Przedsiębiorca może być w podróży służbowej, pracownik-kierowca już nie

PIT Rachunkowość Prawo pracy

Przedsiębiorcom przysługuje prawo ujęcia w kosztach podatkowych wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu - do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

02.09.2022

Ulga prorodzinna możliwa, gdy małoletnie dziecko osiąga dochód

Domowe finanse PIT

Osiągnięcie przez małoletnie dziecko dochodu nie spowoduje utraty prawa do ulgi prorodzinnej jego rodziców. Tylko w przypadku dzieci pełnoletnich, na prawo do skorzystania z ulgi ma wpływ wysokość zarobków dziecka. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa w wydanej interpretacji.

27.08.2022

Córka ustanowi służebność mieszkania dla matki bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania przez córkę na rzecz matki, za zgodą zięcia, nie będzie wymagało zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdzają to organy skarbowe. Transakcji nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Konieczne jest jednak zawarcie w tej sprawie umowy w formie aktu notarialnego.

20.08.2022

Zatrzymana dywidenda w przekształcanej spółce bez PIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Spółka przekształcona nie będzie zobowiązana do poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi w zakresie, w jakim dywidenda będzie pochodzić z zysków zatrzymanych. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa. Spółki z o.o. przekształcone z komandytowych nie muszą więc płacić z tego tytułu PIT.

17.08.2022

Cel mieszkaniowy z ulgą w PIT zrealizujemy także w Hiszpanii

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.

13.08.2022

Nie każda restrukturyzacja pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Jeżeli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie poddana podziałowi przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki również opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do tej formy opodatkowania. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka.

12.08.2022

Doradztwo obywatelskie bez VAT

Domowe finanse VAT

Usługi doradztwa obywatelskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, o ile osoba je świadcząca nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego w związku z ich świadczeniem. Usługi te nie podlegają VAT, nawet gdy osoba je świadcząca prowadzi również działalność gospodarczą w innym zakresie, opodatkowaną VAT.

11.08.2022

Wynajem domków letniskowych z korzystną stawką PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem domków letniskowych, po spełnieniu pewnych warunków, można potraktować jako prywatny najem. Można więc opodatkować go 8,5-proc. stawką ryczałtu. Potwierdza to skarbówka w interpretacji. Eksperci zauważają, że istotny jest stan faktyczny w danej sprawie i prawidłowo napisany wniosek o interpretację.

06.08.2022

Po odwołaniu darowizny nieruchomości licznik pięciu lat bije od nowa

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Jeśli darczyńca odwoła darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, a następnie zwróconą nieruchomość sprzeda przed upływem pięciu lat od jej zwrotu, musi zapłacić podatek dochodowy. Moment zwrotu nieruchomości staje się momentem jej ponownego nabycia przez darczyńcę. Tak uznała skarbówka w interpretacji indywidualnej. Eksperci wskazują na pierwsze korzystne jaskółki zmian w orzecznictwie administracyjnym.

30.07.2022

Ulga rehabilitacyjna z ograniczeniami dochodów niepełnosprawnego dziecka

Domowe finanse PIT

Rodzic nie ma możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeśli dochody pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego, będącego na jego utrzymaniu, przekroczyły dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Tylko część dochodów nie wchodzi w ten limit. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

23.07.2022

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT generuje ukryty zysk

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników spółki do celów mieszanych należy w spółce z estońskim CIT zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50 proc. tych wydatków i opodatkować ryczałtem. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. MF zapowiada uregulowanie tego problemu w przepisach mających wejść w życie z początkiem 2023 r.

20.07.2022

Usługi podologa bez zwolnienia z VAT, dietetyka ze zwolnieniem - jednak nie zawsze

VAT Rachunkowość Zawody medyczne

Organy skarbowe w najnowszej interpretacji orzekły o prawie do zwolnienia przedmiotowego z VAT dla usług dietetycznych. Odmówiły jednak w przypadku usług podologicznych. Eksperci podkreślają, że interpretacja nie ma jednak uniwersalnego charakteru i nie może być odnoszona do wszystkich usług świadczonych przez dietetyków - zwłaszcza tych, których celem jest jedynie poprawa wyglądu.

19.07.2022

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej opodatkowane PIT

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym u pozostającej w spółce cywilnej wspólniczki. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci twierdzą, że stawia to spółkę cywilną w dużo gorszej sytuacji niż spółki osobowe. W przypadku tej drugiej – fiskus przychodu nie widzi.

11.07.2022

Tester aplikacji ma prawo do 8,5-proc. ryczałtu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Usługi polegające na wsparciu technicznym programistów, sprawdzaniu nowych funkcjonalności, a nie doradztwie w zakresie oprogramowania, mogą korzystać z 8,5-proc. stawki ryczałtu. Skarbówka potwierdziła to w najnowszej interpretacji, choć nieco w zawoalowany sposób. Eksperci podkreślają - interpretacje powinny być udzielane w sposób zrozumiały.

05.07.2022

Darowizna koparki na rzecz żony po uprzednim nabyciu od leasingodawcy bez VAT

VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu i przenieść go do majątku prywatnego. W dalszej kolejności może przekazać go żonie, która wniesie go do własnej działalności. Taka darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

29.06.2022

Skarbówka przychylna transakcjom obrotu walutami wirtualnymi

CIT Prawo gospodarcze

Koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia walut wirtualnych można rozliczać bez ograniczeń czasowych. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku transakcji na kryptowalutach jest cena zakupu tych kryptowalut i prowizje. Potwierdza to skarbówka i eksperci, według których to istotna i korzystna interpretacja dla osób parających się obrotem walutami wirtualnymi.

24.06.2022

Zwolnienie z opłat bez wpływu na opodatkowanie studenta

PIT Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zwolnienie studenta z opłat pobieranych przez uczelnię, które nastąpiło na podstawie wewnętrznego aktu prawnego uczelni, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Uczelnia nie będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-11 z tytułu uzyskania przez studenta przychodu. Taką korzystną dla studentów interpretację indywidualną wydały organy skarbowe.

22.06.2022

Fiskus łaskawy dla sportowców – pozwala rozliczać koszty

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wydatki na zakup sportowego, profesjonalnego obuwia oraz odzieży, na realizację zaleceń medycznych, na obiekty sportowe i rehabilitację, a także na konieczne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodów sportowca. Taką korzystną interpretację indywidualną wydały organy skarbowe.

21.06.2022

W zbiórce internetowej darowizna bez podatku do kwoty wolnej od każdego darczyńcy

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W przypadku zbiórki internetowej darczyńcą jest każdy wpłacający za pośrednictwem portalu, a nie założyciel zbiórki. Dopiero jeśli kwota darowizn od jednego darczyńcy przekroczy kwotę wolną, to obdarowany jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego z tytułu otrzymanej darowizny i zapłaty podatku. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

18.06.2022

Nie każda sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej podlega VAT

VAT Doradca podatkowy

W przypadku dostawy nieruchomości w drodze egzekucji, komornik pełni jedynie funkcję płatnika VAT w ramach szczególnej procedury. Badany jest status dłużnika, czy będzie on występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Potwierdzają to organy skarbowe i eksperci, którzy przypominają, że rozstrzygnięcie jest zgodne z wcześniejszymi interpretacjami oraz z przepisami ustawy o VAT.

17.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski