Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2544. 9 listopada 2018 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców zmieniła brzmienie art. 24a ust. 7 ustawy o PIT. Zniknął wtedy przepis o terminach zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu ksiąg podatkowych. Tym samym pojawiła się konieczność dostosowania rozporządzenia w sprawie PKPiR maksymalnie w ciągu roku od zmiany tj. do stycznia 2020.

Z czego wynikają zmiany?

- Jak wskazywało uzasadnienie do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, wprowadzanie zmian w zakresie uproszczeniowym przepisów ma w sposób bezkosztowy wpłynąć na uwolnienie przedsiębiorczości. I tak od stycznia 2019 roku podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego nie mieli już obowiązku sporządzania spisu z natury, prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników – tłumaczy Patrycja Kubiesa, ekspert podatkowy, reprezentująca kancelarię KiB. Dodaje, że od stycznia 2020 r. z tych uproszczeń mogą już korzystać także podatnicy prowadzący PKPiR.

Czytaj w LEX: Nowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 1.01.2020 r. >

Brak ewidencji wyposażenia

- Całkowicie został zniesiony obowiązek  prowadzenia ewidencji wyposażenia, czyli ewidencji tego wyposażenia, którego wartość początkowa przekracza 1,5 tys. zł. – wskazuje Monika Brzostowska, ekspert podatkowy. Ekspertka przypomina jednak, że nadal pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zmiana dotyczy jedynie ewidencji wyposażenia.

Sprawdź w LEX: W jakim miejscu na formularzu NIP-8 można wpisać dane biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe podatnika? >

 


Karty przychodów pracowników i przedsiębiorstwa w spadku

Kolejnym elementem uproszczenia jest likwidacja obowiązku prowadzenia kart przychodów pracowników dla tych podmiotów, które zatrudniają pracowników i wypłacają wynagrodzenie ze stosunku pracy. Zmiany w rozporządzeniu uwzględniają także przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Podmioty te są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zobacz również: Od stycznia istotne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń >>

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu celem nowelizacji jest uproszczenie regulacji i procedur, które odciążą przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, w efekcie zwiększą skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy.