Brak akcyzy przy zmianach konstrukcyjnych samochodu osobowego na osobowy kempingowy

PIT

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie zmian konstrukcyjnych skutkujących zmianą rodzaju pojazdu. Jeśli chodzi o zmianę konstrukcyjną zmieniającą samochód osobowy na samochód osobowy specjalny kempingowy, jak niedawno stwierdził Dyrektor KIS, właściciel samochodu nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.

29.09.2023

MF objaśni na nowo przepisy o uldze na ekspansję i podatku u źródła

CIT PIT

Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi na ekspansję, jeśli nie osiągnie wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów objętych ulgą, nawet gdy wzrosną jego przychody ogółem. Nie skorzysta też z ulgi na produkty, których sam nie wytworzył - wynika z projektu objaśnień MF. W przypadku podatku u źródła (WHT) organ podatkowy nie jest zobowiązany do stosowania koncepcji LTA, czyli ustalania, kto jest rzeczywistym właścicielem należności.

28.09.2023

Psycholog nie odliczy kosztów zajęć relaksacyjnych

PIT

Nie można uznać, że wydatki na udział w zajęciach relaksacyjnych wraz z kosztami zakupionego sprzętu potrzebnego do tych zajęć są ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów podatników wykonujących zawód psychologa i psychoterapeuty. Tego typu wydatki mają charakter osobisty, co oznacza, że nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.09.2023

Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

Ordynacja CIT PIT VAT

Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.

27.09.2023

Wyrok NSA może przywrócić popularność benefitów opartych o instrumenty finansowe

PIT Prawo gospodarcze Finanse

Pracownicze pogramy motywacyjne oparte o realizację instrumentów finansowych mogą być opodatkowane korzystną stawką 19 proc., dopiero w momencie ich realizacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd zakwestionował stanowisko fiskusa, który chciał do 32 proc. PIT już w monecie ich wypłaty. Zdaniem ekspertów wyrok może przywrócić popularność tych programów.

26.09.2023

Ulga IP Box mało popularna, bo nie wiadomo jak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W rozliczeniu za 2022 r. z ulgi IP Box skorzystało 6017 podatników PIT oraz 172 rozliczających CIT. W poprzednich latach było ich odpowiednio 7010 i 156. Większość beneficjantów to programiści. Firmy z innych branż często rezygnują z preferencji, ponieważ nie wiedzą, jak obliczyć wartość kwalifikowanego IP zawartego w cenie towaru czy usługi. Od czterech lat czekają na objaśnienia Ministerstwa Finansów.

25.09.2023

Jak udowodnić prawo do ulgi rehabilitacyjnej na leki

Pacjent PIT Niepelnosprawność

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki w wysokości ponad 100 zł miesięcznie. Przepisy wymagają, by udowodnić konieczność stosowania medykamentów, jednak nie precyzują, w jaki sposób. Według Ministerstwa Finansów pomocne mogą być wszelkie dowody, w tym m.in. zaświadczenia od lekarzy specjalistów, kserokopie recept oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.

23.09.2023

Informatycy przegrywają przed WSA w sprawie 8,5-proc. ryczałtu

PIT Doradca podatkowy

Wojewódzkie sądy administracyjne zgadzają się z fiskusem, że informatycy wspomagający programistów powinni płacić ryczałt według stawki 12 proc., a nie 8,5 proc. Zgodnie z większością wyroków usługi związane z oprogramowaniem - objęte wyższą stawką ryczałtu - to nie tylko tworzenie czy modyfikowanie kodu źródłowego. Stawce 12-proc. podlegają też inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych.

21.09.2023

Przełomowy wyrok NSA w sprawie przychodów oddelegowanych pracowników

PIT Prawo unijne

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 roku stwierdził, że zapewnienie zakwaterowania oraz transportu pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę nie powoduje powstania u tego pracownika przychodu. Jest to przełomowy wyrok, prezentujący całkowicie odmienne od dotychczasowego stanowisko NSA. Do tej pory sądy oraz organy skarbowe stały na stanowisku, że koszty poniesione w związku z oddelegowaniem pracownika do pracy (w tym m.in. koszty zakwaterowania) stanowią przychód pracownika.

20.09.2023

Ustalenie kosztów wytworzenia budynku nie takie proste

CIT PIT

Organy skarbowe odmawiają podatnikom możliwości wyceny nieruchomości z udziałem biegłego. Eksperci podkreślają jednak, że taka metoda powinna być dopuszczona w sytuacjach, gdy podatnik nie ma możliwości ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego, a dokumentów z tym związanych nie da się już odzyskać. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

20.09.2023

Przy obliczaniu daniny solidarnościowej można uwzględnić straty z lat poprzednich

PIT Doradca podatkowy

Stanowiska Ministerstwo Finansów może uspokoić podatników obowiązanych do zapłaty daniny solidarnościowej. Nie będą już zmuszeni walczyć przed sądami administracyjnymi, bowiem organy podatkowe nie powinny już kwestionować możliwości odliczania strat. Dla niektórych podatników może być to istotna kwestia - często zdarza się, że straty poniesione w latach ubiegłych spowodują, iż obowiązek zapłaty daniny w ogóle nie powstanie.

19.09.2023

Innowacyjne ulgi to niewykorzystany potencjał - potrzebne są zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Zainteresowanie nowymi, dostępnymi od 2022 r., ulgami na innowacje jest na razie niskie. Aby to zmienić, potrzebne jest podniesienie limitów odliczeń, wydanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień dotyczących ich stosowania oraz wydawanie przez dyrektora KIS interpretacji, które dadzą podatnikom rzeczywistą ochronę. Takie wnioski wynikają z II edycji raportu firmy doradczej Grant Thornton „Ulgi na innowacje”.  

19.09.2023

Ulgi na innowacyjnych pracowników nie można rozliczyć w ramach postępowania nadpłatowego

CIT PIT Rachunkowość

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który uważał, że może rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników w trybie przepisów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT. Organ uznał, że po złożeniu zeznania za dany rok podatkowy skorzystanie z ulgi jest niedopuszczalne i dotyczy to zarówno miesięcy poprzedzających złożenie zeznania, jak też miesiąca, w którym zeznanie zostało złożone.

18.09.2023

Wynajmowanych mieszkań nie można już amortyzować, ale można odliczyć remont

PIT Nieruchomości

Od początku 2023 r. nie można już odliczać kosztów amortyzacji mieszkań. To powoduje, że przepada także część wydatków, które dotychczas zwiększały wartość początkową nieruchomości i były odliczane przez amortyzację, np. PCC i opłaty notarialne. Przedsiębiorcy mogą jednak wrzucić w koszty wydatki na bieżący remont w trakcie najmu oraz na wyposażenie lokali.

16.09.2023

Ulga na ekspansję tylko dla branży produkcyjnej

CIT PIT

Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Ulga umożliwia odliczenie wydatków dwa razy – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach samej ulgi (do kwoty 1 mln zł). Nie skorzysta z niej deweloper, który nie wykonuje działalności produkcyjnej.

15.09.2023

Fiskus zaczyna sprawdzać 50-procentowe koszty autorskie w branży IT

CIT PIT Rachunkowość

Po problemach z niskim ryczałtem informatyków prowadzących działalność gospodarczą, zanosi się na kolejne spory w branży IT. Okazuje się bowiem, że kłopot mogą mieć też firmy, które zatrudniają informatyków na umowy o pracę i stosują 50-proc., autorskie, koszty uzyskania przychodu. Fiskus zaczyna przeprowadzać w firmach IT czynności sprawdzające, by zweryfikować prawo do ulgi.

15.09.2023

Wynagrodzenie członków rady uczelni to przychód z działalności wykonywanej osobiście

PIT

Rada uczelni to organ nowy, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, lecz należy je uznać za przychód z działalności wykonywanej osobiście. Tak w niedawno zmienionej interpretacji podatkowej stwierdził szef KAS.

14.09.2023

Po potwierdzenie prowadzenia działalności B+R trzeba iść do sądu

CIT PIT Nowe technologie

Mimo iż ustawa o CIT nie precyzuje katalogu pracowników, których wynagrodzenia stanowią koszty kwalifikowane w uldze B+R, to fiskus nie zgadza się na odliczenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Co innego orzekł jednak NSA. Według ekspertów, warunkiem odliczenia ulgi jest zdefiniowanie działań B+R oraz rejestracja czasu pracy, który kierownik poświecił na ich realizację.

13.09.2023

Wyjazd integracyjny pracowników nie stanowi przychodu do opodatkowania

PIT

Wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

12.09.2023