soczewki wyłącznie przy okazji pracy przy komputerze, zakup ten jest uwarunkowany stanem zdrowia pana, tzn. wadą wzroku, która wymaga korekcji, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej - uzasadniał dyrektor KIS.

Sprawdź w LEX: Jak w PKPiR zaksięgować fakturę, na której ujęto zakup prywatny oraz zakupy firmowe? >

- Interpretacji na temat kosztów uzyskania przychodów jest bardzo dużo i są niestety bardzo niejednolite, mimo iż ostatnio wiele z nich było korzystnych. Definicja kosztów jest bardzo szeroka i odwołuje się do związku wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego wydatek, który u jednego podatnika w jego indywidualnej sytuacji będzie podlegał odliczeniu, u innego może już nie być kosztem. Uważam, że w sytuacjach wątpliwych warto wystąpić o własną interpretację, by mieć pewność i nie narażać się na spór. Należy bowiem pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni tylko tego podatnika, który ją otrzymał – mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Zobacz procedurę w LEX: Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej >

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Rehabilitacja zwykle nie do odliczenia ...

Mężczyzna, który otrzymał zgodę fiskusa na odliczenie okularów BHP, pytał też o inne wydatki związane z rehabilitacją kręgosłupa: karnet na siłownię, basen i grupowe zajęcia rehabilitacyjne (zdrowy kręgosłup oraz joga), ławkę inwersyjną, aparat do drenażu limfatycznego kręgosłupa dolnego oraz górnej partii nóg oraz na usługi rehabilitacyjne w zakładach fizjoterapeutycznych przy stanach ostrych. Argumentował, że bez rehabilitacji nie będzie mógł dalej prowadzić biznesu.

Fiskus uznał jednak jego stanowisko za nieprawidłowe. - Poniesienie wydatków na rehabilitację nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością, jako źródłem przychodów - stwierdził dyrektor KIS.

Czytaj w LEX: Wydatki na cele osobiste, a koszty uzyskania przychodów w PIT >

Wcześniej podobną odmowę otrzymał też prawnik, który chciał odliczyć wydatki na zajęcia z pływania, w tym opłacenie instruktora i wynajęcie toru na basenie oraz zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przez fizjoterapeutę (interpretacja z 28 lipca br., nr 0112-KDIL2-2.4011.363.2023.2.MW). Fiskus uzasadniał, że wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, co do zasady, należą do wydatków o charakterze osobistym.

Zobacz procedurę w LEX: Używanie samochodu w działalności gospodarczej >

...ale czasem fiskus się zgadza

Przedsiębiorcy zaczęli jednak pytać o rehabilitację zachęceni wcześniejszym złagodzeniem stanowiska w tej sprawie. 22 czerwca 2022 r. szef KAS z urzędu zmienił na korzyść interpretację w sprawie podatniczki, która prowadzi zajęcia taneczne (nr DOP3.8220.16.2021.ELIK). 

W tym przypadku kobieta może skorzystać z odliczenia, ponieważ z uwagi na charakter wykonywanej pracy konsultacje ortopedyczne oraz rehabilitacje stanowią nieodzowny czynnik związany z wykonywaniem zawodu. Szef KAS uwzględnił argument, że ćwiczenia rehabilitacyjne mają na celu dbałość o zdrowie i odpowiednie przygotowanie ciała, by nie tylko leczyć kontuzje powstałe w związku z dużym wysiłkiem fizycznym, ale także zapobiegać powstawaniu nowych i przygotować ciało do właściwej pracy. Sytuacja, w której instruktor nie jest w pełni sprawny fizycznie, wiąże się z tym, że nie może prowadzić tego typu zajęć i muszą one zostać odwołane.

Sprawdź w LEX: Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może opłacać prywatne rachunki z konta firmowego? >