Mimo iż dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ostatnio wiele korzystnych dla podatników interpretacji, to jego stanowisko wciąż jest niejednolite. Szczególnie ostrożnie należy podejść do wydatków, które mogą być wykorzystane także prywatnie. 

 

Zegarek tylko do celów służbowych

Pozytywną interpretację otrzymał radca prawny prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który rozlicza z klientami na podstawie stawki godzinowej, czasami z dokładnością do 5 minut. Zaś niedokładne liczenie może stanowić podstawę kwestionowania wypłaty wynagrodzenia. Nie zawsze może używać urządzeń elektronicznych ze względu na tajemnicę zawodową, np. gdy musi zapoznać się z aktami sprawy karnej w sekretariacie prokuratury lub podczas spotkań z innymi prawnikami. Zapytał, czy może odliczyć wydatki na zakup zegarka, którego nie będzie wykorzystywał do celów osobistych. 

Dyrektor KIS w interpretacji z 15 stycznia 2024 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.751.2023.3. RK) potwierdzi, że tak, ponieważ wydatek ten nie ma charakteru reprezentacji. Radca prawny nie kupuje go w celu stworzenia wizerunku, czy wykreowania pozytywnych relacji z kontrahentami.

Jednak - jak wynika z interpretacji - noszenie zegarka po zakończeniu zadań służbowych może być podstawą kwestionowania;' kosztów uzyskania przychodów.

Co więcej, ten sam przedsiębiorca będzie też mógł odliczyć VAT. W interpretacji z 15 stycznia (nr 0113-KDIPT1-2.4012.724.2023.4.SM) dyrektor KIS zgodził się dodatkowo na odliczenie VAT. Stwierdził, że podatnikowi będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia zegarka, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy -zegarek będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. 

Czytaj też w LEX: Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej na przykładach >

 


Reprezentacja wyklucza koszty

Odmienną interpretację otrzymał jednak 13 listopada 2023 r. (nr 0115-KDIT3.4011.547.2023.3.JS) przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa, tzw. start-upy. Zaznaczył, że zajmuje się pozyskaniem inwestorów o ponadprzeciętnym stanie majątkowym. W procesie negocjacji konieczne jest dokładne planowanie działań oraz spotkań. A to oznacza, że przedsiębiorca musi mieć urządzenie, które umożliwi mu weryfikację czasu oraz odmierzanie okresu, jaki upłynął np. od rozpoczęcia spotkania.

Musi to być zegarek, a nie np. laptop czy telefon, ponieważ inwestycje mają charakter poufny i należy unikać ryzyka ich ujawnienia. Co więcej, urządzenie to musi być dostosowane do powagi i renomy środowiska biznesowego, co wymaga m.in. posiadania ubrań czy urządzeń o wartości większej niż przyjęta powszechnie w społeczeństwie. Mężczyzna podkreślił że nie będzie używał zegarka do celów osobistych, po pracy zostawi go w biurze lub samochodzie służbowym.

Czytaj też w LEX: Interpretacja indywidualna: treść wniosku a zakres interpretacji - omówienie orzecznictwa >

Dyrektor KIS zaznaczył, że aby wydatki mogły stanowić koszt uzyskania przychodu, nie mogą mieć charakteru osobistego. Nawet przy założeniu, że zakup zegarka z funkcją chronografu spełnia przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (koszty uzyskania przychodu), to ich poniesienie ma na celu budowanie odpowiedniego wizerunku. Ma więc charakter reprezentacyjny, przez co jest wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT.

Czytaj też w LEX: Reprezentacja i reklama w księgach rachunkowych >

Przedsiębiorca nie odliczy też VAT, o czym mówi interpretacja z 24 listopada 2023 r. (nr 0114-KDIP1-1.4012.519.2023.5.MKA). Dyrektor KIS uznał, że koszt związany z zakupem zegarka z funkcją chronografu nie pozostaje w pośrednim czy bezpośrednim i ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących jego zakup.

Czytaj też w LEX: Wydatki prywatne w kosztach firmy - krok po kroku >

,Czytaj również: Prawnik nie odliczy VAT od zakupu garnituru >>

 

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji

Fiskus wydał ostatnio szereg korzystnych interpretacji dotyczących m.in. odliczenia wydatków na zakup kampera oraz przyczepy kempingowej. Wciąż jednak stoi na stanowisku, że przedmioty osobistego użytku, np. odzież, nie mogą stanowić kosztów działalności gospodarczej. Ale wyjątkiem będzie np. ubranie z logo firmy.

Interpretacji na temat kosztów uzyskania przychodów jest bardzo dużo i są niestety bardzo niejednolite, mimo iż ostatnio wiele z nich było korzystnych. Definicja kosztów jest bardzo szeroka i odwołuje się do związku wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego wydatek, który u jednego podatnika w jego indywidualnej sytuacji będzie podlegał odliczeniu, u innego może już nie być kosztem. Uważam, że w sytuacjach wątpliwych warto wystąpić o własną interpretację, by mieć pewność i nie narażać się na spór. Należy bowiem pamiętać, że interpretacja indywidualna chroni tylko tego podatnika, który ją otrzymał – mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Czytaj również: Kamper może być biurem przedsiębiorcy - fiskus uznaje odliczenie >>

Zobacz procedurę: Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową >