MRiPS analizowało problem 13-tek i 14-tek wypłacanych Polakom w Niemczech... i na analizie się skończyło

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne

Trzynastki i czternastki wypłacane Polakom żyjącym w Niemczech, wciąż są wliczane do kwoty ich niemieckiego świadczenia. W efekcie osoby, które je pobrały, otrzymują niższe niemieckie świadczenie. Mimo interwencji ZUS, niemieckie instytucje ubezpieczeniowe nie zmieniły swojego postępowania. Z kolei prowadzone w Polsce analizy podwójnego opodatkowania tego świadczenia nie doczekały się rozwiązań prawnych.

21.07.2023

Krótsze terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

CIT PIT Doradca podatkowy

W 2023 roku terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych będą krótsze. Lokalną dokumentację cen transferowych za 2022 rok należy sporządzić do końca października, a na złożenie informacji TPR-C mamy czas tylko do końca listopada (w przypadku podmiotów mających rok podatkowy zgodny z kalendarzowym). W ubiegłych latach terminy te były wydłużone do końca grudnia, ze względu na obowiązujący stan epidemii, a następnie stan zagrożenia epidemicznego.

20.07.2023

Wątpliwy PIT od odsetek od odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego

PIT

Podatnik musi zapłacić PIT od zasądzonych na jego rzecz odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził taki pogląd w wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) dotyczącym zdarzeń sprzed 2021 r., czyli sprzed wprowadzenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Do wypłat uzyskanych po 1 stycznia 2021 r. stosuje się zwolnienie z podatku.

20.07.2023

Jak zmiany w PCC wpłyną na rynek PRS w Polsce

PIT Doradca podatkowy Nieruchomości

Na podpis prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje ona między innymi wprowadzenie nowej stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 6 proc. Będzie ona miała zastosowanie do tzw. hurtowych zakupów mieszkań - pisze Piotr Paśko, doradca podatkowy.

19.07.2023

Sportowiec, celebryta i influencer też może odliczać koszty podatkowe

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Kwestia kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodu zawsze budzi emocje i liczne spory między podatnikami a organami podatkowymi. Często dotyczą one wizerunku m.in. sportowców, celebrytów czy influencerów. Jak różnie przepisy o kosztach uzyskania przychodów mogą być interpretowane dowodzi sprawa podatniczki, popularnej sportsmenki Agnieszki Kobus-Zawojskiej, wioślarki, dwukrotnej medalistki olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy.

19.07.2023

Świadczenie z tytułu choroby zawodowej zwolnione z PIT

PIT Prawo pracy

W doktrynie i judykaturze powszechne jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą (uszczerbkiem niematerialnym). Wypłacone pracownikowi na podstawie wyroku lub ugody sądowej tego typu świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT, jeżeli spełnione zostaną ustawowe kryteria. Powyższe potwierdza fiskus w niedawnej interpretacji podatkowej.

18.07.2023

Student starający się o stypendium socjalne nie uwzględni straty podatkowej

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ustalenie dochodu rodziny do celów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w tym również dla celów ubiegania się o stypendium socjalne, następuje wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o stratę podatkową powstałą w latach ubiegłych.

18.07.2023

Podatek od niezrealizowanych zysków znów później?

PIT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przedłużający terminy na wpłatę podatku do niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma być wydłużony o kolejne dwa lata. Jest to już kolejne planowane przesunięcie terminu w tym zakresie.

17.07.2023

Państwo wpycha obywateli przepisami podatkowymi w samozatrudnienie

PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to nie pracownicy, lecz przedsiębiorcy. Wliczanie więc do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest możliwe i uzasadnione – twierdzi MRiPS. Jednak zdaniem prawników, powinniśmy albo wliczać do stażu pracy wszystkie aktywności zawodowe, albo powinniśmy zacząć odróżniać w prawie „wolnego współpracownika”.

17.07.2023

Korzystne zmiany dla inwestorów od przyszłego roku

PIT Rachunkowość

Od 2024 roku możliwe będzie rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodem lub stratą z innych inwestycji, np. w akcje. Efektem może być niższy podatek do zapłaty. Podatnicy będą sami rozliczać inwestycje w fundusze kapitałowe tak jak akcje. Instytucje finansowe powinny zmodyfikować swoje systemy, by wystawiać klientom informacje PIT-8C.

17.07.2023

Wynajem agroturystyczny zwolniony z PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem mieszkań w ramach agroturystyki gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z PIT. Właściciele nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu ani składania jakiejkolwiek deklaracji do urzędu skarbowego, jeżeli jako podatnicy osiągają dochody z wynajmu mieszkań (do pięciu pokoi) z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym.

15.07.2023

Fiskus przygotuje zeznania podatkowe także przedsiębiorcom

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna również dla przedsiębiorców. Pojawi się w niej możliwość rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie pojawiło się w ramach nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw w ramach pakietu Slim VAT 3. Eksperci uważają jednak, że nowa usługa nie będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem – i to z kilku powodów.

13.07.2023

Przedsiębiorcy nie chcą już sami płacić za reformę podatków, domagają się ulg

CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Ustawodawca co roku nakłada na podatników nowe obowiązki związane z uszczelnieniem i cyfryzacją systemu podatkowego. Przykładem jest wymiana kas fiskalnych, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur czy planowane w kolejnych latach JPK CIT i PIT. Przedsiębiorcy domagają się wprowadzenia ulg, które choćby częściowo zrekompensują im ponoszone wydatki. Uważają, że nie wystarczy odliczenie kosztów i VAT od inwestycji.

12.07.2023

Prezes nie może płacić ryczałtu od usług na rzecz spółki

Ordynacja PIT

Dyrektor KIS słusznie odmówił wydania interpretacji członkowi zarządu, który chciał zawrzeć ze spółką umowę o świadczenie usług i jako przedsiębiorca płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - orzekł WSA w Poznaniu. Sąd zgodził się z fiskusem, że celem wnioskodawcy było unikanie opodatkowania. Planowana przez niego optymalizacja zakładała korzyści podatkowe zarówno dla niego samego, jak i dla spółki.

11.07.2023

ZUS: 316 mln zł nadpłaconej składki zdrowotnej wróciło do przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł w poniedziałek, 10 lipca, czyli w sumie już 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. A nie jest to kwota ostateczna, bo – jak poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kolejne transze są przygotowywane.

10.07.2023

Rodzice mogą stracić ulgi przez wakacyjne zarobki dziecka

Domowe finanse PIT

Rodzicom przysługuje odliczenie od podatku na pełnoletnie uczące się dziecko, o ile jego roczne dochody nie przekroczą limitu wynoszącego nieco ponad 19 tys. zł. Taki sam próg obowiązuje przy preferencyjnym rozliczeniu z samotnie wychowywanym dzieckiem. Mimo, że w tym roku próg został po raz kolejny podniesiony, to jego przekroczenie nawet o 1 zł odbiera ulgi. Szczególnie łatwo o to w wakacje.

08.07.2023

Przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną od przychodu?

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ścisłym powiązaniem podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, obliczanych w ramach PIT. Zdaniem prawników, oznacza to, że ustawodawca chce odejść od oskładkowania dochodu na rzecz oskładkowania przychodu albo zamierza trwać w systemie jej obliczania, poboru i odprowadzania - osobnym dla podatników płacących PIT na zasadach ogólnych, płacących podatek liniowy, ryczałtowców, kartowiczów i pracowników. Systemowa nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

07.07.2023

Programy motywacyjne także dla byłych pracowników

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Uczestnicy programów firmowych motywacyjnych, którzy w momencie objęcia akcji zakończyli już pracę w spółce, nadal są objęci preferencjami wynikającymi z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT - wynika z wyroku WSA w Warszawie. Oznacza to, że powinni być traktowani na równi z obecnymi pracownikami. W konsekwencji spółka nie ma obowiązków informacyjnych, ani nie pobiera od nich podatku.

07.07.2023

Posłowie proponują obniżkę VAT na ubranka i ułatwienia dla ryczałtowców

Podatki i opłaty lokalne PIT VAT

Przedsiębiorcy mogliby rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli ich przychody nie przekroczyły 3 mln euro. Obecnie to 2 mln zł. Takie zmiany proponują posłowie w komisyjnym projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji. Inna propozycja zakłada obniżkę VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 proc. do 5 proc., czego według posłów nie powinna kwestionować Unia Europejska.

06.07.2023

Ulga dla niepełnosprawnych na nierównych zasadach

Domowe finanse PIT Niepelnosprawność

Fiskus zgadza się na korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej wstecz, ale nie przez wszystkich. Liczy się bowiem data powstania niepełnosprawności, a nie data wydania potwierdzającego ją orzeczenia. Problem powstaje, gdy organ wydający orzeczenie twierdzi, że daty powstania niepełnosprawności nie da się określić. Według ekspertów podatnicy powinni wówczas móc skorzystać z ulgi na podstawie np. dokumentów otrzymanych od lekarza.

06.07.2023