Według projektu rozporządzenia, opublikowanego w przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, minister finansów zaniecha poboru PIT od nagród wypłacanych w br. żyjącym jeszcze powstańcom oraz ich małżonkom. W projekcie wskazano nagrody przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LVIII/1825/2021, wydanej 16 grudnia ub.r.

Według tej uchwały, nagroda w wysokości 5 tys. zł jest przyznawana powstańcom, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeśli powstaniec zmarł w 2022 roku, a wniosek w sprawie nagrody został złożony przed jego śmiercią, nagrodę otrzymuje żyjący małżonek powstańca.

 


W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MF pisze, że pobieranie podatku od nagród dla tak zasłużonych obywateli, którzy są dziś w podeszłym wieku, byłoby przejawem nadmiernego fiskalizmu. Nagrody dla powstańców nie są przedmiotowo zwolnione z PIT w ustawie o tym podatku, dlatego pobór ma być zaniechany. Podobne rozporządzenia ministrowie finansów wydawali corocznie od 2018 r.

MF informuje też, że miasto stołeczne Warszawa nie będzie zobowiązane do poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych nagród. Obowiązane będzie natomiast do wystawienia laureatowi nagrody, rocznej informacji PIT-11 za 2022 r. w której wykaże kwotę nagrody.

 

Sprawdź również książkę: PIT. Komentarz >>