Dziecko nie płaci podatku, jeśli rodzice przekażą darowiznę na subkonto dewelopera

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Darowizna między najbliższą rodziną, udokumentowana wpływem na rachunek bankowy dewelopera, wyodrębniony dla córki, spełnia warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Trzeba ją jednak zgłosić do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli obciążenia rachunku darczyńcy – potwierdza skarbówka w niedawnej interpretacji. Eksperci oceniają interpretację jako... zaskakująco korzystną.

28.10.2023

Nie ma PIT od sfinansowanej przez pracodawcę profilaktyki

PIT Prawo pracy

Wartość przyznawanych pracownikom pakietów medycznych nie stanowi dla nich przychodu w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych. Obowiązek zapewnienia tego rodzaju świadczeń nakłada na przedsiębiorców kodeks pracy, więc załoga nie ma z tego tytułu korzyści podlegających opodatkowaniu. Pracodawca pobiera natomiast PIT i ZUS od pozostałych świadczeń. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.

24.10.2023

Sprzedaż nieruchomości bez PIT przy zmianie relacji małżeńskich

PIT Nieruchomości

Po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej i podarowaniu udziałów w nieruchomości żonie przez męża, okres 5 lat liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez podatniczkę wraz z małżonkiem do wspólności ustawowej małżeńskiej, a nie od daty nabycia przez nią udziału w nieruchomości. Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od darowizny udziałów, nie płaci ona podatku dochodowego. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

21.10.2023

Fiskus pozwala odliczyć wynagrodzenia influencerów, ale nie własnej załogi

CIT PIT

Skarbówka przyznaje, że wydatki na współpracę z influencerami mieszczą się w zakresie ulgi na ekspansję. Spółka może więc dwukrotnie odliczyć dwukrotnie wypłacone im wynagrodzenie - raz jako koszt uzyskania przychodu i drugi raz jako koszt działań promocyjno-informacyjnych w ramach ulgi. Dyrektor KIS inaczej traktuje jednak pracowników marketingu. Twierdzi, że ich wynagrodzenia nie podlegają uldze.

19.10.2023

Ulga dla samotnego rodzica dopiero po orzeczeniu rozwodu

PIT

Matka w trakcie rozprawy rozwodowej nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, nawet jeśli faktycznie samotnie wychowuje dziecko. Warunkiem skorzystania z ulgi jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa. Nie ma znaczenia, że rozprawa ciągnie się od czterech lat i nie widać terminu jej zakończenia – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

14.10.2023

Jak obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem handlowym

Prawo gospodarcze

Spółka świadcząca usługi montażowo-remontowe na rzecz konsumentów, którym towarzyszy sprzedaż materiałów (towarów), wlicza do podstawy opodatkowania daniną od sprzedaży detalicznej cały przychód ze sprzedaży tych usług oraz towarzyszących im towarów - twierdzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie ma znaczenia, czy to towary czy też usługi mają charakter dominujący w tym świadczeniu.

13.10.2023

Kiedy od sprzedaży auta wykupionego z leasingu trzeba zapłacić PIT

PIT

Przedsiębiorca zapłaci podatek od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, który wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz dokonał jego jednorazowej amortyzacji - stwierdził w interpretacji dyrektor KIS. Jednak sprzedaż auta wykupionego z leasingu o wartości początkowej nieprzekraczającej 1,5 tys. złotych nie powinna implikować powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu z działalności gospodarczej.

12.10.2023

Jak skorzystać z ulgi na powrót

PIT

Mimo iż wprowadzenie ulgi na powrót miało zachęcić podatników do powrotu do kraju, trzeba bardzo dobrze przeanalizować swoją sytuację, by nie wrócić przedwcześnie. Definicje przeniesienia miejsca zamieszkania podatników i organów nie zawsze są jednoznaczne. Jednak mimo pewnych rozbieżności to rozwiązanie niewątpliwie może przynieść spore korzyści osobom, które już wcześniej myślały o powrocie do kraju.

08.10.2023

Darowizny od użytkowników aplikacji mogą być opodatkowane

Podatek od spadków i darowizn

Twórcy programów i aplikacji, którzy otrzymują darowizny od użytkowników, powinni sumować wszystkie wpłaty otrzymywane od poszczególnych osób w pięcioletnim okresie. Darczyńcą jest każdy użytkownik aplikacji o określonej nazwie (nick’u). Użytkowników aplikacji należy zaliczyć do III grupy podatkowej. W momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku należy wykazać wpłaty w zeznaniu i zapłacić podatek.

08.10.2023

Niepełnosprawny odliczy ulgę rehabilitacyjną na zakup laptopa i telefonu

PIT Niepelnosprawność

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może odliczyć wydatki na zakup sprzętu elektronicznego dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb, ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Dyrektor KIS zgadza się, że ulga rehabilitacyjna przysługuje na zakup laptopa i telefonu, które dzięki specjalnym funkcjom mogą być wykorzystywane np. przez osobę z dużą wadą wzroku.

07.10.2023

Inwestycje w kryptowaluty ryzykowne dla fundacji rodzinnych

CIT Fundacja Rodzinna

Waluty wirtualne nie są papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi. Nie stanowią też zagranicznych środków płatniczych, o których mowa w ustawie o fundacji rodzinnej - twierdzi fiskus. A według niego oznacza to, że obrót kryptowalutami wykracza poza zakres dozwolonej dla fundacji działalności gospodarczej i w efekcie nie ma ona prawa do zwolnienia z CIT. Eksperci wskazują jednak na inne argumenty.

06.10.2023

Brak akcyzy przy zmianach konstrukcyjnych samochodu osobowego na osobowy kempingowy

PIT

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie zmian konstrukcyjnych skutkujących zmianą rodzaju pojazdu. Jeśli chodzi o zmianę konstrukcyjną zmieniającą samochód osobowy na samochód osobowy specjalny kempingowy, jak niedawno stwierdził Dyrektor KIS, właściciel samochodu nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.

29.09.2023

Psycholog nie odliczy kosztów zajęć relaksacyjnych

PIT

Nie można uznać, że wydatki na udział w zajęciach relaksacyjnych wraz z kosztami zakupionego sprzętu potrzebnego do tych zajęć są ponoszone w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów podatników wykonujących zawód psychologa i psychoterapeuty. Tego typu wydatki mają charakter osobisty, co oznacza, że nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.09.2023

Sprzedaż z biletomatów zwolniona ze stosowania kas rejestrujących

VAT Rachunkowość

Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów, można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Ważne, zdaniem dyrektora KIS, są ewidencja i dowody dokumentujące transakcje, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

26.09.2023

Jak udowodnić prawo do ulgi rehabilitacyjnej na leki

Pacjent PIT Niepelnosprawność

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na leki w wysokości ponad 100 zł miesięcznie. Przepisy wymagają, by udowodnić konieczność stosowania medykamentów, jednak nie precyzują, w jaki sposób. Według Ministerstwa Finansów pomocne mogą być wszelkie dowody, w tym m.in. zaświadczenia od lekarzy specjalistów, kserokopie recept oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.

23.09.2023

Jak rozliczyć darowiznę motocykla wykupionego z leasingu

VAT

Darowizna motocykla, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, gdy przy wykupie nie odliczono VAT naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT należnym. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

19.09.2023

Ulgi na innowacyjnych pracowników nie można rozliczyć w ramach postępowania nadpłatowego

CIT PIT Rachunkowość

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który uważał, że może rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników w trybie przepisów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT. Organ uznał, że po złożeniu zeznania za dany rok podatkowy skorzystanie z ulgi jest niedopuszczalne i dotyczy to zarówno miesięcy poprzedzających złożenie zeznania, jak też miesiąca, w którym zeznanie zostało złożone.

18.09.2023

Ulga na ekspansję tylko dla branży produkcyjnej

CIT PIT

Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Ulga umożliwia odliczenie wydatków dwa razy – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach samej ulgi (do kwoty 1 mln zł). Nie skorzysta z niej deweloper, który nie wykonuje działalności produkcyjnej.

15.09.2023