Fiskus znów ogranicza ulgę dla samotnych rodziców, "winne" kontakty z ojcem

PIT Doradca podatkowy

Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem ok. trzech dni w tygodniu – stwierdził w najnowszej interpretacji dyrektor KIS. To zmiana na niekorzyść, bo wcześniej fiskus zgadzał się, że ulga przysługuje nawet osobom żyjącym w konkubinacie.

02.08.2023

Dofinansowanie ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu pracowników

PIT HR

Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

31.07.2023

Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Dla przedsiębiorcy, który wykupił samochód z leasingu, korzystniejsze od sprzedaży może być przekazanie auta w darowiźnie np. małżonkowi czy dziecku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pozwala to uniknąć podatku bez czekania obowiązkowych sześciu lat. Po spełnieniu odpowiednich warunków, od takiej darowizny nie trzeba też płacić VAT.

28.07.2023

Nauka języków obcych jest zwolniona z VAT

VAT Doradca podatkowy

Usługi związane z nauką języków obcych korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Preferencja ma charakter ogólny. Przysługuje więc niezależnie od tego, kto świadczy usługi, ani kto jest ich odbiorcą. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że może z niej skorzystać nawet deweloper.

27.07.2023

Najem nieruchomości z fotowoltaiką na dachu z dodatkową akcyzą

Akcyza Doradca podatkowy Nieruchomości

Coraz częściej zdarza się, że domy jednorodzinne czy też budynki z lokalami przeznaczonymi na wynajem posiadają własną instalację fotowoltaiczną. Okazuje się jednak, że fiskus szuka w takich sytuacjach możliwości opodatkowania takiego najmu akcyzą. Podatnikom nie pomaga fakt, że organy nie potrafią zająć jednolitego stanowiska w tej sprawie, a co kilka miesięcy pojawia się kolejna interpretacja z odmiennymi wyjaśnieniami.

21.07.2023

Świadczenie z tytułu choroby zawodowej zwolnione z PIT

PIT Prawo pracy

W doktrynie i judykaturze powszechne jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą (uszczerbkiem niematerialnym). Wypłacone pracownikowi na podstawie wyroku lub ugody sądowej tego typu świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT, jeżeli spełnione zostaną ustawowe kryteria. Powyższe potwierdza fiskus w niedawnej interpretacji podatkowej.

18.07.2023

Wynajem agroturystyczny zwolniony z PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem mieszkań w ramach agroturystyki gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z PIT. Właściciele nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu ani składania jakiejkolwiek deklaracji do urzędu skarbowego, jeżeli jako podatnicy osiągają dochody z wynajmu mieszkań (do pięciu pokoi) z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym.

15.07.2023

Nie każdy pracujący senior skorzysta z ulgi

PIT

Zerowy PIT dla seniorów przysługuje osobom pozostającym na rynku pracy, które mimo nabycia uprawnień, nie otrzymują świadczeń w szczególności w postaci emerytury i renty rodzinnej. Jednak nie każde świadczenie otrzymywane przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, uprawnia do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów.

29.06.2023

Rolnik może kupić używany ciągnik bez PCC

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy

Jeżeli majątek podlegający sprzedaży był wykorzystywany do działalności rolniczej zwolnionej z VAT, a kupujący jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnych lub świadczącym usługi zwolnione z VAT, sama czynność sprzedaży pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania VAT. Kupujący nie jest więc zobligowany do zapłaty PCC.

27.06.2023

Wynajem domku letniskowego z 8,5 proc. ryczałtu

Domowe finanse PIT

Najem domku letniskowego stanowi jedno ze źródeł przychodów według ustawy o PIT. Tego typu działalność prowadzona sezonowo, okazjonalnie, na małą skalę, bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, jest pozbawiona cechy zorganizowania oraz ciągłości charakterystycznych dla działalności gospodarczej. W efekcie można potraktować go jako prywatny najem opodatkowany 8,5-proc. stawką ryczałtu.

19.06.2023

Samochód wygrany na loterii można od razu sprzedać bez podatku

Domowe finanse PIT

Odpłatne zbycie rzeczy przed upływem pół roku od nabycia generuje źródło przychodu. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sprzedaży rzeczy wygranych na loterii. Dyrektor KIS potwierdził niedawno w interpretacji, że nagrodę można sprzedać bez podatku nawet przed upływem pół roku. Ważne jednak, by cena sprzedaży była niższa od wartości nagrody z dnia nabycia, czyli wygrania w konkursie.

17.06.2023

Brak obowiązku wystawienia faktury za wykorzystanie Karty Dużej Rodziny

VAT Rachunkowość

Jeżeli zakupy zrealizowane przy wykorzystaniu Karty Dużej Rodziny służą zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych rodzin wielodzietnych, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT nabywcy. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

23.05.2023

Siedziba działalności gospodarczej to nie zawsze miejsce świadczenia usług

VAT Doradca podatkowy

Rejsy jachtem organizowane na wodach różnych państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią kompleksową usługę o charakterze turystycznym. Uznaje się ją za świadczenie złożone z innych, jednostkowych usług ściśle ze sobą powiązanych i tworzących jedną całość. Zastosowanie mają więc zasady ogólne rozliczania VAT. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

18.05.2023

Nie każda szkoła skorzysta ze zwolnienia z CIT

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń CIT Prawo pracy

Tylko dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia niepublicznej szkoły czy przedszkola, a następnie przeznaczony i wydatkowany na ściśle określone cele oświatowe, będzie korzystał ze zwolnienia od CIT. Wpływy z najmu lokali nie są dochodami „z tytułu prowadzenia szkoły”. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

16.05.2023

Usługi dentystyczne zwolnione z VAT

VAT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Zwolnieniem od VAT objęte są wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Usługi dalekie od spełniania wskazanych celów nie skorzystają z przedmiotowego zwolnienia. Potwierdza to niedawna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej.

10.05.2023

Zakup nieruchomości od parafii czasami z PCC

Doradca podatkowy Finanse

Nabycie nieruchomości od kościelnej osoby prawnej jest zwolnione z PCC pod warunkiem, że nieruchomość nie będzie przeznaczona do działalności gospodarczej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że jeśli nabywca zamierza ją wynajmować, to nie spełnia tego warunku i nie przysługuje mu zwolnienie z podatku.

08.05.2023

Koło gospodyń wiejskich nie odliczy VAT od zakupów

VAT Rachunkowość

Koło gospodyń wiejskich nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktur i rachunków potwierdzających zakupy zrealizowane w ramach tworzonych projektów. Nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a samo zrzeszenie nie zostało zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Potwierdza to dyrektor KIS.

05.05.2023

Korzystanie z ulgi na zabytki w PIT nie takie proste

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Samo położenie bloku, w którym znajduje się mieszkanie ujęte w ewidencji i rejestrze zabytków, nie uprawnia do stosowania ulgi. Zabytek nieruchomy, uprawniający do odliczeń w ramach ulgi na zabytki, nie może też być układem urbanistycznym, ruralistycznym ani zespołem budowlanym. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.04.2023

Sprzedaż działki w rodzinnym ogrodzie działkowym bez podatku

Domowe finanse PIT

Działkowiec, przenoszący na rzecz nowego nabywcy prawa i obowiązki, wynikające z posiadania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, uzyskuje wynagrodzenie niestanowiące źródła przychodów. W takim przypadku uzyskana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

28.04.2023

Data przychodu ze sprzedaży mieszkania to dzień przeniesienia własności

CIT VAT Doradca podatkowy

Za datę powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego należy uznać datę przeniesienia własności wynikającą z aktu notarialnego. Co do zasady, kwoty otrzymanych zaliczek nie stanowią przychodu dla celów podatku dochodowego, dlatego nie wpływają ani na przychód podatkowy, ani na podstawę opodatkowania.

26.04.2023